Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dalijamės patirtimi STEAM patirtis Lenkijoje

STEAM patirtis Lenkijoje

2019-12-16
Susijusios temos: Projektai
STEAM patirtis Lenkijoje
Irina Paradnikaitė-Abromavičienė
Kelmės „Kūlverstuko“ l.-d. projektų vadovė
Aptardami matytas veiklas, padarėme išvadą, kad lenkų ikimokyklinio ugdymo pedagogai geba kurti inovatyvias ir turiningas veiklas, pagal situaciją naujai pritaiko gerai žinomus ugdymo metodus, sudarydami galimybę kiekvienam vaikui ugdytis savo tempu.
Gruodžio 2–6 d. Lodzėje (Lenkija) vyko pirmasis 2019–2021 m. „Erasmus+“ projekto „4 elementai – STEAM ankstyvajame ugdyme“ (angl. „4 elements – STEAM in early education“) mokymo(si) vizitas, kuriame dalyvavo Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogės Rasa Valčiukienė, Elena Uleckienė, Eglė Brazaitė ir aš, projekto koordinatorė Irina Paradnikaitė-Abromavičienė. Šio projekto koordinatorius – Lodzės miesto darželis Nr. 163 (lenk. Przedszkole Miejskie Nr 163). Tai jau antrasis bendras „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ir Lodzės darželio „Erasmus+“ projektas.
 
Susitikimo pradžioje dalyvius pasveikino ir sėkmingo darbo palinkėjo darželio direktorė Brygida Wozniak. Projekto koordinatorė Marta Stefaniak pristatė projekte dalyvaujančius savo darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogus ir 5 dienų mokymo(si) vizito programą. Po vaikų koncerto apžiūrėję lopšelį-darželį partneriai iš Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos ir Italijos pristatė savo ugdymo įstaigas, jose spalio–lapkričio mėnesiais įgyvendintas veiklas, išsakė savo lūkesčius dėl projekto, aptarė paraiškoje numatytas veiklas, jų trukmę, laukiamus rezultatus ir patikslino mokymo(si) vizitų laiką. Taip pat buvo pristatyti visose partnerių ugdymo įstaigose išrinkti projekto logotipai ir „eTwinning“ erdvėje paskelbti bendro projekto logotipo rinkimai.
 
Projekto dalyviai stebėjo 6 atviras veiklas su vaikais, grįstas STEAM. Buvo įdomu, kaip STEAM yra integruota į ugdymo procesą ir koks šios metodikos poveikis ugdytiniams. Domėjomės, kokius metodus naudoja kolegos lenkai organizuodami veiklas, kaip pasirinktą temą analizuoja skirtingų dalykų (gamtos mokslų, matematikos, inžinerijos, technologijų ir menų) kontekste. Kadangi skyrėsi vaikų amžius, skyrėsi ir veiklų temos, organizavimo būdai ir priemonės.
 
Daugiau skaitykite svietimonaujienos.lt