Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Akcija „Kalba tyla“ siekta atkreipti dėmesį į triukšmo problemą

2017-10-18
Susijusios temos: Vaiko ugdymas
Akcija „Kalba tyla“ siekta atkreipti dėmesį į triukšmo problemą
Inga KABAKAITĖ
Jonavos lopšelis-darželis „Žilvitis“
Kiekvienais metais paskutinįjį balandžio trečiadienį minima Tarptautinė triukšmo suvokimo diena, kuri skirta atkreipti visuomenės dėmesį į visiems aktualią triukšmo problemą ir skatinti tylesnį ugdymo įstaigų, darboviečių, namų, poilsio aplinkos sukūrimą.
Šių metų balandžio 26 dieną kvietėme visas respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes prisijungti prie Jonavos lopšelio-darželio „Žilvitis” organizuojamos akcijos „Kalba tyla“ ir taip paminėti Tarptautinę triukšmo suvokimo dieną.
 
Prie mūsų skelbiamos akcijos prisijungė 28 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos. Iš viso akcijoje dalyvavo 94 pedagogai ir net 1697 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.
 
Akcija skatinome ugdymo įstaigų bendruomenės narius atkreipti dėmesį į triukšmo problemą, organizuoti ugdymo veiklas, užsiėmimus, skirtus triukšmo prevencijai. Ugdymo įstaigose įvairių veiklų metu pedagogai ugdė vaikų sąmoningumą ir atsakomybę puoselėti tylią aplinką. Buvo naudojami atpalaiduojantys meniniai užsiėmimai, relaksaciniai žaidimai, muzikiniai užsiėmimai, išvykos; pantomimos užsiėmimai, informacijos sklaida.
 
Atpalaiduojantys meniniai užsiėmimai. Šis metodas buvo populiariausias ir taikytas visose ugdymo įstaigose. Taikant šį metodą buvo pasirinkta įvairiausių jo formų: piešimas ant šviesos stalo, piešimas su lipalu, piešimas su druska (Vilniaus lopšelis-darželis „Ozas“, Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ veikla), piešimas po stalu aukštyn kojomis (Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“ veikla), piešimas ant veidukų, piešimas kreidelėmis ant trinkelių lauke, improvizacinė tapyba grojant muzikai, relaksacinės priemonės gaminimas (Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ bendruomenė), tapymas akvarele, piešimas ant tapeto ar didelio formato popieriaus lapo, piešimas ant pieno, skirtukų gaminimas, piešimas pirštukais, darbeliai iš namų apyvokos daiktų, vilnos vėlimas (Radviliškio raj. Palonų daugiafunkcio centro veikla), eksperimentinė meninė veikla „Ledo kamuolio dažymas“ (Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“ ), piešimas su akrilu ant stiklo (vykdė Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“), piešimas ant lango, piešimas ant folijos, molio terapija (Šiaulių logopedinis lopšelis darželis), tylos knygelės gaminimas (Vilniaus raj. Valčiūnų lopšelis-darželis), piešimas guašu ant plastikinės plėvelės, mandalų spalvinimas.
 
Relaksaciniai žaidimai. Akcijos dalyviai ugdydami vaikų sąmoningumą bei atsakomybę puoselėti tylią aplinką užsiiminėjo šiomis ugdymo(si) veiklomis: knygelių vartymas, skaitymas, žaidimai su šviesos stalu, žaidimai su parašiutu (Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“), tylos klausymas tamsoje, šviesoje, bandymai, įvairūs eksperimentai su vandeniu, spalvomis, žaidimai su smėliu, mozaikų, paveikslėlių dėliojimas iš gamtinės medžiagos, meditacija aitvare, įvairūs kvėpavimo pratimai, jogos užsiėmimai (Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“), animacijos žiūrėjimas tyloje.
 
