Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Atgal 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 Pirmyn

Šeimos narių savanorystės įtaka vaikų socializacijai ir tautinės savimonės ugdymui

2020 04 23
Teresė Šliavienė
Jonavos vaikų l.-d. „Žilvitis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ugdymo įstaigoje, pasitelkdami aktyvių edukacinių veiklų, mokytojai žadina ugdytinių norą atrasti ir pažinti protėvių kalendorines šventes, domėtis senolių tradicijomis, vertybėmis ir papročiais, ugdo vaikų meninius įgūdžius, skatina kūrybingumą, plėtoja meninės raiškos galimybes.
Stengdamiesi puoselėti ir saugoti gimtojo krašto tradicijas kasdienos mokymąsi praturtina integruodami veiklas, susijusias su etninio paveldo turtais, o dalyvauti ugdomosiose veiklose įsitraukia ne tik tėvai, bet ir močiutės, tada nuoširdiai dalinamasi prisiminimais, bei sukaupta ir išsaugota patirtimi.
  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Šeima

Ikimokyklinio nuotolinio ugdymo baimė virtusi puikiais rezultatais

2020 04 22
Jūratė Juzėnienė, Aušrinė Baltkojienė
Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ mokytojos
Turėjome džiaugtis bundančiu pavasariu, o susidūrėme su, turbūt, didžiausiu iššūkiu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo istorijoje. Neviltis, nežinomybė, nepasitikėjimas savo jėgomis – tokios buvo dienos prieš pradedant nuotolinį ugdymą... Pradėjome nedrąsiai, bet tvirtai žinodami, kad turime puikią bendruomenę, bet kokiomis sąlygomis vieni kitus palaikančią. Penkios savaitės bandymų, ieškojimų ir puikus rezultatas šiandien.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Vaiko ugdymas

Nuotolinio mokymo atradimai mokytojams, vaikams ir tėvams

2020 04 16
Jurgita Stirbienė, Audronė Rekašienė, Audronė Utkaitė
Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytojos
Laikas bėga greitai, o ypač, kai keičiasi įprastas gyvenimo ritmas. Tą ritmą mums: mokytojams, tėvams, vaikams, pakoregavo karantinas. Kasdienė darbo savaitė tapo kitokia.
Pradžioje visi sutrikome, nesupratome – kaip ir nuo ko pradėti, kaip ugdyti ir mokyti ikimokyklinio amžiaus vaikus nuotoliniu būdu, o ir tėvai abejojo ar sugebės... Bet greitai viskas stojo į savo vietas. Mūsų įstaigos vaikų ir tėvų bendruomenės greitai susibūrė internetinėje erdvėje. Sukūrėme uždarąją (tik įstaigos mokytojams ir mokytojų padėjėjams) grupę socialiniame tinkle „Facebook“.
  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Vaiko ugdymas

STEAM: „Tišku tašku per balas“

2020 04 10
Rasa Juknevičienė
Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“, kaip partneris, 2019-2021 m. dalyvauja ES projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje“, kurio vykdytojas – Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“. Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir kokybę, kuriant gamtamokslinę ir tiriamąją aplinką. Įgyvendinant projektą ugdomosiose veiklose taikyti STEAM metodikos elementai, formuojantys tvarią mąstyseną, skatinantys savaiminį, aktyvų, patirtimi grindžiamą mokymąsi, vaikų kūrybiškumą, lankstų problemų sprendimą, inžinerinę mąstyseną ir kritinį mąstymą.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Projektai

Priešmokyklinukų mokytoja: po trijų savaičių virtualaus ugdymo, mokiniai tapo daug savarankiškesni

2020 04 09
Birutė Mačiulienė
Paskelbus karantiną, daugelis mokyklų Lietuvoje užvėrė duris. Tačiau ne visos ugdymo įstaigos atostogavo, dalis jų persikėlė į virtualią erdvę ir jau gali pasidžiaugti sėkmingo trijų savaičių skaitmeninio ugdymo patirtimi. „Prasidėjus nuotoliniam mokymui vaikams prireikė pagalbos, kol įprato naudotis skirtingomis programėlėmis, tad prireikė ir papildomo tėvelių įsitraukimo. Kasdien vaikų klausdavau, kaip jie jaučiasi po dienos, ką galima būtų padaryti geriau. Šiandien jau galiu pasidalinti svarbiausiais patarimais ir su kitais mokytojais: įsiklausykite, būkite kantrūs vieni kitiems, naudokite tas programas, kurias tikrai gerai valdote. Juk norint padėti kitame laido gale esantiems vaikams turite išlikti ne tik ramūs ir profesionalūs, bet ir gerai žinoti kaip konkreti programa veikia“, – dalijasi patirtimi Erudito licėjaus priešmokyklinės klasės mokytoja Justina Pečiulaitė.   Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika

