Emokykla.lt

„Comenius“ projekto „Stebuklinga Europos pasakų knyga” susitikimas Lietuvoje

2014-08-19
„Comenius“ projekto „Stebuklinga Europos pasakų knyga” susitikimas Lietuvoje
Snieguolė MAŽEIKIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Projekto koordinatorė Lietuvoje
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla
Projektas pasibaigė, tačiau jis davė daug patirties vaikams ir pedagogams. Įgytas naujoves, žinias taikysime savo darbe su vaikais ir bendraudami su kolegomis ir ugdytinių tėvais.
2012–2014 metais Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla dalyvavo Comenius daugiašalės partnerystės projekte „Stebuklinga Europos pasakų knyga“ (angl. „A Magic Book of European Tales“). Projektą, be Lietuvos, įgyvendino dar šešių Europos šalių: Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos, Švedijos, Austrijos ir Estijos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigos. Projekto kalba – anglų kalba.
 
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykloje įvyko Comenius daugiašalės partnerystės projekto „Stebuklinga Europos pasakų knyga“ baigiamasis projekto partnerių susitikimas.
 
Svarbiausi projekto tikslai buvo: skatinti vaikų kūrybingumą per pasakas, žaidimus, vaidinimus, dailę ir taikant šiuolaikinius interaktyviuosius metodus, ugdyti vaikų vertybes, grindžiamas supratimu, pagarba ir tolerancija kitoms kultūroms. Taip pat šiuo projektu siekėme ugdyti sąmoningus Europos Sąjungos piliečius. Lavėjo vaikų socialinė kompetencija – jie mokėsi tolerancijos, nuoširdumo, dosnumo – savybių, kurios būdingos pasakų herojams.
 
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos pedagogai dalyvavo visose projekto partnerių šalyse rengtose projektinėse veiklose. Jų metu susipažino su ugdymo įstaigomis, jų darbo specifika, kulinarinėmis tradicijomis, stebėjo vaikų saviraišką bei meninę veiklą, apsikeitė pasakomis bei pasakų personažais. Lietuvių liaudies pasakos „Eglė žalčių karalienė“ pagrindinis personažas Eglė (lėlės) iškeliavo į visas projekto partnerių šalis. Į Lietuvą parsivežėme projekto partnerių kuriamų pasakų personažus (lėles). Visi šie pasakų personažai turi stiprius charakterio bruožus, su kuriais supažindinome „Ąžuoliuko“ mokyklos ugdytinius.
 
Projekto koordinatorė Evgenia Tsvetanova iš „Brolių Grimų“ vaikų darželio Šumene, Bulgarijoje, pasidžiaugė projekto partnerių atsakingumu, kūrybingumu, meile vaikams ir savo darbui. Baigti projekto galutiniai kūriniai: „Stebuklinga Europos pasakų knyga“, „Pagrindinių žodžių žodynas“ (projekte dalyvavusių šalių kalbų) .
 
„Stebuklinga Europos pasakų knyga“ – tai finalinis projekto produktas, kurį pamatėme per baigiamąjį projekto partnerių susitikimą Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykloje 2014 m. birželio 9–12 dienomis.
 
Mokyklos direktorė Nijolė Giedrutė Blažaitienė  projekto dalyvius supažindino su Jurbarko savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus atstovais, pasveikino į Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklą susirinkusius svečius. Projekto partneriai susipažino su mūsų mokykla – gėrėjosi įstaigos aplinka ir grupių interjeru, vaikų veiklomis. Ir svečiai, ir saviškiai, nenuleisdami akių, stebėjo etnografinio ansamblio „Giliukas“ koncertinę programą ir priešmokyklinukų atliekamą pasakos „Eglė – žalčių karalienė“ inscenizaciją. Menines veiklas parengė muzikos mokytoja Daina Liorančienė drauge su priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogėmis: Inga Krikštaniene, Irena Vaitiekiene, Jūrate Kuciniene, Vilma Milkuviene. 
 
Vaikai mokyklos teritorijoje piešė ilgą piešinį: pasakų personažus. Vėliau susipažino su kitų šalių vaikų piešiniais, kuriuos atvežė kiekvienos partnerės šalies dalyviai. Taip „gimė“ ilgiausias projekto „Stebuklinga Europos pasakų knyga“ pasakų personažų piešinys.
 
Projekto dalyviai savo patirtimi apie eTwinning ir Comenius vykdomų projektų svarbą galėjo pasidalyti surengtoje „Baigiamojoje eTwinning ir Comenius partnerysčių projektų konferencijoje“, kuri įvyko birželio 10 d. Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykloje. Konferencijoje dalyvavo ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai iš Austrijos, Švedijos, Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos, Estijos ir, žinoma, Lietuvos.
 
Susitikimo metu buvo supažindinta su eTwinning programos galimybėmis, eTwinning projektų integravimu į ugdymo procesą. „Ąžuoliuko“ mokyklos direktorė Nijolė Giedrutė Blažaitienė kartu su eTwinning programos ambasadorėmis pasidalijo patirtimi apie eTwinning projektų naudą ugdant vaikų kūrybingumą. Pedagogai iš kitų Europos šalių perteikė savo patirtį integruojant eTwinning projektus į gimtosios šalies ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programas, panaudojant IKT. Prie apskritojo diskusijų stalo Švedijos Halmstado miesto „Holms“ vaikų darželio pedagogai dalijosi patirtimi, kaip įtraukti tėvus, pedagogus ir vaikus į vykdomus eTwinning projektus.
 
Estijos „Arbu“ darželio atstovai turi puikią patirtį, kaip dalyvavimas šiuose projektuose padeda ugdyti bendradarbiavimo kompetenciją. Austrijos „Launegg“ iš Lanacho ir Bulgarijos „Brolių Grimų“ iš Šumeno vaikų darželių pedagogai dalijosi savo patirtimi integruojant eTwinning ir Comenius projektus į darželių ugdymo programas. Lenkijos Pstrągowej mokyklos mokytojai pristatė „Skype“ konferencijų taikymą eTwinning ir Comenius projektuose, jų naudą. Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos pedagogė Vida Petraitienė pristatė eTwinning projektą „European countries children’s birthdays“, kuris pateko tarp geriausių Lietuvos eTwinning projektų 2012 metais.
 
Tikimės, kad mūsų svečiai – projekto partneriai – išsivežė puikius prisiminimus apie „Ąžuoliuko“ mokyklą, mūsų rajoną ir Lietuvą. Jie dalyvavo edukacinėse išvykose į Vinco Grybo memorialinį muziejų, gėrėjosi Panemunės ir Raudonės pilimis, aktyviai įsitraukė į veliuoniškių sukurtą spektaklį „Gedimino laiškai“, lankėsi sostinės istoriją menančiose vietose: Valdovų rūmuose, Gedimino pilyje, Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje. Aplankė senąją Lietuvos sostinę Trakus.
 
Projektas pasibaigė, tačiau jis davė daug patirties vaikams ir pedagogams. Įgytas naujoves, žinias taikysime savo darbe su vaikais ir bendraudami su kolegomis ir ugdytinių tėvais. Smagu pasidžiaugti, kad tokie laimėti projektai ir jų finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų leidžia mums susipažinti su kitų šalių švietimo sistemomis, kultūra ir tradicijomis.
 
Comenius programa yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, kuri Lietuvoje administruojama Švietimų mainų paramos fondo. Projekto finansavimą remia Europos Komisija. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už jame pateikiamos informacijos naudojimą.
 
Daugiau apie Jurbarko „Ąžuoliuko" mokyklą: