Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dalijamės patirtimi STEAM: Apie sportą kitaip

STEAM: Apie sportą kitaip

2020-02-06
Susijusios temos: Edukacija
STEAM: Apie sportą kitaip
Viktorija Zavackienė, Aušra Nemirienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos
Diana Markevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Kūrybinės dirbtuvės „STEAM: Apie sportą kitaip“ suteikė džiugių akimirkų dalyviams ir lopšelio-darželio bendruomenei, kartu leido pajusti komandinę dvasią ir sporto teikiamą naudą.
Jau trečius metus Vilniaus lopšelyje-darželyje „Sadutė“ organizuojamos STEAM veiklų kūrybinės dirbtuvės. Šiais metais kilo idėja organizuoti renginį: „STEAM: Apie sportą kitaip“. Viena iš mūsų įstaigos prioritetinių sričių yra STEAM ugdymas. STEAM grindžiamo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslas – parengti vaikus spręsti pasaulines problemas inovacijų kūrimo, kritinio ir kūrybinio mąstymo, bendradarbiavimo, veiksmingo bendravimo keliu atsižvelgiant į naują mokslo sukurtą informaciją (Quigley, Herro, 2016). Darželyje daug dėmesio skiriame fiziniam aktyvumui: vaikams labai patinka vykstančios mankštos, kūno kultūros užsiėmimai. Todėl kilo idėja praplėsti vaikų fizinio raštingumo žinias, pabrėžti fizinio aktyvumo svarbą, priminti jau žinomas sporto šakas ir susipažinti su naujomis, juolab, kad šie metai ypatingi – vasarą vyks Olimpinės žaidynės Tokijo mieste.
 
Organizuojant kūrybines dirbtuves siekėme formuoti vaikų fizinio raštingumo pradmenis, kaip požiūrį į fizinį aktyvumą ir sportą, plėtoti kompleksinius STEAM gebėjimus, bendraujant ir bendradarbiaujant su suaugusiais ir bendraamžiais, praktiškai atliekant įvairias su sportu susijusias užduotis. Taigi tobulinant įvairius STEAM gebėjimus buvo siūlomos kryptingai parengtos užduotys.
 
S – science (gamtos mokslai). Vaikai iš prigimties yra tyrinėtojai. Jie stengiasi išsiaiškinti, kaip veikia mūsų pasaulis. Todėl tyrinėdami stebi aplinką, užduoda klausimus, spėlioja remiantis faktais, eksperimentuoja, diskutuoja. Tokia gamtamokslinė veikla buvo „Smegenyčių sporto“ rungtis, kur vaikams buvo užduodami klausimai apie sportą, jo šakas ir priemones. Tačiau atsakydami į klausimus vaikai kai kurios atsakymus galėjo „patyrinėti praktiškai“. Pvz., atsakant į klausimą: „ar visada senovėje čempionai gaudavo medalius?“, vaikai galėjo pasimatuoti, pauostyti, paliesti ir paragauti senovėje naudojamus artefaktus, t. y. pasimatuoti lauro vainikus, pauostyti alyvuogių aliejų, paragauti žalių ir juodų alyvuogių, paliesti audeklo skiautę.
 
T – technology (technologijos) – reiškia bet kokį žmogaus sukurtą objektą. Technologinių gebėjimų ugdymui(si), dėmesio bei kognityvinių įgūdžių lavinimui parinkome interaktyvią „koliažo“ užduotį. Naudojantis multimedijos pagalba, vaikams ekrane rodėme nuotraukų koliažus. Tarp nuotraukų buvo įmaišyti dėmesį blaškantys vaizdai. Komandos turėjo vizualiai atmesti nereikalingus vaizdus ir susitelkti ties reikalingais, kad atpažinti sporto šaką ar jos įrankį.
 
