Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dalijamės patirtimi Naujovė vaikų darželyje – Freinet pedagogika

Naujovė vaikų darželyje – Freinet pedagogika

2018-09-28
Susijusios temos: Projektai Pedagogika
Naujovė vaikų darželyje – Freinet pedagogika
Gustė POCIŪTĖ-TROTIENĖ
Darželis „Aukštyn kojom“
Vilniuje įsikūręs privatus darželis „Aukštyn kojom“ nuolat ieško galimybių semtis žinių iš inovatyvių, didelę patirtį turinčių ugdymo įstaigų. 2017 m. įstaigos ugdymo turinį praturtinome Freinet pedagogika, įgyvendindami programos Erasmus+ KA1 Asmenų mobilumas ugdymosi tikslais projektą „Freinet pedagogika – antras demokratinio ugdymo žingsnis“.
Freinet pedagogikos esmė – „laisvasis mokymasis“ kaip priešprieša tradiciniam suaugusiojo taisyklėmis grindžiamam vaikų mokymui(si) „tvarkingoje“ aplinkoje“. Tokios ugdymo įstaigos programa yra pačių vaikų kuriamas projektas, kuriame ugdymas tampa socialiniu žaidimu, kurio metu stiprinamas ryšys su realiu gyvenimu, sprendžiami praktiniai uždaviniai ir socialiniai klausimai.
 
Kad įstaigos socialinį gyvenimą ir ugdymo sistemą galėtume kokybiškai papildyti Freinet pedagogikos principais, reikėjo ilgametę patirtį galinčių perduoti partnerių. Jai sutiko tapti dvi Freinet pedagogikos mokyklos iš Belgijos: „Basisschool GO! De Koorddanser“ ir „GO! Freinetschool Het Reuzenhuis Tielt“.
 
Pagrindinė projekto veikla, kurioje dalyvavo pusė „Aukštyn kojom“ pedagogų komandos, buvo darbo stebėjimas Belgijoje. Dalyvaudami kasdieninėse diskusijose su partneriais išsiaiškinome esminius aspektus bei galimus sunkumus įgyvendinant Freinet pedagogikos principus.
 
Atnaujinus programą administracijos darbuotojai stebėjo dalyvių veiklų planavimą taikant naujus metodus („laisvojo ugdymo“ principus) ir įgyvendinant ugdomąsias veiklas. Pradėti reguliariai rengti „Aukštyn kojom“ forumai.
 
Forume vienu metu vyksta skirtingos veiklos, o vaikas yra laisvas rinktis, kurioje dalyvauti. Bet čia panašumas su įprastomis dirbtuvėmis ir baigiasi, nes forume svarbiausia ne pasirinktos veiklos rezultatas, ir netgi ne procesas, o tai, ko vaikas išmoksta ruošdamasis ir dalyvaudamas jame.
 
I etape forumą organizuoja auklėtojos, jo tikslas išmokti:
  • apsispręsti ir priimti sprendimą, kai pasirinkti nėra lengva;
  • susitaikyti su savo sprendimo pasekmėmis (nuomonės keisti nebegalima, nes vietų ir priemonių skaičius veiklose ribotas);
  • užbaigti darbą iki galo. 
II etape forumus organizuoja patys vaikai, jo tikslas išmokti:
  • savarankiškai planuoti;
  • organizuoti;
  • pristatyti savo idėją (veiklą).
Apie forumo veiklas pedagogai ir vaikai savanoriai administracijai praneša prieš savaitę. Darželyje iškabinami skelbimai su veiklų pavadinimais, iliustracijomis ir laisvų vietų skaičiumi (vietų skaičius – ribotas). Vaikai, susipažinę su pasirinkimu, pasitarę su draugais ar suaugusiaisiais bei įvertinę savo pomėgius ar pasirinkimo rizikas, registruojasi į norimas veiklas. Reikia pripažinti, kad užduotis kai kuriems būna gana sunki – juk taip norisi visko.
 
II etapą pradėjome netikėtai anksti – po kelių forumų jau atsirado pirmi savanoriai patys suorganizavę veiklas. Stebėdami jaunųjų organizatorių darbą įvertinome, kad jau 5–6 m. vaikai geba ne tik suplanuoti ir pristatyti idėją, bet ir puikiai sekti dalyvių įsitraukimą ir reaguoti į situaciją bei improvizuoti, kad išlaikytų dalyvių dėmesį veiklų metu. Kolegos belgai buvo teisūs: forumas – tai unikali proga vaikams išmokti naujų dalykų ir lavinti kompetencijas.
 
Šeimų bendradarbiavimas rengiant forumus taip pat svarbus. Artėjant forumui skatiname tėvus išgirsti vaiką, jei šis nori pasitarti: padėti neskubant įvertinti visą pasiūlą, numatyti rizikas. Kai su vyresniųjų klasėmis pereiname prie antrojo etapo, auklėtojos ir tėvai pataria, kaip savo idėją įdomiau pristatyti ir padrąsina – šitais mažais žingsneliais mokomasi savarankiškumo ir atsakomybės.
 
Programos Erasmus+ (KA1 Asmenų mobilumas ugdymosi tikslais) dėka buvo modernizuota įstaigos ugdymo sistema, motyvuoti darbuotojai, išaugo įstaigos tarptautiškumas, vaikams suteikamas kokybiškas alternatyvus ugdymas, todėl „Aukštyn kojom“ rekomenduoja visoms įstaigoms dalyvauti Erasmus+ projektuose ir pasinaudoti galimybe ne tik įgyti teorinių ir praktinių žinių dominančia tema, bet ir kelti įstaigos veiklos kokybę bei tobulinti komandos profesines, socialines komandinio darbo, gebėjimo mokytis, kultūrines ir kt. kompetencijas.
 
Jei norite plačiau sužinoti, kaip įdiegti forumų sistemą jūsų įstaigoje, parašykite mums darzelis@aukstynkojom.lt.