Emokykla.lt

Europos kalbų diena Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykloje

2014-10-07
Susijusios temos: ES informacija Ugdymo įstaigos
Europos kalbų diena Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykloje
Gražina GLINSKIENĖ, logopedė metodininkė
Daina LIORANČIENĖ, muzikos mokytoja metodininkė
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla
Vaikams buvo džiugu girdėti, kaip skamba pasisveikinimo, padėkos žodžiai kai kuriomis Europos šalių kalbomis. Gera buvo mažose rankelėse laikyti projekto partnerių šalių vėliavėles, pasijusti, kad esame Europos dalis. 
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykloje vienas iš pagrindinių vaikų  ugdymo uždavinių – etninės kultūros puoselėjimas, žadinant meilę gimtajai kalbai, ugdant vaikų supratimą, kad gimtoji kalba – tai lobis, „kurį paveldėjome iš savo tėvų, senelių ir prosenelių“ (J. Baltušis). Siekiant ugdyti vaikų pilietiškumą, toleranciją,suteikti pasaulio pažinimo pradmenis, svarbu pabrėžti ugdytiniams, kad Lietuva – Europos dalis, o Europoje žmonės kalba įvairiomis kalbomis. Todėl šių metų rugsėjo 26-ąją priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir specialiosios lavinamosios klasės mokiniai buvo pakviesti į rytmetį, kurio metu sužinojo arba prisiminė,  kad rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena. Ir ugdytiniams, ir jų tėvams bei pedagogams buvo įdomu sužinoti, kad, anot prancūzų kalbininko Antuano Mejė, „lietuvių kalba yra ypatingai svarbi Europos kultūros dalis. Tai pamatas, kamienas, iš kurio išaugo daugybė Europos kalbų“ .
 
Rytmečio metu vaikai prisiminė, kad 2012–2014 metais mūsų mokykla vykdė Comenius daugiašalės partnerystės projektą „Stebuklinga Europos pasakų knyga“ (angl. „A Magic Book of European Tales“)), kuriame dalyvavo septynių Europos šalių (Austrijos, Bulgarijos, Rumunijos, Lenkijos, Estijos, Švedijos ir Lietuvos, t. y. mūsų mokyklos) ikimokyklinio ugdymo įstaigos. (Baigiamasis šio projekto dalyvių susitikimas vyko mūsų mokykloje 2014 m. birželio mėnesį. Vaikai dalyvavo minėtame renginyje, inscenizavo pasaką „Eglė žalčių karalienė“, piešė pasakų herojus ir piešinius dovanojo projekto partnerių šalių vaikams.) Europos kalbų dienoje ugdytiniai sklaidė „Stebuklingą Europos pasakų knygą“ (tai galutinis šio projekto veiklos produktas), kurioje tarp projekto partnerių vaikučių sukurtų pasakų rado ir savo sukurtą pasaką „Eglė žalčių karalienė“. 
 
Vaikams buvo džiugu girdėti, kaip skamba pasisveikinimo, padėkos žodžiai kai kuriomis Europos šalių kalbomis. Gera buvo mažose rankelėse laikyti projekto partnerių šalių vėliavėles, pasijusti, kad esame Europos dalis. Vaikų lūpose skambėjo dainelės, eilėraštukai ir apie gimtąją kalbą.
 
Pakylėtos nuotaikos su vėliavėlėmis rankose (ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai) lingavome grupės „Pikaso“ atliekamos dainos „Europos vidury“ ritmu, klausėmės prasmingų tos dainos žodžių: 
Europos vidury/tarp žvaigždžių, gintarų /yra tokia šalis.
Europos vidury /tarp rytų, vakarų /ir tu ten gyveni...