Nuotolinis ikimokyklinis ugdymas namuose – ne mitas

2020 04 08
Ingrida Biriukienė
Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“ mokytoja
Lietuvoje paskelbus karantiną dėl Covid 19 viruso, sustabdytas ikimokyklinio ugdymo procesas darželiuose, o ugdymą(si) rekomenduojama perkelti į namus, nuolat konsultuojantis su ugdytinių tėvais.
Vis dažniau išgirstame apie ikimokyklinio nuotolinio ugdymo(si) proceso neefektyvumą, neva toks ugdymas nei visavertis, nei efektyvus, nes mažamečiai, be tėvų pagalbos, negali atlikti užduočių, kurias paruošia ir rekomenduoja grupių mokytojos. Mitas. Darželiuose, veiklų metu, daugeliui mažamečių ugdytinių prireikia pedagogo ar kitų specialistų pagalbos, juk vaikai mokosi padedami suaugusiųjų. Apgalvotas ir tinkamai parengtas pedagogų užduotis, tėvai, konsultuodamiesi su mokytojomis, gali ir šiuo metu daugelis noriai atlieka drauge su savo mažamečiais vaikais.
  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Šeima

Nuotolinio darbo iššūkis – idėjų paieška

2020 04 07
Romualda Budrienė
Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ auklėtoja
Viskas kartu – pavasaris, karantinas, Gandro diena, nuotolinio darbo iššūkiai – mus užklupo netikėtai, kaip perkūnas iš giedro dangaus. Pirmiausia reikėjo pamiršti save, savo padėtį ir nuomonę, kad galėtume pradėti matyti ir suprasti kitus – tėvus, vaikus, aplinkinius, susidūrusius su šia situacija.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Kūrybingumas

Kūrybinių darbų paroda „Aš sukūriau pasaką apie...“

2020 04 02
Violeta Plėštienė
Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ vyresnioji auklėtoja
Dirbu su ankstyvojo amžiaus vaikais, tad pirmasis mokslo metų pusmetis skirtas susipažinti ir geriau vieni kitus pažinti. Žinoma, pradžioje vyksta adaptavimosi procesas ir ne visiems jis būna lengvas ir džiaugsmingas. Pastebėjau, kad kiekvienam reikia individualaus priėjimo: vieną užtenka paglostyti ar švelniai apkabinti, o kitą – domina žaislai su garsiniais efektais, ar knygelė spalvingomis iliustracijomis. Yra vaikų, kuriems visai nereikia, kad jį kalbintų ar liestųsi. Kiekvienas vaikas – asmenybė, o ją ugdant dalyvaujame ir mes – pedagogai.  Skaityti plačiau

Vaikų emocinio intelekto lavinimo galimybės. Kelionė į pasaką

2020 03 31
Lina Davainytė
Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ auklėtoja ekspertė
Teatras... Paslaptingas, tikras netikras pasaulis, kuriame spalvos ryškesnės, žodžiai garsesni, jausmai gilesni. Vaikystės teatre lengva juoktis ir pravirkti, blogį atskirti nuo gėrio, melą nuo teisybės, nes vaikai į pasaulį žiūri paprasčiau, sąžiningiau ir nuoširdžiau.
Žinoma Lietuvos poetė Violeta Palčinskaitė yra pasakiusi: „Vaikas, į kurio galvelę įkrito tas amžinas gėrio ir grožio grūdas, negali užaugti blogu žmogumi.“. Kūrėja taikliai pastebėjo meno poveikį mažajam žmogui, nes jis daro įtaką vaiko emocinio intelekto ugdymui(si).
  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Vaiko ugdymas

Projektinė veikla įgavo pagreitį. Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ patirtis

