Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dalijamės patirtimi Nuotolinio mokymo atradimai mokytojams, vaikams ir tėvams

Nuotolinio mokymo atradimai mokytojams, vaikams ir tėvams

2020-04-16
Susijusios temos: Vaiko ugdymas
Nuotolinio mokymo atradimai mokytojams, vaikams ir tėvams
Jurgita Stirbienė, Audronė Rekašienė, Audronė Utkaitė
Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytojos
Tėvai įvertino mokytojų darbą, ėmė geriau suprasti ir labiau vertinti – sulaukiame daug nuoširdžių padėkų. 
„Visa, kas Nepaprasta, atsiranda Paprastų Žmonių Kelyje.“ (Paulo Coelho)
 
Laikas bėga greitai, o ypač, kai keičiasi įprastas gyvenimo ritmas. Tą ritmą mums: mokytojams, tėvams, vaikams, pakoregavo karantinas. Kasdienė darbo savaitė tapo kitokia.
Pradžioje visi sutrikome, nesupratome – kaip ir nuo ko pradėti, kaip ugdyti ir mokyti ikimokyklinio amžiaus vaikus nuotoliniu būdu, o ir tėvai abejojo ar sugebės... Bet greitai viskas stojo į savo vietas. Mūsų įstaigos vaikų ir tėvų bendruomenės greitai susibūrė internetinėje erdvėje. Sukūrėme uždarąją (tik įstaigos mokytojams ir mokytojų padėjėjams) grupę socialiniame tinkle „Facebook“. Tėvai, bendravimo ir bendradarbiavimo erdves, sukūrė savarankiškai. Pradėjome mokytis, dalintis žiniomis, patarimais, „gelbėjome“ vieni kitus konsultacijomis. Susitarėme su grupių tėvais, kokioje platformoje bendrausime žodžiu, vesime vaizdo užsiėmimus.
 
Jau penkerius metus Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“, visus ugdymo(si) planus, veiklų refleksijas, vaikų vertinimus ir pasiekimus, sudeda elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. Tai programa, kurią puikiai įvaldę visi įstaigos mokytojai, specialistai; bendradarbiavimui su mokytojais ir specialistais aktyviai naudojasi tėvai. Todėl ir šiuo, neįprastu laikotarpiu, netradicinėmis darbo sąlygomis, tai pagrindinė platforma dirbant su vaikais, tėvais/globėjais.
Norime pasidžiaugti, kad nepraleidžiame progos mokytis, išmokyti ir dirbti kitose platformose. Didelė pasiūla, neribotos galimybės mokytis! Susipažįstame, išbandome, kuriame ugdymo medžiagą vaikams, rengiame informaciją tėvams, naudodamiesi šiuolaikinėmis technologijomis. Darželio mokytojų kvalifikaciją nuolat tobulinama – patirtinis ugdymas esant karantino sąlygomis neleidžia sustoti, atvirkščiai – skatina mokytis naujų kompetencijų, tobulinti ne tik pedagogines, bet ir informacinių technologijų, psichologijos, pažinimo, bendravimo ir bendradarbiavo, komunikavimo, kitas kompetencijas.
 
Pradžioje buvo sunku ir, ne visai aišku, kaip atrinkti medžiagą, informaciją, ką ir kaip siūlyti tėvams, kad būtų pateikta glaustai, konkrečiai, o, svarbiausia, įdomiai vaikui, ir žinoma, neapkrautų tėvų. Nerimo – „Kaip ugdyti lopšelio grupės vaikus?!“ – būta stipraus. Mokytojams aktualu ir svarbu įgyvendinti Ikimokyklinio ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programas. Nenuostabu, kad kilo daug klausimų...
 
Šiuo metu mūsų darbai įsibėgėjo... Vaikų ugdymo(si) idėjas ir veiklas paruošiame ir siūlome visai savaitei, tačiau gavę vaikų refleksijas anksčiau, užduotis papildome, atsižvelgdami į vaikų ar šeimos poreikius. Daug dėmesio skiriame ugdymo individualizavimui.
 
Gavę grįžtamąjį, pirmosios savaitės, ryšį (refleksijas) – tėvų atsiliepimus, supratome – einame teisingu keliu! Šią sėkmę lėmė glaudus bendradarbiavimas su ugdytinių šeimomis ir kolegomis (grupės mokytojų, meninio ugdymo mokytojų, specialistų, vadovų). Mums svarbu ir malonu žinoti, kad darbas vyksta sklandžiai, vaikai ugdomi padedant tėvams/globėjams, vyresniems broliams, sesėms. Tokiu būdu stiprinamas ryšys su šeima ir šeimoje. Vaikai mokosi pagalbą suteikti ir ją priimti, kai prireikia – paprašyti. Jau supranta savo galimybių ribas, mato, kai reikia pasistengti, o kai sekasi puikiai, geba įsivertinti ir tai įvardinti.
 
Prieš prasidedant karantino laikotarpiui, įstaigoje pradėtas rengti projektas, skirtas Vandens dienai. Todėl, prasidėjus karantinui, pirmieji vaikų darbai iš namų, buvo būtent skirti vandenyje gyvenantiems gyvūnams. Namuose tėvai su vaikais žiūrėjo įvairius mokomuosius filmus, vartė knygeles, priešmokyklinio amžiaus vaikai pabandė savarankiškai surasti informacijos apie vienus ar kitus gyvūnus. Tėvai savo grupių mokytojoms siuntė nuotraukas, kuriose užfiksuotas vaikų darbo procesas ir galutinis veiklos rezultatas.
 
Nemažai tėvų priėmė pasiūlytą iššūkį – „Žaliąją palangę“ (dalyvaujame šalies projekte) sukurti namuose. Gandro dieną kūrė darbelius iš įvairių medžiagų, atliko rekomenduojamus eksperimentus, plėtodami STEAM ugdymo(si) idėjas, stebėjo pasikeitimas gamtoje, kūrė įvairiaspalvius margučius (šalies projektui „Vaikų Velykėlės 2020“), mokė vaikus kantriai skaičiuoti, pažinti raides, jas jungti į skiemenį, sportuoti. Atsiskleidė ne tik nauji vaikų individualūs gebėjimai, tėvai savyje atrado mokytojo, menininko, sportininko gebėjimų.
 
Mokytojų siūlomos idėjos ir veiklos, dažniausiai patinka ne tik vaikams, bet ir tėvams/globėjams (puikūs atsiliepimai). Tėvai įvertino mokytojų darbą, ėmė geriau suprasti ir labiau vertinti – sulaukiame daug nuoširdžių padėkų. Pokalbių ir konsultacijų metu pasako: – „Aš supratau, kiek Jūs daug su vaikais dirbate.“, „Tik dabar suvokiu, koks sunkus Jūsų darbas.“, „Pamačiau, kaip sudėtinga mokyti vaiką.“, „Nesuprantu, kaip Jūs „priversdavote“ jį ką nors padaryti.“ ir daug kitokių pastebėjimų.
 
Nuotolinis mokymasis suteikė galimybę ir mokytojams – glaudžiau bendrauti ir bendradarbiauti, dalintis gerąja patirtimi, surasti tvirtesnį ryšį su šeima, vaikais ir skatinti suvokimą, kad bendradarbiaudami, vaikų labui – galime pasiekti daugiau.
Tėvams, tai – laikas sustoti ir daugiau laiko skirti kokybiškam bendravimui su vaiku – jį pažinti, suprasti, didžiuotis jo pasiekimais; pamokyti, padrąsinti, kai nepasiseka.
Vaikams, tai – geriausia proga pajausti, kad yra mylimi, reikalingi, ugdyti įvairias kompetencijas: savarankiškumą, pasitikėjimą, kūrybingumą; tobulinti mokėjimo mokytis kompetenciją; įvaldyti skaitmenines technologijas ir kt.
 
Noriu pasidžiaugti, visų mūsų įstaigos mokytojų vardu, kad sugebėjome ne tik prisitaikyti prie nuotolinio mokymo iššūkių, bet ir teikiame tikrai kokybišką ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
 
Priešmokyklinių grupių vaikų tėvai apie ugdymo(si) procesą namuose:
„Kaip ir minėjau, užduotis bandome atlikti. Nėra paprasta, bet stengiamės. Apie pavasario laikotarpį kalbamės nuolat, nes namuose auginame įvairius augalus, gėles. Vaikas man padėjo sodinti pomidorų, agurkų ir kt. daržovių sėklas į vazonėlius. Auginame tulpes, narcizus – nekantriai laukiame jų žiedų. Medyje yra ne vienas inkilas ir lesyklėlė, todėl stebime ir pavasarinius paukščius. Iš konstruktorių dėlionių sudėliojo U raidę, atliko užduotis pratybose. Vis bandau, kad jis stengtųsi kuo daugiau jungti garsus, todėl pasinaudojau auklėtojos Jurgitos patarimu ir priklijavau daiktų pavadinimus.“ (mama Sandara)
 
„Pradžia buvo sunki, dabar daug lengviau susitariam. Jai nepatinka spalvinti didelius plotus, mūsų tikslas – kruopščiai nuspalvinti, neišlendant už ribų. Dabar jau vieną darbą atlieka nuo pradžios, iki pabaigos. Dar ir dabar bando atsisakyti daryti, jei kažko nežino, nemoka ar nesupranta. Pasikalbam, jei reikia juodraštyje atlieka. Vis pagiriu už atliktą darbą, dar Jūsų atsiliepimus paskaitau, tai jau tokio žodžio kaip „nenoriu“ nebeliko. Visi kantriai laukiame karantino pabaigos.“ (mama Deimantė)
 
„Ačiū. Labai įdomios užduotėlės, būtinai padarysim. Vakar buvome „Šile“ ir nupiešėme Velykinį kiaušinį, padarėme ir popierinį, siunčiu foto.“ (mama Diana)
 
