Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dalijamės patirtimi Tėvai – ugdymo proceso partneriai, dalyviai, organizatoriai

Tėvai – ugdymo proceso partneriai, dalyviai, organizatoriai

2020-02-25
Susijusios temos: Šeima
Tėvai – ugdymo proceso partneriai, dalyviai, organizatoriai
Janina Šyvokienė
Kauno vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ mokytoja
Nuolatinis tėvų palaikymas padeda gerinti vaikų gerovę ir saugumą ikimokyklinėje įstaigoje. Tai – didžiulė pagalba mokytojams. 
Šeima yra pati pirmoji vaikų mokykla. Turėdama didelę pedagoginę patirtį, dirbdama ikimokyklinėje įstaigoje, pastebėjau, kad kuo atviriau tėvus įsileidžiame į įstaigos vidų, grupę – tuo didesnę naudą turime efektyviam vaikų ugdymui. Taip vyksta ugdymosi tęstinumas, stiprinami mūsų santykiai, labiau pasitikime vieni kitais, suartėjame. Tėvų domėjimasis vaikų veikla ir ugdymosi procesu leidžia vaikams pajausti ir suformuoti stiprų santykį tarp mokyklos ir namų, skatina vaikų motyvaciją, veiklumą, aktyvumą, smalsumą, įsitraukiant į procesą ir gerina jų pasiekimus ugdymo įstaigoje. Aktyvus tėvų dalyvavimas ugdymo įstaigos veikloje ir procese skatina didesnę vaikų savivertę, skatina pasitikėjimą savimi, pedagogais ir tėvais. Tėvus reikia nuolat supažindinti su ugdymosi procesu ir įtraukti į jį. Stebint Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos ugdymo įstaigų patirtį, tėvų savanorystė ir įsitraukimas į įstaigos ir ugdymo proceso veiklą, dalyvavimas vaikų ugdymosi procese traktuojama kaip įprasta praktika, padedanti jiems geriau pažinti vaikų raidą, jos ypatumus, tinkamą auklėjimą ir ugdymo principus. Tėvai tampa lygiaverčiais vaikų ugdymosi partneriais.
 
Mūsų įstaigoje, Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ bendradarbiavimas su tėvais turi senas tradicijas. Kiekvienais metais tėvai kviečiami į tradicinius renginius: „Susipažinkime“, „Tėvai puošia darželį“, „Advento vakaras šeimai“, „Kepu kūčiukus su močiute“, „Gyvybės medžio puošimas“, „Tėvų, vaikų ir pedagogų diena“, Akcija „Darom“ ir kt. Visuose renginiuose sudaromos sąlygos vaikams dirbti kartu su tėvais, akcentuojamas bendradarbiavimas įvairiose meninėse, sportinėse, kūrybinėse veiklose. Tokių renginių dėka, tėvus ir ugdymo įstaigą sieja tarpusavio pagalba, vaikai jaučiasi saugiai, tai padeda pažinti aplinką. Vaikai mokosi iš tėvų ir pedagogų elgesio pavyzdžio. Vaiko motyvacija didėja matant, jog tėvams aktuali jų veikla įstaigoje, vaikai stengiasi parodyti, kaip jiems puikiai sekasi, jaučiasi pastebėti.
 
2018–2019 mokslo metais priešmokyklinėje grupėje dvylika šeimų įsitraukė į savanorystę, suprasdami kokią naudą turi jų organizuojamos veiklos. Tėveliai, seneliai, tetos ir dėdės savanoriavo vesdami įvairias ugdomąsias veiklas: kartu su vaikais važiavo į sporto varžybas, gamino sveiką maistą. Organizavo ekskursijas: buvome LSMU farmacijos muziejuje, Lietuvos geležinkeliuose, gaisrinėje, stomatologo kabinete, bibliotekoje, aviacijos muziejuje, restorane „Agave“. Supažindino su savo profesijomis: farmacininko, geležinkelininkų darbu, gaisrininko, virtuvės šefo. Pristatė įvairias sporto šakas: fechtavimą, ledo ritulį, futbolą ir t. t. Atliko su vaikais dailės darbelius, puošė jais įstaigos ir grupės aplinką, mokė pasigaminti rankdarbių, organizavo pasakas prieš miegą, vežė vaikus į renginius ir sporto varžybas. 
 
Daugiau skaitykite svietimonaujienos.lt