Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Kalbos žaidimai taikant aktyviuosius ugdymosi metodus

2018-09-26
Susijusios temos: Švietimo pagalba
Kalbos žaidimai taikant aktyviuosius ugdymosi metodus
Jurgita BALČIŪNAITĖ-ČĖSNIENĖ, logopedė
Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“
Kartu su Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“pedagogėmis Rūta Krivickiene ir Jolanta Pažarauskiene vykdomo projekto „Aktyvieji ugdymosi metodai“ metu ieškojome aktyvių, netradicinių ir kūrybiškų kalbos žaidimų bei užduočių.
Šiuolaikinis ugdymas reikalauja organizuoti ugdymosi procesą taip, kad vaikai žinias ir gebėjimus įgytų patys aktyviai veikdami, o pateikiama informacija būtų įdomi, vaizdinga.
 
Kiekvienas pedagogas siekia, kad jo ugdomoji veikla būtų įdomi, padėtų vaikams įsisąmoninti ugdomąją medžiagą, ugdytų jų kūrybiškumą ir norą daugiau sužinoti. Šiuos siekius padeda įgyvendinti aktyvaus ugdymosi metodai, kurie ne tik padeda geriau įsisąmoninti ugdymo turinį, bet ir plėtoja ugdytinių gebėjimą kritiškai mąstyti, taikyti įgytas žinias tiek įprastomis, tiek naujomis sąlygomis.
 
Kartu su Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“pedagogėmis Rūta Krivickiene ir Jolanta Pažarauskiene vykdomo projekto „Aktyvieji ugdymosi metodai“ metu ieškojome aktyvių, netradicinių ir kūrybiškų kalbos žaidimų bei užduočių.
 
Veikla „Didysis žodžių fabrikas“ – tai kalbos žaidimai ir užduotys priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurių tikslas – netradicinių aktyviųjų ugdymosi metodų taikymas, skatinant vaikų savarankiškumą, aktyvumą, saviraišką, kūrybingumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, pažinimą.
 
Dalijamės labiausiai pasiteisinusiomis idėjomis.
 
1. Pasisveikinimas – vaikas randa antrą kortelės pusę, perskaito žodį ir palinki draugui geros dienos.
 
LAI-
ŠAL- TIS
MEI-
GĖ- RIS
SNAI-
ŽIO- GAS
LE- DAS
ME- DUS
KNY- GA
VAI- KAS
 
2. Gerumo abėcėlė – ant kilimo išdėliotos apverstos raidės. Vaikas atverčia raidę, ją įvardija ir sako gerumo žodžius, prasidedančius ta raide.
 • A – apkabinu, atsiprašau, atleidžiu
 • B – bendrauju
 • D – dalinuosi, džiaugiuosi
 • G – gerbiu, giriu, guodžiu
 • K – kalbu, klausau
 • M – myliu, myluoju
 • N – noriu, nemeluoju
 • P – padedu, patariu, palaikau, prašau
 • R – rūpinuosi, raminu
 • S – slaugau, sveikinuosi
3. Laikrodžio pasaka – visi sėdi ratu, vaikas arba pedagogas skaito pasaką, pavyzdžiui, „Bėkim žvėrys pažiūrėti“. Vienas iš vaikų rodo į pasakos veikėją, kuris turi atliepti personažą.
 
4. Grandinėlė – ištraukę paveikslėlį vaikai nenutrūkstama seka turi pasakyti, kaip tas gyvūnas kalba.
 • Šuo – loja
 • Karvė – mūkia
 • Katė – miaukia
 • Višta – kudakuoja
 • Antis – kvaksi
 • Ožka – mekena
 • Gyvatė – šnypščia
 • Bitė – dūzgia
5. Žaibiškas turnyras – vaikai paskirstomi į dvi komandas. Kuri iš dviejų komandų greičiau sugalvos atsakymą.
 
1 turas. Pabaikite žodį (žodžių pradžios: vaka…, tė…, du…, šal…, ka…, my…(2 komandos, kamuoliai).
2 turas. Sugalvokite žodį, prasidedantį garsu a, b, d, k, l, m, n, p, s, ž, t, g ir t. t.
3 turas. Sugalvokite žodį, susidedantį iš vieno, dviejų ar trijų, keturių skiemenų.
4 turas. Sugalvokite žodį, kuris baigiasi skiemeniu -lys, -tis, -kas, -vė, -tė ir t. t.
 
6. Numušk raides – ant magnetinės lentos prikabintos raidės. Pedagogas sako žodį, o vaikai turi kuo greičiau surasti ir numušti pirmą žodžio garsą.
 
7. Individualios užduotys:
 • Sujunk brūkšnelius, kad išeitų raidė: I I, I I, I I, ʭ, I, /\, \
 • Kokios raidės išeis, jeigu prie I nupieši:
  • mažą pilvuką viršuje I
  • didelį pilvą I
  • du pilvukus I
  • pilvuką viršuje ir atkištą į apačią koją I
  • ranką viršuje ir atkištą į apačią koją I
 • Įrašyk praleistą raidę, suskaičiuok žodyje jas ir parašyk skaitmenį: DRA   GAS, MEIL   , N   RAS, KA   BA, GĖRI   , SAU   Ė, ŠYPSE   A, G   MTINĖ, DO   VANA,    AIDĖ.
8. Saldžioji refleksija – veiklos pabaigoje vaikams buvo pasiūlyta įvairiaspalvių dražė saldainių. Kiekviena žirniuko spalva turėjo savo reikšmę. Žalia – kas labiausiai patiko? Raudona – kas nepatiko? Geltona – kuo abejojate? Taip žaismingai ir linksmai ugdomi vaikų įsivertinimo gebėjimai.
 
Kartu ieškokime aktyvių ugdymosi metodų, skatinančių vaikų kūrybiškumą, savarankiškumą, loginį mąstymą, aktyvų dalyvavimą ugdymo procese!