Emokykla.lt

Atvira ugdomoji veikla – pasidalijimas patirtimi ar primesta prievolė?

2019-04-27
Atvira ugdomoji veikla – pasidalijimas patirtimi ar primesta prievolė?
Vilė ČERNIUVIENĖ
Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis
Atvira ugdomoji veikla – bene labiausiai auklėtojas neraminanti veikla, kurią reikia pravesti, norint pademonstruoti savo darbo pasiekimus arba rezultatus. Kaip sudominti, užimti ir tuo pačiu parodyti rezultatą su šiuolaikinių vaikų grupe? 
Atviros ugdomosios veiklos apibrėžimo nėra. Šį žodžių junginį kiekvienas gali interpretuoti savaip. Gal tai jau atgyvenęs ir niekam nereikalingas dalykas, kuris pedagogui kelia stresą? O gal tai turi būti tik laisvanoriškas pedagogo darbo rezultatų demonstravimas? Aiškaus atsakymo nėra.
 
Manau, atvira ugdomoji veikla neturėtų būti apibrėžta vertinimo kriterijais, joje neturėtų būti ieškoma klaidų ar neigiamų veiklos aspektų. Tai turėtų būti brandaus, pasitikinčio savimi pedagogo pasidalijimas patirtimi, kuris būtų naudingas kolegoms.
 
Pedagogas turi būti labai išradingas ir nuovokus, kad nuo pradžios iki galo sugebėtų užimti skirtingų poreikių turinčius vaikus, išlaikyti jų dėmesį ir norą veikti, klausyti. Be jokios abejonės šiai veiklai reikalingos priemonės, kurias auklėtoja turi pati pasigaminti.
 
Atviros veiklos pobūdį pedagogas gali pasirinkti pats: tai gali būti pažintinė, judri, informacinė ar kokia kita veikla. Svarbiausia, kad vaikai būtų užimti, sudominti ir noriai veiktų, kad veikla būtų naudinga tiek vedančiam ją pedagogui, tiek stebintiems kolegoms.
 
Ši veikla turi vieną didelį privalumą – joje atskleidžiami vaikų pasiekimai ir rezultatai, pedagogas parodo savo sugebėjimą veikti situacijoje, kai reikia su vaikais padirbėti maksimaliai, kad jie parodytų ką gali ir moka, atskleidžia savo gebėjimą organizuoti veiklą, apgalvoti ir suorganizuoti nuo pradžios iki galo, pereiti per visas kompetencijas, apgalvoti užduotis, parengti tinkamas priemones, sugalvoti temai tinkančią meninę dalį (ar kokią kitą: eksperimentų, bandymų ir t.t.).
 
Manau, atvira veikla tikslinga, kai pedagogas kelia kvalifikaciją, veda parodomąją ugdomąją veiklą jaunesniems pedagogams, bet jokiu būdu tai negali būti privaloma kasmetinė veikla. Žinoma, kiekviena ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogė turi savų gebėjimų ir stipriųjų pusių. Tačiau atvira veikla reikalauja ypatingo pasiruošimo, temos atspindėjimo, ramios ir judrios veiklos pusiausvyros, vaikų suvaldymo. Žinant didelį vaikų skaičių daželio grupėse, tai įgyvendinti yra gana sudėtinga. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad tai daug darbo, ieškojimų ir apmąstymų reikalaujanti veikla, atimanti daug laiko.
 
Pedagogėms siūlau atviros ugdomosios veiklos scenarijų „Po knygelės puslapius“, skirtą 5–6 metų vaikams.