A – art (menai). Menas yra jutiminis tyrinėjimas, jame naudojami simboliai, kurie žymi realius objektus, įvykius, jausmus, fizinę kultūrą. Tokia buvo kita kūrybinių dirbtuvių rungtis – „Šarados“. Iš pasirinktų atsitiktiniu būdu sporto simbolių, komandos turėjo pažinti sporto šaką ir ją pavaizduoti savo kūnais ir veiksmais, be žodžių, o kitos komandos turėjo atspėti, kokia sporto šaka yra rodoma.
 
E – engineering (inžinerija). Inžinerija praktiškai pritaiko mokslo, matematikos ir technologijų žinias sprendžiant konkrečias problemas. Inžinerija apima medžiagų panaudojimą, dizaino kūrimą, konstravimą, statymą. Tokia buvo viena iš STEAM užduočių – „Sportinių įrenginių statybos“, kurios esmė ir buvo pastatyti sportinį statinį. Kaip pavyzdys vaikams buvo pademonstruota iš antrinių žaliavų pagaminta kerlingo aikštelė. Vaikai susidomėję apžiūrėjo ir išbandė statinį, su kuriuo galima buvo ir žaisti. Visi dalyviai aktyviai įsitraukė į užduotį ir naudodamiesi savo žiniomis bei pateiktomis įrenginių nuotraukomis iš antrinių žaliavų pastatė tokius statinius, kaip baseinas, krepšinio aikštė, ledo ritulio aikštelė, futbolo aikštė ir paplūdimio tinklinio aikštelė.
 
M – math (matematika) – tai skaičiai ir su jais susiję veiksmai, geometrija ir erdvės pajautimas. Viena iš tokių užduočių buvo, futbolo kamuolio odos gabaliukų skaičiavimas.
Kaip gi sportas be judesio, neapsėjome ir mes be estafečių, organizavome „Olimpinio žiedo“ estafėtes: kas greičiau nubėgs prie lanko, pro jį pralįs ir perduos estafetę komandos nariui; pralįsti pro lanką visai komandai susikibus rankomis ir nepasileidžiant;
Golfo užduotėlės: ridenimas link cilindro formos „duobutės“; ridenimas į taikinį, skaičiuojant taškus; žemas smūgis į taikinį.
Atlikus visas sporto estafetes, vaikai patys skaičiavo kiek taškų pelnė už kiekvieną rungtį. Kūrybinių dirbtuvių pabaigai pakvietėme visus šokti draugystės šokį.
Kūrybinės dirbtuvės „STEAM: Apie sportą kitaip“ suteikė džiugių akimirkų dalyviams ir lopšelio-darželio bendruomenei, kartu leido pajusti komandinę dvasią ir sporto teikiamą naudą. Tikime, kad vaikų dalyvavimas sportiniuose renginiuose skatina mažųjų norą sportuoti, ugdo bendruomeniškumą. Juk judėjimas tai aktyvumo, veiklumo požymis. Manome, kad renginys buvo naudingas vaikams, nes pastebėjome vaikų gebėjimus greitai mokytis, orientuotis erdvėje. Renginio metu vaikai gebėjo išvardinti keletą sproto šakų, suvokė jų technikos ypatumus, gebėjo apibūdinti pagrindinius požymius, išskyrė jų skirtumus ir panašumus; suvokė, kad aktyvus judėjimas didina organizmo fizinį pajėgumą; ugdėsi gebėjimą konstruktyviai bendradarbiauti su suaugusiaisiais ir bendraamžiais atliekant komandines, „Smegenyčių sporto“ ir kitas užduotis; gebėjo atlikti įvairias mąstymo gebėjimus lavinančias STEAM užduotis; reflektavo ir interpretavo patirtus įspūdžius, kūrybiškai taikė tai, kas pažinta.
 
Literatūra:
Herro, D., Quigley, C. (2016), Innovating with STEAM in middle school classrooms: remixing education. Vol. 24 No. 3, pp. 190-204.
Understanding STEAM and how children use it. Prieiga per internetą. Žiūrėta 2020-02-04 https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/steam-ipdf.pdf