Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Žaismingas kalbos ugdymas priešmokykliniame amžiuje

2017-11-09
Susijusios temos: Skaitymas
Vaida SADAUSKAITĖ, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Ikimokyklinis amžius – palankiausias įvairių vaiko gebėjimų ugdymui ir plėtojimui. Kalbinius gebėjimus šiame amžiuje galima sėkmingai ugdyti pasirenkant tinkamus metodus. 
Priešmokykliniame amžiuje atsiranda vis didesnis noras pažinti raides, išmokti rašyti ir kuo greičiau keliauti į mokyklą. Ikimokykliniame amžiuje vaikai ima domėtis raidėmis, jas kopijuoja, bando užsirašyti savo vardą. Šešiamečiai pamažu pradeda jungti raides, mokosi išskirti pirmą ar paskutinį žodžio garsą, lavina foneminę klausą ir, ugdytojo padedami, formuoja skaitymo ir rašymo pradmenis.
 
Vaikai natūraliai išmoksta kalbos, kuomet žaidžia kalbinius gebėjimus ugdančius žaidimus, kuria istorijas, pasakojimus, dainuoja daineles, deklamuoja eilėraščius. Klausydamas ir kalbėdamas vaikas tobulina kalbos garsų, žodžių tarimo gebėjimus, pritaiko kalbos ritmą, intonaciją, ima naudoti ir kūno kalbą. Todėl labai svarbu sudaryti natūralias situacijas, kurios skatintų vaiką kalbėti, atkartoti, pamėgdžioti, pasakyti daiktų pavadinimus, apibūdinti jų savybes, panašumus, skirtumus ir t.t. Žaidimus pedagogas turėtų parinkti atsižvelgdamas į ugdytinių lietuvių kalbos mokėjimo lygį, pomėgius, bendravimo gebėjimus ir pan. 
 
Kaip padėti vaikui, kad noras kalbėti, pažinti raides, išmokti skaityti ir rašyti nedingtų:
 • einant į darželį, parduotuvę, vardinti, ką matote eidami, važiuodami, bandyti kartu perskaityti užrašus didelėmis raidėmis;
 • žaisti žodžių žaidimus, pavyzdžiui, pasakyk priešingos reikšmės žodį, mama ar pedagogas sako – šilta, vaikas – šalta ir t.t.
 • dainuoti kartu su vaiku jam žinomas ir nežinomas daineles, deklamuoti eilėraščius;
 • žaisti įvairius kalbinius žaidimus;
 • ieškoti panašių daiktų į raides, juos įvardinti;
 • sugalvoti kuo daugiau žodžių, prasidedančių tuo pačiu garsu;
 • pasakyti žodį, o vaikas turi išskirti pirmą, vidurinį ir paskutinį garsą;
 • kopijuoti raides, jas bandyti rašyti su „stebuklingu“ flomasteriu, indelyje su kruopomis, lipdyti iš plastilino ir t.t.
Kuo daugiau žaisite su vaiku žodinių žaidimų, tuo labiau lavės jo žodynas, svarbu nespausti vaiko – viskas ateina pamažu. O kad lietuvių kalbos ugdymas taptų žaismingas siūlome Jums keletą žaidimų.
 
 
„Kas trobelėje gyvena?“
Pasiūlykite vaikams grupėje įsivaizduoti, kad miške stovi maža trobelė, kurioje gyvena kiškis. Kviesti vaikus iš eilės prieiti su savo pasirinktais gyvūnais ir klausti: „Bar bar bar. Kas trobelėje gyvena?“ Vaikas atsako: „Sveiki. Trobelėje gyvena kiškis. O kas tu?“ – „Pas Jus į atėjo lapė.“ Dabar trobelėje gyvena kiškis ir lapė. Kas dabar ateis į svečius? Ir analogiškai eina kitas vaikas, su savo pasirinktu gyvūnu. Taip trobelėje apsigyvena miško gyventojai ar vaikų pasirinkti herojai. Žaidimas taip pat skatina draugiškumą, ugdo socialinius įgūdžus.
 
„Daiktai“
Paraginti vaikus pastebėti artimiausioje aplikoje esančių daiktų savybes ir skatinti apibūdinti daiktus, pvz:
 • Mūsų grupėje yra stalas, kėdė, žaislai, knygos…
 • Kokios spalvos yra stalas? Kiek jis turi kojų? Ką prie  jo veikiame?
 • Kokia yra kėdė?. Kiek kėdžių grupėje?
 • Pro langą matome medžius, žmones… Ką dar?
„Paklausyk ir pasakyk“
Užmerktomis akimis išgirsti daikto skleidžiamą garsą ir atspėti, koks tai daiktas. Teisingai atspėjus, daiktą apibūdinti.
 
„Žemė, oras, vanduo, ugnis“
Vedantysis turi kamuolį, jei jį mesdamas kitam vaikui sako žemė, šis turi pasakyti kas gyvena žemėje, jei – oras, kas gyvena ore, jeivanduo, kas vandenyje, jei sako ugnis, vaikai apsisuka ir atsitupia.
 
 
„Tęsk toliau“
Vaikui reikia pradėtą pasaką tęsti toliau, sukuriant kitokią eigą ir pabaigą. Pavyzdžiui, pasaka „Kiškis ir lapė“: „Kartą gyveno du kaimynai: kiškis ir lapė. Kiškis turėjo medinę trobelę, o lapė – ledo trobelę. Atėjo pavasaris. Saulutė…“
 
„Ką darytum, jeigu?“
Vaikų klausiama: ką tu darytum, jei po žiemos ateitų vasara? Ką tu darytum, jei nuskristum į negyvenamą salą? Ką darytum, jeigu žemėje dingų elektra? Ką darytum, jeigu turėtum burtų lazdelę? Ir t.t.
 
„Dovana“
Visi žaidėjai sėdi ratu. Auklėtoja įduoda vaiku supakuotą dėžutę ir sako: „Šiandien dovanų tau atnešiau gerumą, švelnumą ir šilumą“. Vaikas paima dovanėlę, padėkoja ir analogiškai siunčia dovaną šalia sėdinčiam draugui.
 
Šaltiniai:
 1. Bernotienė R., Juraitienė I. „Ikimokyklinio amžiaus vaikų lietuvių valstybinės kalbos ugdymas. Metodiniai patarimai“. Ugdymo plėtotės centras. Vilnius, 2012.
 2. Butautienė I. „Kas peš, kas raus“. Baltos lankos, Vilnius, 2010.
 3. http://akmenesppt.lt/zaidimai-skirti-zodyno-bei-rislios-kalbos-ugdymui/