Emokykla.lt

„Comenius“ projekto „Mažasis mokslininkas“ partneriai susitiko Rumunijoje

2014-07-21
Susijusios temos: ES informacija Ugdymo įstaigos
„Comenius“ projekto „Mažasis mokslininkas“ partneriai susitiko Rumunijoje
Kristina GASIŪNIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rokiškio lopšelio- darželio „Varpelis“
Šio susitikimo tikslas – pristatyti 5-7 metų amžiaus vaikų ir pedagogų vykdyto projekto „Sėju-auginu“ rezultatus, pasidalyti patirtimi, keistis naujoviškomis mokymo praktikomis, ieškoti inovatyvių ugdymo būdų ir metodų, perteikiant vaikams mokslinius dalykus.
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ pedagogės, vykdydamos Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektą „Science and Preschool Education as a Field of Pedagogical Innovation“ pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, 2014 metų birželio 14–21 dienomis lankėsi Rumunijoje. Į antrąjį  šalių partnerių susitikimą Rumunijoje vyko direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė Kristina Gasiūnienė,  auklėtojos: Violėta Deksnienė, Laimutė Lašienė, Nijolė Skukauskienė, Inga Šablinskienė ir Daiva Šarkauskienė. Susitikime dalyvavo Turkijos, Bulgarijos ir Rumunijos komandos. 
 
Vizito Fetešti miesto darželyje „Anghel Saliny“ metu komandas šiltai sutiko vietos bendruomenė. Ugdytiniai pasveikino tradiciniais šokiais, pristatė meninę programą „Sėju-auginu“. Stebėjome ir dalyvavome  praktinėse  projekto veiklose, susipažinome su ugdomąja aplinka, diskutavome su įstaigos personalu švietimo klausimais. Comenius projekto susitikimo dalyviai džiaugėsi rumunų vaikų, jų tėvelių, pedagogų nuoširdumu, draugiškumu ir svetingumu. 
 
Šio susitikimo tikslas – pristatyti 5-7 metų amžiaus vaikų ir pedagogų vykdyto projekto „Sėju-auginu“ rezultatus, pasidalyti patirtimi, keistis naujoviškomis mokymo praktikomis, ieškoti inovatyvių ugdymo būdų ir metodų, perteikiant vaikams mokslinius dalykus. Projekto dalyviai susitiko su Fetešti miesto meru, Ialomitos apskrities švietimo skyriaus inspektoriais.
 
Su šalies istorija, gamta, kultūra ir susipažinome išvykų metu. Aplankėme gražiausių Europos pilių penketukui  priklausančią Peles pilį, pirmąjį Rumunijos planetariumą, grožėjomės Juodosios jūros pakrante, plaukėme Dunojaus delta.
Projektas padėjo palaikyti ir stiprinti užmegztus ryšius, taikyti įgytas žinias ir  patirtį darželyje, gilinti anglų kalbos žinias. 
 
Trečiasis projekto partnerių susitikimas vyks 2014 metų rugsėjo 28 – spalio 4 dienomis Lietuvoje, Rokiškio lopšelyje-darželyje „Varpelis“ . Susitikimo tema – „Astronomija“.
 
 
Pateikta informacija atspindi tik dotacijos gavėjo t. y. Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.