Emokykla.lt

Šeduvos lopšelio-darželio pedagogų vizitas į Belgiją

2014-11-03
Šeduvos lopšelio-darželio pedagogų vizitas į Belgiją
Daiva STAŠKŪNIENĖ, direktorė
Šeduvos lopšelis-darželis
Dalyvaujant Comenius projekte atsiveria didžiulės galimybės keliauti, mokytis bendrauti įvairiomis užsienio kalbomis, pažinti įvairių šalių tradicijas, kultūrą ir papročius, tobulinti asmenines ir pedagogines kompetencijas.
Šeduvos lopšelis-darželis jau antrus metus dalyvauja Comenius daugiašalės partnerystės projekte „Liaudies žaidimai, legendos ir tradicijos“ (pranc. „Les jeux traditionnels, les légendes et les traditions populaires“). Šių metų spalio 13–17 dienomis šios įstaigos pedagogės Aldona Jurelevičienė, Rita Daukšienė, Vyda Petronienė ir Ieva Pudžiuvėlienė lankėsi Belgijos Valonijos regione, Lježo provincijoje. Tai buvo ketvirtas projekto partnerių susitikimas, kuris vyko Pepenstero mieste. Į šį susitikimą atvyko projekto partneriai iš Belgijos Flamandų regiono, Prancūzijos, Gvadelupos salų, Italijos, Bulgarijos, Ispanijos ir Lietuvos.
 
Vizitas prasidėjo pažintimi su belgų mokykla, su čia dirbančiais mokytojais ir jų ugdytiniais. Mokyklos bendruomenė projekto svečius pagerbė iškeldama visų projekto dalyvių šalių vėliavas ir kiekvienos šalies kalba užrašytais sveikinimo žodžiais. Įstaigos direktorė Koletė (Colette) papasakojo apie savo įstaigą, Valonijos regiono švietimo sistemą, supažindino su ugdymo ir mokymo kryptimis bei ypatumais, pristatė pasiektus rezultatus vykdant šį daugiašalės partnerystės projektą.
 
Belgijos pedagogės pasidalijo patirtimi, kaip jos taiko ugdymui jau sukurtus projekto produktus. Visų šalių komandoms buvo įteiktos mažos dovanėlės, atspindinčios šio krašto tradicijas. Buvo sudarytos sąlygos dalyvauti ir stebėti šios mokyklos pradinių klasių ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų ugdomąsias veiklas, dalytis patirtimi, bendrauti, sužinoti apie jų regione įgyvendinamus projektus, kurių metu mokykloje integruojami dalykai, pavyzdžiui, fizinė veikla ir pasaulio pažinimas.
 
Projekto koordinatorius supažindino su jų regione vykdomo projekto sukurtomis priemonėmis. Vėliau buvo pasiūlyta aplankyti šio miestelio žymiąsias vietas, senamiestį. Šeimininkai rodė, kaip jie per edukacines išvykas ir kitas veiklas ugdo  vaikų pilietinius jausmus, atskleidžia Belgijos Valonijos regiono istoriją ir gamtos grožį.
 
Kitomis viešnagės dienomis visų šalių komandų pedagogai turėjo galimybę trumpam tapti šios mokyklos mokytojais ir organizuoti veiklas Belgijos vaikams, kurių metu mažiesiems buvo pristatoma šalis partnerė, jos tradicijos, žaidimai dainos ar šokiai. Šis akcentas tapo  projekto tradicija, kuri teikia naujų, neišdildomų įspūdžių tiek pedagogams, tiek ugdytiniams. 
 
Projekto komandos narės – Šeduvos lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Daukšienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Vyda Petronienė bei logopedė Ieva Pudžiuvėlienė – parengė ir vedė dvi veiklas 5–6 metų vaikams. Pedagogės papasakojo apie Lietuvą, rodė filmuotą medžiagą apie Šeduvos lopšelio-darželio ugdytinius ir jų kasdienybę, mokė lietuviškų žodžių, lietuvių tradicinių šokių, žaidimų, pakvietė kartu sudėlioti dėlionę „Lietuvos herbas“ ir „Šeduvos miestelio herbas“. 
 
Visiems vaikams padovanojome mūsų įstaigos ugdytinių pagamintų atvirukų, piešinukų, taip pat suvenyrų su Lietuvos atributika. Belgų vaikai nupiešė piešinukus ir paprašė juos perduoti mūsų darželio vaikams. Savo veiklas pedagogės organizavo prancūzų kalba, nes šiame regione tai ugdytinių gimtoji kalba.
 
Pedagogės, stebėdamos ugdymo erdves ir ugdymo procesą, atkreipė dėmesį, kad organizuodamos veiklas, Belgijos pedagogės naudoja daug natūralios gamtinės medžiagos. Grupes puošia daugybė vaikų darbelių, susijusių su savaitės tema. Ikimokyklinio amžiaus grupėse dviem savaitėms parenkama viena tema, mokomosios medžiagos parenkama nedaug. Grupėse gausu vaizdinių mokomųjų priemonių, kad vaikai geriau įsimintų mokomąją medžiagą, žodžius, sąvokas, mokėtų bendrauti tarpusavyje, patys pasirinktų veiklas.
 
Vizitas Belgijoje buvo labai prasmingas, įgijome dalykinių žinių, buvome sužavėtos belgų draugiškumu, nuoširdumu, vaišingumu ir draugišku visų šalių partnerių atstovų bendravimu, kuris ir ateityje padės plėtoti projekto veiklą. Dalyvaujant Comenius projekte atsiveria didžiulės galimybės keliauti, mokytis bendrauti įvairiomis užsienio kalbomis, pažinti įvairių šalių tradicijas, kultūrą ir papročius, tobulinti asmenines ir pedagogines kompetencijas.
Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektus finansuoja Mokymosi visą gyvenimą programa, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autorių požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingi už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.