Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dalijamės patirtimi Šeimos narių savanorystės įtaka vaikų socializacijai ir tautinės savimonės ugdymui

Šeimos narių savanorystės įtaka vaikų socializacijai ir tautinės savimonės ugdymui

2020-04-23
Susijusios temos: Šeima
Šeimos narių savanorystės įtaka vaikų socializacijai ir tautinės savimonės ugdymui
Teresė Šliavienė
Jonavos vaikų l.-d. „Žilvitis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Džiugu, kad savanoriškas šeimų bendradarbiavimas skatina etnokultūrinę veiklą integruoti į ugdymo procesą, padeda vaikams geriau pažinti tautos, krašto tradicijas. 
Ugdymo įstaigoje, pasitelkdami aktyvių edukacinių veiklų, mokytojai žadina ugdytinių norą atrasti ir pažinti protėvių kalendorines šventes, domėtis senolių tradicijomis, vertybėmis ir papročiais, ugdo vaikų meninius įgūdžius, skatina kūrybingumą, plėtoja meninės raiškos galimybes.
Stengdamiesi puoselėti ir saugoti gimtojo krašto tradicijas kasdienos mokymąsi praturtina integruodami veiklas, susijusias su etninio paveldo turtais, o dalyvauti ugdomosiose veiklose įsitraukia ne tik tėvai, bet ir močiutės, tada nuoširdiai dalinamasi prisiminimais, bei sukaupta ir išsaugota patirtimi.
Vaikams įdomu išgirsti bei pamatyti, kaip buvo dirbami darbai, ką senovėje dėvėjo lietuviai, kaip švęsdavo šventes, kokius dirbinius gamino, kokie amatai klestėjo, ką vertindavo mūsų senoliai, kokiomis vertybėmis buvo grįstas jų gyvenimas.
 
Mokytojai, siekdami tobulinti ugdymo turinį, įvertindami vaiko socializacijos proceso svarbą, kurio metu perimamos žinios, nuostatos, socialinis elgesys, santykiai, vaiko tautinės savimonės formavimas, kultūros vertybės ir jų daroma įtaka kasdieniam gyvenimui, taiko kuo veiksmingesnius ugdymo ir bendradarbiavimo būdus, padedančius atskleisti šeimos narių savanorystės galimybes ikimokyklinėje įstaigoje.
 
Lig šiol dar nebuvo tvirtos tradicijos ugdytinių šeimas įtraukti į savanorystę ugdymo įstaigose, įprastai, tėvai ateidavo į renginius ar šventes, neprisidėdami prie jų organizavimo, todėl išsikėlėme tikslą – atskleisti pedagoginio bendradarbiavimo ir savanorystės organizavimo galimybes.
Ar mums pavyko šį tikslą įgyvendinti? Manau, kad pavyko, nes ugdytinių, jų šeimų, pedagogų santykiai grindžiami ne tik bendravimu ir bendradarbiavimu, bet ir partneryste, abipuse pagarba. Pristatysiu keletą veiklų, padėjusių propaguoti ir turtinti etnokultūrinę veiklą tarp įstaigos pedagogų, ugdytinių, jų šeimos narių, siekiant tęstinumo įstaigoje ir šeimoje.
 
Daugiau skaitykite svietimonaujienos.lt