Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dalijamės patirtimi Kaip trimečius vaikus supažindinti su geometrinėmis formomis?

Kaip trimečius vaikus supažindinti su geometrinėmis formomis?

2019-01-11
Kaip trimečius vaikus supažindinti su geometrinėmis formomis?
Indrė KLIKNAITĖ-ALEKSONĖ
Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
Trejų metų vaikai geometrines formas tapatina su jiems įprastais aplinkos daiktais ar žaislais, liesdami ir apžiūrėdami lygina formas su buities daiktais, o paskui atvirkščiai – daiktus lygina su formomis. Pažintinė veikla greičiau plėtojasi, jei procesui vadovauja ugdytojas: skatina atskirti skirtingas formas, jas grupuoti.
Supažindinant su geometrinėmis formomis nerekomenduoju iš karto detaliai jas aptarti. Trejų metų vaikams suvokti daikto formą padeda lietimas, apvedimas pirštukais, paridenimas. Pirmiausiai vaikai turėtų figūrą paliesti, paimti į rankas, jei rieda – pabandyti paridenti, pirštukais apvesti kraštus. Tik gerai patyrinėjus formas regėjimo ir lytėjimo pojūčiais, galima aptarti jas žodžiu.
 
Supažindindama trejų metų vaikus su geometrinėmis formomis, naudoju savo pagamintas priemones ir žaidimus.
 
1.  Vaikai apžiūri iš storo kartono iškirptas formas.
Jas apžiūrinėdamu sakome eilėraščius:
 
Kvadratas
Kvadratėlis aš vardu,
Keturis kampas turiu.
Pasakyki, vaike, tu,
Koks gi, mano vardas?
 
Trikampis
Trikampėlis aš vardu,
Tris kampus, juk aš turiu.
Pasakyki, vaike, tu,
Koks gi, mano vardas?
 
Apskritimas
Apskritimas aš vardu,
Nors kampų aš neturiu,
Bet ridentis aš galiu.
 
Patarimas. Vienu metu nerekomenduoju naudoti daugiau nei tris skirtingas formas. Visos formos turėtų būti vienodos spalvos, dydžio ir medžiagos.
 
2. Pasigaminti didelį kubą, jį ridenti ir bandyti:
  • įvardyti formos, kuri išriedėjo, pavadinimą;
  • surasti tokią pačią formą tarp pabertųjų;
  • suradus tokią pačią formą, ją padėti ant tos pačios formos kontūro.
3. Nykštukų pirštinės.
Pasiūti tiek porų pirštinių, kiek grupėje turite vaikų. Ant pirštinės užklijuoti formą (naudoju lipnų popierių arba spalvotą lipnią juostelę).
Užduotis: nykštukai skubėjo ir išmėtė visas savo pirštines, reikia surasti pirštinių poras.
 
4. Žiemos simboliai.
Pasigaminame eglutę iš trikampių, sniego senį iš apskritimų, dovaną iš keturkampių. Iškirptame daug formų. Vaikai turi surasti formoms tinkamą vietą.
 
Šaltiniai:
Pašilytė, I., (2013). Formos vaizdinių plėtotė ikimokykliniame amžiuje.
Hille, K., Evanschitzky, P., & Bauer, A. (2015). 3-6 metų vaiko raida: psichologijos pagrindai ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdytojams. Tyto alba.