2020 03 28
Kristina Kalinauskienė
Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Projektų rengimo darbo grupė
Atsižvelgdama į Z ir Alfa kartos vaikų ugdymo(si) ypatumus, Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ komanda ieškojo įtraukiančių ugdymo(si) formų, viena iš tokių – projektinė veikla.
Projektas – tai aktyvaus ugdymo(si) forma, skatinanti ugdytinius sieti mokymąsi su tikrove ieškant daiktų ir reiškinių sąsajų, pratinanti dirbti grupėje ir spręsti visiems aktualią problemą.
  Skaityti plačiau

Praktinės vaikų veiklos nauda darželyje

2020 03 26
Justina Čielė
Panevėžio l.-d. „Puriena“ auklėtoja
Vaikai – skirtingos asmenybės su dar neatskleistais siekiais, norais ir gebėjimais. Auklėtoja – žmogus, kuris turi gebėti tapti jų draugu. Tai sunkus tikslas, nes reikia suderinti vaiko, tėvų ir auklėtojų siekius, bet dėl vaikų gerovės, dėl jų sėkmingos ateities, turime rasti kelius ir būdus, kaip savo ugdytinius įtraukti į veiklas, kartu suteikiant jiems maksimaliai daug žinių ir praktinės naudos.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Šeima Vaiko ugdymas

Projektas „Iš motužės skrynalės perlaliai byrėjo...“

2020 03 24
Vilma Satkauskienė
Klaipėdos l.-d. „Radastėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Tarptautinė „eTwinning“ programa, kurioje pedagogai gali dalyvaudami projektinėse veiklose dalytis sukaupta profesine patirtimi, šiandien nebe naujiena. Rašant baigiamąjį darbą etninės kultūros tema, kilo mintis išnaudoti šią galimybę. Siekiant atskleisti vaikų ankstyvojo amžiaus etninės kultūros ugdymo(si) galimybes darželyje, kartu su Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ muzikinio ugdymo mokytoja Renata Čipkuviene, „eTwinning“ platformoje inicijavome respublikinį projektą „Iš motužės skrynalės perlaliai byrėjo...“. Projekto tikslas – pasidalyti sukaupta ankstyvojo amžiaus vaikų etninės kultūros ugdymosi darželyje patirtimi, taikant šiam amžiui priimtinus būdus ir metodus.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Projektai Vaiko ugdymas

Projektas „Lietuva vaiko delne“

2020 03 20
Daiva Vigilija Jučienė
Mokytoja metodininkė
Nadežda Zalevskaja
Vyresn. mokytoja
Lopšelyje-darželyje „Klausutis“ organizavome projektą, kuriuo siekėme ugdyti vaikų pilietiškumą, tautiškumą, savęs kaip Lietuvos piliečio suvokimą. Projekto uždaviniai buvo skatinti vaikus domėtis gimtosios šalies istorija, siekiant ugdyti meilę Lietuvai, supažindinti vaikus su tautine simbolika.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Vaiko ugdymas

Ką papasakos vandens lašelis?

2020 03 19
Kristina Belazarė-Letkauskė
Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė“ logopedė
Vaikų teisių konvencija skelbia, kad kiekvienas vaikas turi teisę į švarų vandenį, sveikatos apsaugą ir į švarią ekologinę aplinką. Vanduo reikalingas kaip oras ir maistas. Visa mus supanti ekologinė sistema negalėtų egzistuoti be vandens, todėl vaikas supras, kad vanduo būtinas gamtai ir žmogui. Pamatys ir tai, kas vandeniui atsitinka dėl neapdairaus žmogaus elgesio. Kas nutiktų žmogui, gyvajai gamtai, jei vandens nebeliktų?  Skaityti plačiau

Apie dalyvavimą draugiškumo olimpiadoje „Dramblys“ iš pirmųjų lūpų

2020 03 18
Kristina Kalinauskienė
Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Kovo 2–6 d. „Bitučių“ grupės vaikai, padedami grupės pedagogės Kristinos Kalinauskienės, dalyvavo respublikinėje Draugiškoje socialinio emocinio ugdymo (toliau – SEU) olimpiadoje „Dramblys“. Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir atliekant bendras užduotis, įtraukiant vaikus, pedagogus ir tėvus, stebėti socialinio emocinio ugdymo pažangą.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Vaiko raida Vaiko ugdymas

Piloto darbas. Koks jis ir kuo žavi?

