Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dalijamės patirtimi „Aš – jaunasis mokslininkas“

„Aš – jaunasis mokslininkas“

2020-01-30
Susijusios temos: Projektai
„Aš – jaunasis mokslininkas“
Rasa Kildonavičienė
Auklėtoja metodininkė
STEAM ugdymas sudomina vaikus, įtraukia juos į veiklas, kuriose jie gali kelti klausimus, kūrybiškai tyrinėja ir sprendžia veikloje iškilusias problemas. Tam, kad tyrimas pavyktų vaikai turi susikaupti, kantriai išlaukti tyrimo pabaigos, dirbti atsargiai.
Nacionalinei švietimo agentūrai pateikus informaciją apie vykdytas sėkmingiausias veiklas STEAM mokslų srityse, Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“ buvo įvertintas – tapo Lietuvos STEAM tinklo mokykla. Džiaugiamės ir didžiuojamės šiuo įvertinimu.
 
Ugdomosiose veiklose STEAM metodikos elementus taikau jau kelerius metus. STEAM ugdymas vyksta per kasdieninę rutiną, žaidimus, veiklą natūralioje ir netradicinėje aplinkoje, projektus. Vaikai kviečiami eksperimentuoti, tyrinėti ir vieną pasirinktą temą išanalizuoti skirtingų dalykų (gamtos mokslų, matematikos, inžinerijos, technologijų ir menų) kontekste.
 
Dalyvaudama „eTwinning“ projektuose, buvau pakviesta prisijungti prie tarptautinio „eTwinning“ STEAM projekto „Aš jaunasis mokslininkas“ („I'm a young scientist“). Projektas skirtas 3–10 metų amžiaus vaikams, kurio tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, iniciatyvumą ir verslumą, formuoti inovacijų kultūrą, didinti susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika. Projekto partneriai – Lietuvos, Turkijos, Bulgarijos mokyklų pedagogai.
 
Įgyvendinome daugybę projekte numatytų veiklų: kūrėme projekto logotipą, rengėme pristatymus apie savo ugdymo įstaigą, grupę, atlikome įvairius bandymus, eksperimentus, komentavome, kaip sekėsi, apibendrinome, rengėme susitikimus virtualioje erdvėje, patirtais įspūdžiais, atradimais, patyrimais, tyrinėjimais dalijomės su „eTwinning“ projekto partneriais. 
 
Daugiau skaitykite svietimonaujienos.lt