Emokykla.lt

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ atstovės patirties sėmėsi Prancūzijoje

2014-11-19
Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ atstovės patirties sėmėsi Prancūzijoje
Zita LELIUKIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“
Susitikimas prasidėjo konferencija, kurios metu kiekvienos šalies atstovai pristatė, kaip įgyvendina projekto numatytas užduotis savo institucijose.  Pagal pateiktus duomenis, mūsų įstaiga labiausiai į projektinę veiklą įtraukė bendruomenę.
Pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius paprogramę, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, aštuoni Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ atstovai (pedagogai ir administracijos darbuotojai) dalyvavo Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Šventės Europoje“ ketvirtajame susitikime Eras prie Liso (Aire-sur-la-Lys) miestelyje, Prancūzijoje. Šis susitikimas vyko 2014 metų lapkričio 3–7 dienomis.
 
Į ketvirtą darbinį susitikimą susirinko projekto dalyviai iš  devynių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Čekijos, Slovėnijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, Turkijos, Prancūzijos. Kaip jau įprasta, susitikimas prasidėjo konferencija, kurios metu kiekvienos šalies atstovai pristatė, kaip įgyvendina projekto numatytas užduotis (vasaros pramogos, nacionalinės šventės, projekte dalyvaujančių šalių tradicinės pasakos, žaidimai) savo institucijose.  Pagal pateiktus duomenis, mūsų įstaiga labiausiai į projektinę veiklą įtraukė bendruomenę.
 
Vizito metu buvo organizuota labai intensyvi veikla, kuri padėjo geriau pažinti šalies kultūrą, tradicijas. Svečiavomės Ere prie Liso  miestelio ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kurioje buvo surengta visų šalių – projekto dalyvių – vaikų darbelių (draugystės knyga, tautiniai žaidimai, šventės, pasakos, švenčių kalendoriai) paroda. Žavėjomės modernia ugdomąja ir poilsio zonų aplinka, grožėjomės vaikų darbais, bendravome su pedagogais ir vaikais.
 
Šalių atstovus priėmė Ero prie Liso miestelio meras. Priėmime dalyvavo ir projekto delegacijos narius sveikino švietimo skyriaus inspektoriai, kurie pabrėžė šio projekto svarbą ir galimybę pažinti kitų šalių kultūras, tradicijas ir švietimo sistemas.
 
Vizito metu lankėmės stiklo fabrike (ARC L'Art de Table), kuriame gaminamais dirbiniais pagrįstai didžiuojasi kiekvienas prancūzas. Aplankėme vietinę kavos skrudinimo įmonę, kuri aprūpina kava visą šiaurinę Prancūzijos dalį. Šioje įmonėje mums parodė kavos kelią – nuo šio augalo auginimo plantacijų iki aromatingo garuojančio gėrimo puodelio ant stalo. Turėjome galimybę paskanauti įvairių rūšių kavos. Paskutinę projekto dieną praleidome Paryžiuje. Plaukėme Senos upe, grožėjomės įspūdinga miesto architektūra.
 
Šio susitikimo nauda įstaigos bendruomenei labai reikšminga. Šiltas visų šalių partnerių bendravimas įvairiose veiklose, buvimas drauge dar labiau leido pajusti kitų kultūrų ugdymo ypatumus, sustiprino draugystę. Lavėjo kalbiniai įgūdžiai, įgijome žinių, kurias tikimės panaudoti tobulindami veiklą savo įstaigoje.
Projekto veikla yra finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.