2020 03 13
Jolanta Aleknavičiūtė
Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja ekspertė
Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ priešmokyklinių „Pelėdžiuko“ ir „Vabaliuko“ grupių vaikai bei pedagogai turėjo galimybę, pratęsiant temą apie saugumą kelyje, gatvėje sužinoti, koks saugumas turi būti ir oro erdvėse bei ten skrajojančiuose lėktuvuose.
 
Vaikus aplankė bei daug žinių apie savo darbą perdavė buvęs šio darželio auklėtinis – „airBaltic“ lėktuvo pilotas Donatas Povilionis.
  Skaityti plačiau

Artimo emocinio ryšio su auklėtoja kūrimas: pusdienis kartu

2020 03 12
Agnė Draučikaitė
Vyr. auklėtoja
Vaiko santykiai su suaugusiaisiais apima šiltus artimus emocinius ryšius. Vaikas prisiriša prie jam artimų suaugusiųjų, su jais jaučiasi saugus, juos gerbia, myli, tikisi pagalbos sudėtingose situacijose. Vėliau vaikas kuria partnerystės santykius su suaugusiuoju, mokosi ji suprasti, tuo pačiu mokosi ir atsiskirti nuo jo, turėti savą pasaulį. Skaityti plačiau

Skaitovų konkursas „O mylimas mano krašte!“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žilvitis“

2020 03 09
Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Gustienė
Mokytojos metodininkės Laimutė Sockienė, Sigita Kundrotienė
Ugdymas, pasitelkiant žaidimus su meno elementais, sudaro galimybę formuoti vaikui kultūros vertybių pasaulį, nes menas universali žmogaus ugdymo priemonė. Ankstyvas vaiko sąlytis su menu teigiamai veikia ne tik vaiko meninius, bet ir pažintinius, socialinius bei komunikacinius gebėjimus. Kūrybinis aktyvios meninės veiklos pobūdis skatina vaiko asmenybės tobulėjimą, žadina vaiko emocijas, vaizduotę ir kūrybingumą, padeda turtinti gyvenimo patirtį.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Šeima Kūrybingumas Vaiko kalba

„Tavo gimtinė – Tėvynės dalis“

2020 03 09
Dalia Orlakienė
Socialinė pedagogė metodininkė
Simona Tekorienė
Dailės mokytoja
Poeto Anzelmo Matučio eilėraščio žodžiai: „Tavo gimtinė – Tėvynės dalis / Lyg didžio sodo / Žalia obelis“ tarsi atsako į klausimą: kas yra gimtinė? Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtame vaikų ir mokinių piešinių konkurse-parodoje „Tavo gimtinė – Tėvynės dalis“ kvietėme dalyvauti šalies švietimo įstaigų ugdytinius. Konkurso-parodos tikslas – aktyvinti ir viešinti vaikų ir mokinių meninę veiklą, ugdant jų vaizduotę, pastabumą, domėjimąsi savo gimtinės, krašto istorija ir dabartimi, skatinti atpažinti paminklus bei kūrybiškai eksperimentuoti. Konkursas organizuotas sausio 13 – kovo 11 dienomis. Visą šį laiką netilo kalbos apie Tėvynę. Į gimnaziją net mokinių atostogų metu „plaukė“ laiškai su mokinių darbais iš įvairių Lietuvos vietų.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Kūrybingumas

„Sveikatos sekliai“ žinių ir patirties maišelius pripildė gyvenimiško džiaugsmo ir smagių potyrių

2020 03 06
Justina Valančienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Birutė Vitkauskienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ bendruomenė paskutinį žiemos mėnesį leido sveikai ir aktyviai. Įstaigoje buvo organizuojamas teminis vasario mėnuo „Sveikatos sekliai“, skirtas emocinės ir fizinės gerovės plėtojimui. Jo tikslas – tikslingai plėtojant fizinio aktyvumo skatinimo, emocinės-socialinės gerovės ir saugaus elgesio užtikrinimo bei sveikos mitybos propagavimo ugdymo(si) turinį, tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Vaiko sveikata
Atgal 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 Pirmyn