Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dalijamės patirtimi Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai

Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai

2019-03-19
Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai
Vilija GERASIMOVIČIENĖ
Vilniaus kolegija
Vasario 25–28 dienomis Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) surengė intensyvius olimpinių vertybių ugdymo programos (OVUP) vadovų rengimo ilgalaikius mokymus. Juose 10 iniciatyvių, veiklių ir motyvuotų ugdytojų parengti dirbti su neformaliojo ugdymo principais paremta OVUP metodika.
Tarptautiniam olimpiniam komitetui (TOK) išleidus atnaujintą Olimpinių vertybių ugdymo programą (OVEP 2.0) LTOK, kaip vienas pirmųjų nacionalinių olimpinių komitetų, išvertė ją į lietuvių kalbą ir sėkmingai pritaiko šią metodinę medžiagą rengiant mokymus Lietuvos ir užsienio pedagogams. Tai plataus pobūdžio programa, kuri gali būti pritaikoma tiek ikimokyklinio, tiek pradinio ar bendrojo ugdymo mokyklose.
 
Lektoriaus Nerijaus Miginio ir LTOK olimpinio švietimo direktorės Vitos Balsytės suburta būsimųjų mokymų vadovų komanda keturias dienas analizavo trijų dalių OVUP leidinius: praktinį olimpinių vertybių ugdymo vadovą, užduotis, įtvirtinančias olimpinių vertybių ugdymą ir aktyvia fizine veikla pagrįstą programą.
 
Dalyviai gilinosi į neformaliojo ugdymo ir olimpinio švietimo metodus taikant tiek fiziškai aktyvius grupės formavimo pratimus, tiek kūrybines ar darbo grupėse užduotis. Komandose kūrė ir išbandė ugdomuosius užsiėmimus vertybių ugdymo temomis skirtingoms tikslinėms grupėms. Reflektavo apie olimpinių vertybių svarbą visuminiam asmens tobulėjimui ugdant vertybes per sportinę, meninę, kultūrinę veiklas, akcentuojant tobulėjimą, pagarbą ir draugystę.
 
Kadangi visos programoje pateiktos užduotys ir veiklos remiasi Olimpine chartija, jos apima penkias edukacines olimpizmo ugdymo temas: pastangomis pelnytas džiaugsmas, kilnus elgesys, pagarba gyvenime, tobulumo siekimas, kūno, valios ir proto darna. Temos plačiai aprėpia kognityvinį, afektyvų ir kinestetinį mokymosi stilius, akcentuoja universalias bendražmogiškas vertybes, kurių atradimas ir įskiepijimas jaunosios kartos ugdyme yra kiekvieno pedagogo ir šeimos siekiamybė.
 
OVUP vadovų mokymuose gerosios ugdymo praktikos metu įtvirtintos dalyvių kūrybiškumo, problemų sprendimo, kritinio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos bus reikalingos savarankiškai planuojant ir įgyvendinant OVUP programos galimybes savo įstaigose, palaikant bendras iniciatyvas tarp kolegų ir kuriant ateities perspektyvas olimpinių vertybių ugdymo programos metodikos sklaidai.
 
Daugiau informacijos apie OVUP programos įgyvendinimo galimybes: