Emokykla.lt

Komunikavimo kompetencijos ugdymas kuriant knygeles

2018-11-21
Susijusios temos: Skaitymas
Komunikavimo kompetencijos ugdymas kuriant knygeles
Dijana BORISOVIENĖ
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“
Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ pedagogės daug dėmesio skiria vaikų kalbinių gebėjimų ugdymui, o kalbos ugdymas neatsiejamas nuo knygų skaitymo.
Norint vaiką priartinti prie knygos, vienas iš būdų – nuolat skaityti vaikams, kitas – patiems kurti knygeles. Geriausiai vaikai pažįsta pasaulį ir išsiugdo kalbinius gebėjimus nuolat ką nors veikdami, o kurdamas knygeles vaikas pats tampa knygos autoriumi.
 
Bendros grupės knygos
 
Knygeles kuriame įvairias. Tai gali būti bendra grupės knyga (apie metų laikus, stebėjimus gamtoje, pasakų, poezijos knygos...), kurias kuria visi vaikai bendrai pasitardami, ieškodami informacijos tam tikra tema.
 
Individualios vaikų knygos
 
Labiausiai vaikams patinka kurti individualias knygeles pasirenkant savo temą pagal pomėgius. Pasirinkęs temą, medžiagos ieško namuose, grupėje, kerpa norimus paveikslėlius, kopijuoja, rašo, kuria siužetus. Taip grupėje atsirado vaikų sukurtos knygos apie naminius ir laukinius gyvūnus, paukščius, gėles, žaislus ir kitos. Savo kuriamas knygeles vaikai nešasi namo, aptarinėja su tėveliais, galvoja kaip dar jas praturtinti.
 
Abėcėlės knygelės
 
Kad vaikams būtų lengviau pažinti visas raides, kilo mintis kurti abėcėlės knygeles. Kiekvieną savaitę vaikai išsikerpa ir priklijuoja raidę ir ieško žodžių, prasidedančių ta raide, iškerpa reikiamus paveikslėlius. Jei neranda norimų paveikslėlių – patys nupiešia, kopijuoja žodžius, rašo. Kiekvieną kartą kartu su vaikais atsiverčiame abėcėlės knygeles, susirandame norimą raidę ir aptariame, kokius vaikai priklijavo paveikslėlius, kokius parašė žodžius. Pagalvojame, ar dar yra daiktų, prasidedančių norimu garsu, ieškome jų įvairiuose leidiniuose. Naudojame tėvelių sudarytą knygą „Kokia raidė – tokie paveiksliukai“, kur yra visos abėcėlės raidės ir kompiuteriu surinkti paveikslėliai. Vaikai pasikeičia knygelėmis tarpusavyje ir vartydami jas analizuoja, pataria vienas kitam, papildo knygeles. Taip vaikai turi motyvaciją – sukurti kuo įdomesnę, įvairesnę knygelę.
 
Ką knygelių kūrimas davė vaikui?
 
-      Atsiskleidė vaikų patirtis, gebėjimai, kūrybingumas, išradingumas, suaktyvėjo mąstymas, kalba.
-      Jautė pasitenkinimą, pasididžiavimą savo darbu.
-      Atsirado motyvacija stengtis.
-      Prasiplėtė  žodynas.              
-      Labiau pradėjo domėtis knygomis.
 
Pedagogių išleistos knygos
 
Mes, pedagogės, surinkusios vaikų pamąstymus, mintis, kūrybą aktualiausiomis temomis diskusijų, pokalbių metu, kaskart išleidžiame vaikų žodinės ir rašytinės kalbos pasiekimų knygas. Knygose atsiskleidžia vaikų pasiekimų augimas žodinėje ir rašytinėje kalboje.
 
Ką pedagogui duoda vaikų žodinės ir rašytinės kalbos fiksavimas išleistoje knygoje?
 
-      Pedagogas sužino vaikų kalbinį lygį: mokėjimą išsakyti mintis, pasakoti, būti pašnekovu, atsakinėti, pačiam pateikti klausimus, rašytinėje kalboje - kaip išlavėjusi vaiko ranka.
-      Išryškėja, kokie tekstai skatina vaiką kalbėti, o kur jam sekasi sunkiau.
-    Knygoje  matosi, kaip pasipildo žodynas naujais žodžiais, kaip keičiasi rašto elementai, kiek vaiko kalba taisyklinga, rišli ir vaizdinga ( pateikiant pavyzdžius rudenį ir pavasarį).
-      Atsiskleidžia vaiko patirtis, kūrybiškumas, mąstymas, įvairūs sprendimo būdai.
-      Išryškėja vaikų „kalbos perliukai“.
 
Pasiekimų knygos padeda dar labiau pažinti vaiką, išryškina kiekvieno vaiko pasiekimų augimą ir tai sudaro galimybę kiekvieną tikslingai ugdyti pagal individualius gebėjimus.
 
Apibendrinimas
 
Knygos naudingos, nes jose sudėta visa vaikų patirtis. Kiekvienas gali bet kada jas vartyti, skaityti, papildyti, dalintis idėjomis su draugais, pasiūlyti idėjų draugui. Taip vaikai mokosi vieni iš kitų, tobulina savo įgūdžius. Taip sužadinamas vaikų poreikis skaityti ir rašyti, jaučiant  skaitymo ir rašymo džiaugsmą.