Emokykla.lt

Miesto vaikams – žaliosios edukacinės erdvės vaikų darželyje

2018-11-30
Susijusios temos: Projektai Ugdymo įstaigos
Miesto vaikams – žaliosios edukacinės erdvės vaikų darželyje
Lina PRATUSEVIČIENĖ
Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“
Mokymosi gamtoje ugdomoji vertė yra svarbi ir visapusiškai pripažinta, o gamtamokslinės kompetencijos ugdomos visą gyvenimą. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ kilo idėja organizuoti aplinkosauginio švietimo projektą „Mes – gamtai, gamta – mums“. 
Šio projekto tikslas – ugdyti įstaigos bendruomenės narių ekologinę savimonę, aplinkosauginį sąmoningumą bei gamtamokslinę patirtį, skatinant aktyviai veikti sukurtose darželio lauko žaliosiose edukacinėse erdvėse: „Augalai saugo ir moko“, „Budlėja – vabzdžių karalystė“, „Gamtinė laboratorija“. Esame parengę šių edukacinių erdvių aprašus bei metodinę medžiagą veiklai jose.
 
Edukacinė erdvė „Augalai saugo ir moko“
 
Šioje erdvėje ugdytiniai, pasitelkę visus pojūčius (lytėjimą, uoslę, regą, skonį), augino ir prižiūrėjo prieskoninius ir vaistinius augalus, juos pažino, ugdėsi vertybinį ir estetinį santykį su gamta.
 
Pakeltose lysvėse vaikai sodino ir augino prieskoninius augalus (bazilikus, rozmarinus, krapus), vaistažoles (medetkas, mėtas, citrininius čiobrelius, melisas, žemuoges), juos laistė, stebėjo. Vaikai tyrinėjo, rinko, skynė augalų lapelius, uostė, džiovino, ragavo vaistažolių arbatas, mokėsi teisingai prižiūrėti augalus, aiškinosi prieskonių ir vaistinių augalų naudą žmogaus sveikatai. Visa tai skatino smalsumą, norą aiškintis ir samprotauti apie tą, ką jie pastebėjo.
 
Edukacinė erdvė „Budlėja – vabzdžių karalystė
 
Norime, kad šioje erdvėje ugdytiniai patirtų pažinimo džiaugsmą, ugdytųsi pagarbą aplinkai, atsakomybę už jos išsaugojimą ir saugaus elgesio gamtoje įgūdžius.
 
Šią edukacinę erdvę įkūrėme tik rudenį. Budlėjos sodinuką padovanojo darželio ugdytinio tėvelis, o sodinome kartu su vaikais ir kiemsargiu. Kadangi pasodinome tik rudenį, stebėjimus vykdysime pavasarį. Sodinuką vaikai apžiūrėjo: kaip jis atrodo, kokios šaknys, kiek šakelių turi, atkreipė dėmesį, kad lapeliai tik keli ir sausoki, baiminosi, ar sodinukas prigis. Po keleto dienų vaikai pastebėjo, kad budlėjos lapeliai atsigavo, pasidarė žalesni; stebėjimų rezultatai suteikė vilties, kad budlėjai pas mus patiko ir ji sėkmingai augs mūsų darželyje.
 
Vaikai sužinojo, kad budlėja vadinama drugelių medžiu. Šioje erdvėje vaikams yra pateikta metodinės priemonės (dėlionės) apie drugelio, bitės, skruzdės ir voro gyvenimo ciklus, kiti mokomieji žaidimai apie vabzdžius. Kol kas vaikai šioje erdvėje žaidžia muzikinius, judriuosius ir didaktinius žaidimus apie vabzdžius, savo įspūdžius ir patirtį išreiškia kūrybinėmis priemonėmis (sukurti drugelio, boružės, sraigės, skruzdėlės, voro paveikslėliai iš gamtinių medžiagų, piešiama ant žemės su pagaliukais ir kt.). Kitais metais šalia šios erdvės planuojame sukurti edukacinę erdvę „Žydinti pieva“, kurioje bus sudarytos galimybės vaikams tyrinėti ir pažinti pievos augalus, gėles, įvairius vabzdžius.
 
Edukacinė erdvė „Gamtinė laboratorija“
 
Tai labiausiai vaikus sudominusi edukacinė erdvė. Šioje erdvėje skatinamas vaikų smalsumas, domėjimasis gamtos objektais ir reiškiniais, sudarytos sąlygos aktyviai tyrinėti aplinką ir jos objektus. Čia vaikų veiklai pateiktos įvairios priemonės ir įrankiai aktyviai tyrinėjimo, eksperimentavimo ir bandymų veiklai: mikroskopas, lupos, termometrai, svarstyklės, įvairūs matuokliai, piltuvėliai, pateikta gamtinė medžiaga tyrinėjimui (smėlis, sausas ir šlapias molis, žvyras, įvairaus dydžio akmenukų skalda, kaštonai, kankorėžiai, gilės, medžių lapai, šakelės ir kt.).
 
Vaikai šioje erdvėje mokosi skirti pagrindines objektų savybes (spalvas, formas, dydį, skaičių, masę); klasifikuoti pagal tam tikrą požymį: skaičiuoti, matuoti, sverti, grupuoti, lyginti; tyrinėti įvairių objektų išvaizdą apžiūrėdami per lupą, mikroskopą, atlikdami bandymus ir eksperimentus stebėti, kaip objektai keičiasi; mokosi susieti reiškinius priežasties – pasekmės ryšiu, skatinami svarstyti ir interpretuoti savo įspūdžius ir patirtį, mokosi kritiškai analizuoti informaciją, ją tikslinti. Čia sudarytos palankios sąlygos ugdyti kritinį mąstymą, įsisąmoninti ir įprasminti savo žinias ir patyrimą.
 
Gamtinėje laboratorijoje vaikai atliko bandymus ir eksperimentus vadovaudamiesi leidiniais „Pykšt ir Pokšt eksperimentai“ bei kitas, pedagogų pasiūlytas veiklas, atsižvelgiant į savaitės tematiką. Savo įspūdžius ir patirtį šioje erdvėje vaikai kūrybingai pasinaudodami erdvėje esančia gamtine medžiaga.
 
Apie atliekų rūšiavimą, kompostavimą ir sliekus
 
Vienas iš projekto uždavinių – vykdyti taršos prevenciją. Siekdami tai įgyvendinti, darželio teritorijoje pastatėme tris rūšiavimo konteinerius: stiklui, popieriui ir plastikui, taip pat komposto dėžę. Kiekvienoje grupėje ir darželio koridoriuje taip pat atsirado atliekų rūšiavimo dėžės. Tokiu būdu, sudarėme realizuoti praktines atliekų rūšiavimo ir kompostavimo veiklas. Vaikai rūšiuoja atliekas, mokosi, į kokius konteinerius, kokias atliekas mesti, ieško informacijos apie rūšiavimo procesą, reikšmę, naudą gamtai, žmogui. Aktyviai dalyvaudami praktinėse veiklose, vaikai mokosi saugoti ir puoselėti savo aplinką, ugdosi aplinkosauginį ir ekologinį sąmoningumą.
 
Realizuojant praktines atliekų rūšiavimo veiklas, vaikams pravesta pramoginė veikla, kurios metu vaikai su pedagogais išsiaiškino, kodėl ir kaip reikia rūšiuoti įvairias atliekas. Taip pat, vaikams pravesta veikla apie kompostavimą ir sliekus. Vaikai susidomėję tyrinėjo sliekus, juos apžiūrėjo per lupą, matavo ilgį, sužinojo apie sliekų teikiamą naudą dirvožemiui ir kitokios įdomios informacijos, „apgyvendino“ sliekus komposto dėžėje. Išsiaiškino, kokias atliekas galima kompostuoti, o kokių  negalima mesti į komposto dėžę. Rudenį, nukritus medžių lapams, kartu su kiemsargiu tvarkė savo lauko aikšteles, lapus nešė į komposto dėžę, susidomėję vis bėgo žiūrėti, kas vyksta su tais lapais komposto dėžėje, bandė pamatyti apgyvendintus sliekus.
 
Išvyka į botanikos sodą ir gamtos koliažai
 
Siekdami skatinti vaikų patirtinę veiklą, formuoti aplinkai draugiškas vertybines nuostatas ir suteikti žinių apie ekologiją bei aplinkosaugą, organizavome vaikams edukacinę ekskursiją į Vilniaus universiteto botanikos sodą. Edukacinės ekskursijos metu vaikai, vaikščiodami rudenėjančio sodo takeliais, susipažino su įdomiais augalais, sužinojo, kad kiekvienas augalas savo spalva, išvaizda ar kitokiu ženklu siunčia mums žinutes apie besikeičiantį orą, metų laiką ir pan.
 
Vaikai ne tik klausėsi gidės, bet prisirinko įvairios gamtinės medžiagos: lapelių, šakelių, žiedlapių ir kt. Gidė pasiūlė vaikams iš susirinktos gamtinės medžiagos sukurti „koliažus-paslaptėles“ ir palikti savo žinutę gamtai. Vaikai džiaugsmingai ėmėsi darbo – dėliojo lapelius, žiedelius, šakeles ir kitas detales, kurdami savo „paslaptėles“, savitai išreikšdami įspūdžius ir patirtį. Buvo taip įdomu, kad laikas prabėgo nejuntant. Vaikų sukurtus koliažus nufotografavome ir įstaigos bendruomenei pristatėme parodą „Gamtos paslaptėlė“.
 
Paroda „Augalų istorijos: užaugau Lietuvoj“
 
Parodą „Augalų istorijos: užaugau Lietuvoj“ skyrėme ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gamtamokslinės ir aplinkosauginės kompetencijų ugdymui ir dedikavome Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Parodoje buvo eksponuojama per 50 darbų iš daugiau kaip 33 ikimokyklinio ugdymo įstaigų iš Vilniaus, Šilutės, Kretingos, Šalčininkų, Kauno, Jurbarko, Jonavos, Radviliškio, Šiaulių, Palangos, Alytaus, Mažeikių, Šilalės, Tauragės, Ukmergės.
 
Apibendrinimas
 
Projekto užsibrėžtus uždavinius įgyvendinti mums pavyko. Tiek darželio ugdytiniai, tiek pedagogai patobulino savo kompetencijas, įgijo žinių aplinkosaugos ir gamtamokslinėje srityse. Sukurtos žaliosios lauko edukacinės erdvės teikia galimybes vaikams ugdytis praktinius įgūdžius pažinti įvairius augalus, juo sėjant / sodinant, auginant, prižiūrint ir puoselėjant, atlikti įvairius tyrimus ir eksperimentus su gamtine medžiaga ir kt. priemonėmis, pajusti ir pažinti gamtą per įvairius pojūčius, naudojant natūralius gamtos objektus, mokytis rūšiuoti atliekas. Taip pat vaikai čia turi galimybę ugdytis ir mokytis per patirtį, vaizduoti veiklos rezultatus, naudodami įvairias saviraiškos priemones, įgyti praktinių gebėjimų, ugdytis emocinį vertybinį santykį su gamta. Sukurtos edukacinės erdvės yra natūrali vizualizuota gamtos priemonė, skatinanti miesto vaikų domėjimąsi gamta.