Emokykla.lt

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla – atvira Lietuvos ir Europos pedagogams

2018-11-12
Susijusios temos: Projektai Ugdymo įstaigos
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla – atvira Lietuvos ir Europos pedagogams
Snieguolė MAŽEIKIENĖ
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla jau 11 metų dalyvauja programoje „eTwinning“ ir kuria tarptautinius projektus. Per šiuos 11 metų mokykla buvo tris kartus pripažinta geriausia „eTwinning“ mokykla Lietuvoje, o šiais mokslo metais apdovanota ženkleliu „Programos „eTwinning“ mokykla“.
 
2007–2018 mokslo metais vykdėme 46 tarptautinius ir 5 nacionalinius programos „eTwinning“ projektus. Dešimčiai įvykdytų projektų buvo suteiktas Europos kokybės ženklelis. 
 
Dalyvavimas programoje „eTwinning“ sudarė galimybes prisijungti prie kitų programų – buvusios Comenius, dabartiniu metu vykdomų Erasmus+, Nordplus Junior – projektų, sustiprino ryšius tarp Europos mokyklų ir jose dirbančių pedagogų.
 
Šiuo metu mokykloje vykdomos programų Erasmus+ KA 219 ir Nordplus Junior projektinės veiklos, kurios tiesiogiai integruotos į mokyklos metinį veiklos planą. Šios veiklos pedagogams leidžia susipažinti su naujais ugdymo metodais, kuriuos jie panaudoja dirbdami su ugdytiniais.
 
2018 m. spalio mėnesį Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos pedagogų grupė dalyvavo Erasmus+ KA 219 projekto „Nuo mokytojo link mokytojo“ („From Teacher to Teacher“) veiklose Ponta do Sol mokykloje Madeiros saloje, Portugalijoje. Susitikę Rumunijos, Bulgarijos, Estijos, Lietuvos ir Portugalijos pedagogai aptarė ir mokėsi naujų ugdymo metodų
 
Ponta do Sol mokykloje mus pasitiko mokiniai, įstaigos vadovai, pedagogai. Buvo pristatytos Ponta do Sol, Funšalio, Portugalijos ir Europos sąjungos vėliavos, vaikai sugiedojo savo šalies himną. Lankėmės mokinių veiklose, pamokose, bendravome su mokytojais, stebėjome vaikų anglų kalbos užsiėmimą, veiklas su interaktyvia lenta, robotukais „ozobotais“. Vaikai programavo robotukų kelią, piešė labirintus, naudojo spalvų kodus. Buvo sukuriamos užduotys, kurias vaikai atlikdavo su „ozobotais“. Robotas juda ant popieriaus lapo arba planšetės ekrano. Nuo nubrėžtos linijos spalvos priklauso, ką darys robotas. Pavyzdžiui, manipuliuojant linijomis, vaikai priversdavo „ozobotus“ suktis vietoje arba staigiai pagreitėti. Vaikų aktyvumas, laisvumas, nebijojimas suklysti buvo matomas viso užsiėmimo metu. Vaikai su robotukais dirba labai dažnai, todėl šie vaikų įgūdžiai gerai susiformavę.
 
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos pedagogai perimtą Portugalijos vaikų programavimo pradžiamokslio su „ozobotais“ patirtį perduos mūsų mokyklos pedagogams, kurie supažindins su šia programa vaikus ir kartu kurs trajektorijas, labirintus robotukų kelionėms.
 
Funšalio mieste mus priėmė švietimo vadovai, kurie supažindino su Madeiros sala, Portugalijos švietimo sistema ir pasidžiaugė, kad dalyvavimas projektinėse veiklose leidžia tobulėti vaikams ir pedagogams, o mokyklai – išlikti atvirai ir aktyviai dirbančiai. Dalyvavimas projektuose net išgelbėjo Ponta do Sol mokyklą nuo uždarymo. Švietimo vadovai pažadėjo apsilankyti mūsų mokykloje ir susipažinti su mūsų veiklomis, stiprybėmis, mokymo metodų įvairove, Lietuvos švietimo sistema ir projekto metu sukurta metodine knyga.
 
Grįžę iš mokymų „Ąžuoliuko“ mokyklos pedagogai pasidalino patirtimi su kitais pedagogais. Buvo aptartos planuojamos veiklos panaudojant naują metodą ir priemones – robotukus „ozobotus“. Pravestos veiklos bus fiksuojamos, rašomi veiklų planai, kurie bus verčiami į anglų kalbą ir sukelti į metodinę projekto knygą, kuria galės naudotis projekto partnerių pedagogai.
 
Su kitu programos Erasmus+ KA 219 projektu „Kelioniniai projektai – kelionė į ateities kompetenciją“ („Podróżujące projekty-podróż do kompetencji przyszłości“) 2018 m. spalio mėn. du mūsų mokyklos pedagogai dalyvavo partnerių susitikime Portugalijoje, Fajões mieste.
 
Susitikimo metu buvo aptartas projekto partnerių indėlis į projektines veiklas, pirmų metų rezultatai, analizuotos ir susistemintos veiklos. „Ąžuoliuko“ mokyklos pedagogės pristatė atliktą visų projekto partnerių šalių vaikų kūrybiškumo testo analizę. Šis testas buvo atliekamas panaudojant įvairių spalvų geometrines figūras. Mokyklos psichologas į testo rezultatus pažvelgė iš psichologinės pusės – analizavo vaikų atliktas užduotis pagal pedagogų pateiktus komentarus. Visa susisteminta medžiaga sukelta į projekto „eTwinning“ TwinSpace erdvę. Tokiu būdu kiekviena šalis partnerė gali susipažinti su tyrimo rezultatais. Kitų metų užduotis – pakartoti tyrimą su tais pačiais vaikais, tačiau labiau atsižvelgti į vaikų kalbą: ar ji per metus pakito, koks tiesioginis vaikų kūrybiškumo ir kalbos ryšys.
 
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos pedagogai vizito metu susipažino su Portugalijos švietimo sistema, lankėsi ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendravo su įstaigų pedagogais ir stebėjo vaikų veiklas.
 
XXI amžius kviečia kitaip pažvelgti į vaiką, jo ugdymą, aplinką, kurioje vaikas ugdomas, į patį mokytoją. Vaikas – norintis greitai pasiekti rezultatą, ugdymas ir jo aplinka – pritaikyta vaikų kūrybingumui skleistis, mokytojas – besimokantis visą gyvenimą, mylintis vaiką. Pedagogas negali užgožti vaikų minčių, idėjų, kūrybingumo, neturėtų už vaiką spręsti iškilusių sunkumų, o turėtų siekti išmokyti vaiką pačiam nugalėti kliūtis. Dar M. Montessori, kalbėdama apie vaiko ir pedagogo sąveiką mokymosi procese, yra sakiusi: „Auklėtoja turi kuo mažiau kištis pati, tačiau neleisti ir vaikui pernelyg vargti pačiam save lavinant“. Dalyvavimas projektinėse veiklose leidžia mokytojui tai įtvirtinti, pagerinti savo kompetencijas ir gebėjimus, leidžia pasijusti laisvesniu ir labiau savimi pasitikinčiu.
 
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos vadovai džiaugiasi, kad įstaigos pedagogai, dalyvaudami tarptautinių projektų mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklose, tapo tikrais vaikų ugdymo moderatoriais, o mokykla – atvira tiek Lietuvos, tiek Europos pedagogams.