Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dalijamės patirtimi Projektas „STEAM: Neptūno šalies paslaptys“

Projektas „STEAM: Neptūno šalies paslaptys“

2019-12-09
Susijusios temos: Projektai
Projektas „STEAM: Neptūno šalies paslaptys“
Aušra Nemirienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“
Atlikdami eksperimentus, mažieji atradėjai kėlė hipotezes, vėliau patvirtino arba paneigė apibendrindami eksperimentų rezultatus, pristatė išvadas. Veiklos skatino mąstyti, klausti ir ieškoti atsakymų, bendradarbiauti vieniems su kitais. 
„Pasakyk man, ir aš pamiršiu. Parodyk man, ir gal prisiminsiu. Įtrauk mane, ir aš suprasiu.“ (Konfucijus)
 
Smagus laikas kartu, įdomūs bandymai ir atradimai – tai puiki galimybė paįvairinti pažintinę veiklą su vaikais, didesnė tikimybė, kad gautą informaciją ugdytiniai ateityje pritaikys praktiškai. O kas gali būti svarbiau?
 
Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“ šiemet išsikėlė tikslą skatinti vaikų domėjimąsi gamtos, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, STEAM) mokslais. Šio tikslo siekiame integruodami STEAM dalykus į ugdomąjį procesą: tai domina vaikus, įtraukia į veiklas, kuriose jie kelia klausimus, kūrybiškai tyrinėja ir sprendžia iškilusias problemas.
 
Lapkričio mėnesį „Bitučių“ grupėje pasinėrėme į bandymų ir tyrinėjimų savaitę. Tyrimo objektas buvo vanduo, apie kurį vaikai norėjo kuo daugiau sužinoti. Per tyrinėjimų savaitę ugdytiniai atliko įvairius eksperimentus su skirtingais vandens pavidalais: skystu, kietu, garais, spalvomis ir kitomis medžiagomis. Taip tenkinome vaikų poreikį pažinti vandenį, jo savybes. Siekėme, kad ugdytiniai suprastų jo svarbą per pojūčius, žaidimus, vaidybą, kasdienę veiklą.
 
Atlikdami eksperimentus, mažieji atradėjai kėlė hipotezes, vėliau patvirtino arba paneigė apibendrindami eksperimentų rezultatus, pristatė išvadas. Veiklos skatino mąstyti, klausti ir ieškoti atsakymų, bendradarbiauti vieniems su kitais. Vaikai suprato vandens svarbą ir reikšmę, rado atsakymus į daugelį klausimų. Pavyzdžiui, kodėl kartais, jeigu pripila į stiklinę per daug vandens, atrodo, kad vanduo viršuje tarsi išsigaubęs kaip burbulas? Kodėl rasos lašeliai ant lapų yra rutulio formos? Kaip vabaliukai sugeba bėgioti vandeniu? Per patirtinį mokymąsi buvo plėtojami problemų sprendimo įgūdžiai, skatinamas kritinis mąstymas.
 
Savaitė buvo apibendrinta atvira ugdomąja veikla „Neptūno šalies paslaptys“, kurią buvo pakviestos stebėti VDU Švietimo akademijos pirmo kurso studentės. Veikla vyko keliais etapais, buvo stengiamasi maksimaliai išnaudoti visas erdves: grupę, salę, grupės rūbinę ir kaimyninę ,,Kiškučių“ grupę. Suskirsčius edukacines erdves atskiromis zonomis bei praturtinus jas STEAM veiklai reikalingomis priemonėmis, kartu su vaikais buvo keliaujama į „Augalų karalystę“, ,,Bandymų stotį“ bei ,,Ledo šalį“. Du personažai – Neptūnas (pedagogas) ir Vandenis Florencijus (pedagogo padėjėja) aplankė su vaikais tris svarbiausiais karalystes, kiekvienoje bandydami išsiaiškinti vandens poveikį, savybes bei naudą aplinkai.
 
„Augalų karalystėje“ vaikai atliko bandymus ir stebėjo, kaip augalai nusidažo spalvotu vandeniu, patys spalvino, lašino pipetėmis dažus ant vatos tamponėlių, darė koliažą. Į „Bandymų stotį“ vaikai „keliavo traukiniu per Lamanšo sąsiaurį“. Bandymų stotyje surado baseiną pilną vandens. Visiems patiko žaisti su vandeniu – šiaudelių pagalba sukelti bangas, mesti į vandenį įvairius daiktus ir stebėti – skęsta ar plaukia. Iš aliejaus, vandens, dažų, šnypščiančios tabletės sukūrė besiveržiantį vulkaną. „Ledo šalyje“, žinoma, rado ledukų, kuriuos sušildę rankytėmis, pavertė vandens balutėmis, taip pat jais piešė.
Padarę mankštą, aptarę ką nuveikė, mažieji keliautojai „sugrįžo“ į namus. Už šaunų darbą ir kelionę, visi vaikučiai buvo apdovanoti dėlione ir žaidimu apie vandenį.
 
STEAM mokymasis vyksta ne tik per bandymų ir eksperimentų savaitę, bet ir natūraliai kasdien, vaikai nuolat tiria, žaidžia ir išbando naujus dalykus. Svarbu sudaryti galimybę ištirti aplinkinį pasaulį.