Emokykla.lt

Meninio ugdymo pedagogai konferencijoje aptarė ikimokyklinio muzikinio ugdymo realijas

2016-12-06
Meninio ugdymo pedagogai konferencijoje aptarė ikimokyklinio muzikinio ugdymo realijas
Nijolė PRANEVIČIENĖ
Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“
2016 m. lapkričio 25 d. įvyko Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro bei Klaipėdos miesto meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio organizuota respublikinė meninio ugdymo mokytojų teorinė-praktinė konferencija  „Ikimokyklinio muzikinio ugdymo realijos ir perspektyva“.
Į Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos konferencijų salę susirinko muzikos mokytojai iš Klaipėdos, Telšių, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio. Konferencijos dalyviai išklausė pranešimus aktualiomis ikimokyklinio muzikinio ugdymo temomis.
 
Apie muzikos poveikio svarbą ir muzikinio ugdymo būtinumą kalbėjo Klaipėdos universiteto prof. dr. Rūta Girdzijauskienė pranešime „Nemuzikiniai muzikinio ugdymo rezultatai“. Remdamasi šiuolaikiniais mokslininkų tyrimais lektorė teigė, kad muzika veiksmingai ugdo vaikų pažintinius gebėjimus ir gerina akademinius pasiekimus.
 
Lietuvos edukologijos universiteto Vaikystės studijų katedros doktorantė Daiva Žitkevičienė pranešime „Vaiko mokymasis muzikinėje veikloje: komunikacinis aspektas“ pabrėžė, kad net šiuolaikinių technologijų amžiuje kalba lieka pagrindine žmonių bendravimo priemone, o muzika turtina vaikų kalbinį žodyną, lavina mažųjų kalbėjimo, klausymo įgūdžius.
 
Poezijos kūrėja ir atlikėja, specialioji pedagogė ekspertė, muzikos terapijos asociacijos narė Ilona Papečkytė pristatė savo kūrybos daineles.
 
Su klaipėdiečių mokytojų realijomis, lūkesčiais, metodinio būrelio veikla, konferencijos dalyvius supažindino metodinio būrelio pirmininkė Nijolė Pranevičienė.
 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja, muzikos mokytoja ekspertė Rūta Budinavičienė kalbėjo apie vaikų ritminės klausos lavinimo, muzikos klausymo galimybes, pasitelkiant edukacinius filmus, drauge su dalyviais perkusiniais instrumentais praktiškai atliko ritmines užduotis.
 
I. Simonaitytės bibliotekos Gerlacho palėpėje vyko stendinių pranešimų pristatymas. Muzikos mokytojai iš 15-os Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pristatė, praktiškai demonstravo  muzikinėse veiklose taikomus metodus, būdus, idėjas, padedančius veiksmingai įsisavinti žinias ikimokyklinio amžiaus vaikams.
 
Konferencijos pabaigoje dalyviai buvo pakviesti diskusijai. Diskusijoje muzikos mokytojai, dirbantys su ikimokyklinio amžiaus vaikais, aptarė aktualius vaikų muzikinių gebėjimų vertinimo klausimus.
 
Dalyvių nuomone, konferencija pateisino jų lūkesčius, buvo įdomi ir naudinga. Pedagogai plačiau susipažino su kitų miestų muzikos mokytojų patirtimi organizuojant netradicines šventes, atnaujino žinias, susipažino su ugdymo procese taikomais originaliais, inovatyviais metodais, autoriniais sprendimas, idėjomis, užmezgė tarpusavio bendradarbiavimo ryšius. 
 
Konferencijos pranešimų medžiaga bus paskelbta ČIA.