Muzikiniai užsiėmimai. Muzikinių užsiėmimų metu pedagogai su ugdytiniais užsiiminėjo įvairia menine veikla skambant muzikai, klausėsi relaksacinės muzikos atsigulus, užsimerkus. Klausėsi įvairių aplinkos objektų garsų, paukščių, gyvūnų įrašų. Mažieji ugdytiniai buvo supažindinti ne tik su trankios ir ramios muzikos skirtumu, bet ir su klasikinės muzikos žanru. Klasikinės muzikos klausėsi Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“, Vilniaus lopšelio-darželio „Gluosnis“, Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvitis, Šiaulių logopedinio lopšelio darželio, Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“, Jonavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ ugdytiniai. Vaikai klausėsi bei aptarinėjo M. K. Čiurlionio, F. Šopeno, P. Čaikovskio įrašų. Buvo klausomasi ir pasakų įrašų: „Tylioji knygelė“, „Stebuklingos skraidančios Moriso Lesmuro pasakos“ (klausė ir analizavo Jonavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ ugdytiniai). Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyriaus priešmokyklinukai tylos suvokimui pasirinko P. Cvirkos kūrinėlį „Juodoji tetulė“. O Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ ugdytiniai klausėsi V. V. Landsbergio eiliuotų pasakų „Žuveliukas“ ir „Undinas“.
 
Pantomimos užsiėmimai. Tylią aplinką puikiai padeda išlaikyti įvairūs pantomimos žaidimai. Jonavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ priešmokyklinukai pantomimos judesiu sekė pasakas („Vilkas ir septyni ožiukai“, „Raudonkepuraitė“, „Vištytė ir gaidelis“), tyrinėjo gestų kalbą, vaikai bandė parodyti savo vardą, pasisveikinti, išmoko gestais parodyti frazę „aš tave gerbiu“. Įvairius pantomimos užsiėmimus išbandė ir Kėdainių raj. Krakių M. Katkaus gimnazijos „Bitutės“ skyriaus ugdytiniai, Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ vaikai, Kėdainių raj. Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų skyriaus priešmokyklinukai.
 
Informacijos sklaida. Padėti vaikams labiau įsisavinti triukšmo prevencijos svarbą, pedagogai įvairiose įstaigose ugdytiniams surengė pokalbius, valandėles temomis: „Tyla ir triukšmas“; „Triukšmo įtaka mūsų sveikatai“, „Žaislai, daiktai keliantys didelį triukšmą“, „Kaip tu jautiesi triukšme?“, „Kodėl reikia pailsėti nuo triukšmo?“, „Išmok tylėti išmoksi mąstyti“, „Išgirsk tylą ir save“. Informacinius filmukus apie gestų abėcėlę žiūrėjo Jonavos lopšelio-darželio „Žilvitis ugdytiniai. Pedagogai organizavo psichologo valandėles ugdytiniams, tėvams, pedagogams. Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenė suorganizavo psichologo valandėlę priešmokyklinio ugdymo grupėse įvairiais aplinkos tylos palaikymo klausimais. Taip pat akcijos metu buvo kuriamas akcijos ženklas, eksponuojami informaciniai stendai tėvams. Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“, Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“, Vilniaus lopšelio-darželio „Gluosnis“, Jonavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ pedagogai kūrė informacinius lankstinukus pedagogams, tėvams.
 
Visos ugdymo įstaigos ir jų bendruomenių nariai buvo aktyvūs bei teigiamai įvertino dalyvavimą akcijoje „Kalba tyla“. Akcijos dalyviai džiaugėsi, galėdami prisidėti prie atsakingo ugdymo bendruomenių požiūrio į triukšmą propagavimo. Buvo prieita prie išvados, kad ugdymo procese triukšmo tema šiuolaikinio gyvenimo kontekste itin svarbi. Didelė akcijos dalyvių dalis parodė norą ir sutiko, kad naudinga akciją kartoti kiekvienais metais, taip paminint Tarptautinę triukšmo suvokimo dieną.
 
Nors visiškai triukšmo ir neišvengsime, tačiau galime tiek save, tiek vaikus apsaugoti nuo jo daromos žalos. Ar kada esate pajutę, kad tyloje su geru draugu galima susikalbėti ir be žodžių? Gal net pagalvojote, kad žuvys po vandeniu plaukioja tyliai? Pamėginkime kartais išgirsti tą tylą, atrasti tylią minutę sau ir vaikams.