Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Priemonės STEAM ugdymui lauke

Priemonės STEAM ugdymui lauke

2020-12-04
Susijusios temos: Edukacija Pedagogika Kūrybingumas
Priemonės STEAM ugdymui lauke
Laima Šatienė
Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ auklėtoja-metodininkė
STEAM ugdymas prasideda ne laboratorijoje, o čia – mūsų kieme. 
Šiuolaikiniams vaikams buvimas gamtoje – neįkainojamas. Lauke ugdymasis vyksta kiekvieną akimirką. Kad kokybiškai atvertume vaikų kūrybiškumą ir pojūčius, o mažųjų veiklos būtų prasmingos, reikia jaukios darželio lauko edukacinių erdvių aplinkos. Norime pasidalinti darželio kieme įrengtomis edukacinėmis erdvėmis, metodinėmis priemonėmis.
 
Lauko aplinka labai svarbi vaiko ugdymo(si) procese. Daiktinė aplinka turi sužadinti vaiko poreikį kurti, realizuoti savo galimybes. Pasvalio lopšelyje-darželyje „Liepaitė“, pasitelkus visą bendruomenę, tėvus – sukurtos lauko edukacinės erdvės: „Žaidimų aikštelė“, „Smalsučių“, „Pieštuko dirbtuvės“, „Giliuko dirbtuvės“.
 
Aplinka turi talkinti mokymuisi. Netradicinės lauko priemonės ir praktinis jų taikymas rodo, kokia įtraukianti ir smagi gali būti vaikų veikla, kiek daug neišnaudotų dalykų atrandame tada, kai išsilaisviname iš standartų daromos įtakos.
Kasmet stengiamės savo aplinką praturtinti naujomis idėjomis ir pritaikyti jas ugdydamos vaikus. Veiklos įvairovei užtikrinti nepakanka tik stacionarių įrenginių ir žaislų. Norėdamos lavinti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) intelektą, būtinai privalome rasti kuo įvairesnių ugdymosi aplinkų bei medžiagos. STEAM ugdymas prasideda ne laboratorijoje, o čia – mūsų kieme. To siekdamos, kartu su vyr. auklėtoja Ritute Bulkiene, savo darželio kieme įkūrėme „Gudručių dirbtuves“.
 
Tikslingai naudodamos antrines žaliavas, sukūrėme metodines priemones, skirtas pažinti ir suvokti skaitmens vaizdinį, skaičiuoti, modeliuoti, rūšiuoti. Mažieji skaičiuoja, matuoja, palygina, sprendžia praktinius sudėties ir atimties uždavinius, o naudodamiesi gamtos dovanomis susipažįsta su metų laikais, skaitmenimis, spalvomis; mokosi pažinti skaičius, nustatyti esamą laiką, įvardinti laiką, kai laikrodžio rodyklės sukamos.
Vaikai smalsauja, tokiu būdu susipažįsta su geometrinėmis formomis, figūromis: trikampiu, kvadratu, stačiakampiu, spalvomis, skaitmenimis; suranda geometrines formas ir skaičiuoja; matuoja ir lygina įvairių daiktų aukštį ir plotį; matuodami ilgį naudojasi sąlyginiais matais (virvutėmis). Skaičiuoja daiktus naudodami skaitkliukus, lygina daiktų grupes pagal kiekį, mokosi atlikti matematikos veiksmus; atkuria ir pratęsia įvairias sekas.
 
Priemonių STEAM ugdymui lauke nuotraukas galite pamatyti čia.