Sulaukiame ir tokių žinučių: „Laba diena. Siunčiame Jums dovanų (piešinukas). Prašė pasakyti, kad labai myli auklėtojas ir pasiilgo. J“ (mama Ingrida)
 
„Vaikas dirba. Su broliu namų darbus atlieka, knygas skaito, mokomuosius filmus žiūri. Brolis – geriausias mokytojas. Visada sportuoja pagal Gedimino rekomendacijas, žiūri Joanos atsiųstas pamokėles ir pagal jas piešia, padeda man namų ruošoje, seneliui sode.“ (mama Rūta)
 
Lopšelio grupių vaikų tėvų atsiliepimai:
„Nuotolinis ugdymas reikalingas ir naudingas. Auklėtojos pateikia daug pasiūlymų, kuo užimti vaikus, kaip juos lavinti. Visada sureaguoja į atliktus vaikų darbelius, pasiekimus, pasidžiaugia. Tėveliai su vaikais dalyvavo konkurse „Vaikų Velykėlės“, buvo smagu kurti savo Velykinį kiaušinį. Nekantriai laukiame, kada galėsime grįžti į grupę, susitikti su auklėtojomis ir grupės vaikais.“ (mama Milda)
 
„Mūsų šeima nuotolinio ugdymo kokybe patenkinta. Norėčiau išskirti šiuos pagrindinius aspektus: pateikiamų užduočių įvairovė (skirtingos darbų technikos bei pavyzdžių gausa, paliekant vietos kūrybiškumui); detalus siunčiamos užduoties aprašymas (prierašai, į ką tėvams atkreipti dėmesį atliekant užduotį, ką vaikas turi sužinoti, koks įgūdis ugdomas); aktyviai reaguojama į atliktas užduotėles (grįžtamasis ryšys, auklėtojų pastebėjimai, pagyrimai, pasiūlymai tolimesnei veiklai).“ (mama Viktorija)
 
„Norime padėkoti mūsų darželio auklėtojoms už rūpestį ir pagalbą mokantis namuose, už naujas idėjas ir vaikų kūrybiškumo lavinimą. Už bendradarbiavimą, domėjimąsi vaiku, kad ir nuotoliniu būdu. Mergaitė noriai daro visas užduotis, mokosi naujų eilėraštukų. Labai visų pasiilgome.“ (Rebekos tėveliai)
 
„Iš pradžių buvo sudėtinga suderinti lopšelio amžiaus vaiko ugdymo laiką su mokyklinio amžiaus vaiko lavinimu ir su savo darbais. Bet po truputį suderinime dienotvarkes ir stengiamės viskam atrasti laiko. Darželio pedagogai siunčia įvairių veiklų: lavinti kalbą, atmintį, pirštų smulkiąją motoriką, meninius gebėjimus; atsiunčia įvairių pratimų pajudėti, dažniausiai visa šeima prisideda. J Visiems nuotolinis ugdymas yra iššūkis, nes nauja, manau, kad yra dar visiems kur tobulėti, bet tvarkomasi gerai.“ (mama Diana)
 
„Vaikų nuotolinis ugdymas vyksta kiekvieną dieną. Turime bendrą, bet uždarą tėvų grupę, kurioje pasikalba visi tėvai ir auklėtojos.
Auklėtojos pasidalina įvairių įdomių darbelių pavyzdžiais, juos galima atlikti su vaikais. Visuomet gauname grįžtamąjį ryšį, rezultatų komentarus.
Auklėtojos dalinasi įvairiais projektais, pvz.: „Vaikų Velykėlės 2020“, „Sveikatiados iššūkis – pieno „tūsas““. Smagu, kad ir kiti darželio darbuotojai paskambina pasidomėti esama vaiko situacija, tuomet žinau, kad iškilus problemai ar klausimams – visada sulauksiu pagalbos. Svarbu, kad ne tik auklėtojos įsitraukusios į vaiko nuotolinį ugdymą, bet ir kiti darbuotojai, iš jų gaunu elektroninių laiškų dėl vaiko mitybos plano, dienotvarkės. Turiu psichologės telefono numerį, esant reikalui galiu kreiptis.
Daugumai kyla klausimas, ar nuotolinis vaikų ugdymas naudingas, nes ir patys tėvai gali savarankiškai atlikti įvairių darbelių su vaiku? Mano atsakymas, kad labai naudingas ir labai reikalingas, nes aš, asmeniškai, dažnai atlieku kitus namų ruošos darbus ir atrodo, kad nebelieka laiko, o kai yra „namų darbai“, tai susidėlioju dienotvarkę taip, kad viskas būtų atlikta.
Dirbdami su vaiku, mokomės eilėraščių ir tai geriausias laikas kartu.
Nuoširdus ačiū auklėtojoms ir visai darželio bendruomenei už palaikymą, darbą ir bendradarbiavimą.“ (mama Viktorija)
 
    
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/users/ikimokyklinis/tmp) in Unknown on line 0