Emokykla.lt

Švietimo pagalba negirdintiems vaikams

2015-05-14
Švietimo pagalba negirdintiems vaikams
Renata VALAITYTĖ-RAMUCKIENĖ, neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėja
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre veikia Integracijos ir konsultavimo poskyris, kuriame teikiama kvalifikuota surdopedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba.
Nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre veikia Integracijos ir konsultavimo poskyris (buvęs Kauno kurčių ir neprigirdinčių vaikų reabilitacijos ir ugdymo centras „Lingua“), kuriame teikiama kvalifikuota surdopedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba ir neformalusis švietimas (muzikos ir judesio korekcija) integruotai bendrojo ugdymo įstaigose ugdomiems mokiniams, turintiems klausos sutrikimą (taip pat ir kochlearinių implantų naudotojams); vaikams, ugdomiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose ar namuose bei girdintiems kurčių tėvų vaikams.
 
Į Integracijos ir konsultavimo poskyrį priimami Kauno miesto ir šalies (regiono) vaikai nuo gimimo iki 21 metų, teikiamos švietimo pagalbos paslaugos tėveliams yra nemokamos.
 
Švietimo pagalba vaikui ir šeimai
 
Integracijos ir konsultavimo poskyryje dirbančių pagalbos mokiniui specialistų veikla nukreipta į vaikų, turinčių klausos sutrikimą, švietimo prieinamumo, ugdymosi veiksmingumo galimybių užtikrinimą. Integracijos ir konsultavimo poskyryje vaikai ir mokiniai mokomi sakytinės lietuvių kalbos ir ruošiami sėkmingai integracijai į bendrojo ugdymo įstaigas.
 
Nuolat bendraujama su kiekviena į poskyrį atvykusia šeima, su tėveliais aptariami jų vaiko ugdymo lūkesčiai. Į poskyrį atėjus naujam vaikui įvertinama jo klausa, tartis, žodynas, atliekamas pirminis vaiko psichologinio vystymosi vertinimas. Bendradarbiaujant su tėvais ir bendrojo ugdymo įstaigų pedagogais, kiekvienam vaikui, atsižvelgiant į jo individualius gebėjimus, rengiamos švietimo pagalbos ir neformalaus švietimo programos. Didelis dėmesys skiriamas vaiko kalbinių, psichinių, fizinių galių plėtotei.
 
Dirbdami komandoje, surdopedagogai, neformaliojo švietimo mokytojai, kiti pagalbos mokiniui specialistai siekia kuo geresnių kalbos ir klausos reabilitacijos rezultatų. Surdopedagogai veda tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo pratybas, lavinama klausa, regimasis ir girdimasis suvokimas, koreguojami kalbos ir kalbėjimo sutrikimai.
 
Ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėveliai skatinami kartu dalyvauti surdopedagogų užsiėmimuose, siekiant juos išmokyti darbo su vaiku metodų ir būdų. Surdopedagogai nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su bendrojo ugdymo įstaigų pedagogais, derina su jais mokymo medžiagą, padeda vaikams plėsti žodyną, geriau suvokti mokomąją medžiagą.
 
Itin svarbus surdopedagogo vaidmuo dirbant su vaikais ir jų šeimomis po kochlearinės implantacijos. Siekiant kuo geresnių klausos ir kalbos reabilitacijos rezultatų, svarbu gauti kvalifikuotą surdopedagogo pagalbą nedelsiant po operacijos. Ugdymo tęstinumas ir tėvų pagalba vaikui yra itin svarbūs, todėl surdopedagogai ne tik lavina vaiko klausą, plėtoja sakytinę kalbą, bet ir apmoko šeimą, kaip tinkamai ugdyti vaiką namuose.
 
Surdopedagogų užsiėmimai papildomi muzikos užsiėmimais, kuriose vaikučiai mokosi atpažinti muzikos garsus, pajausti ritmą, muzikos pagalba įtvirtinti mokomus garsus, žodžius, o vyresnieji ir dainuoti įvairias daineles. Vaikams, kuriems reikia stiprinti fizinę sveikatą, formuoti taisyklingą laikyseną, organizuojami judesio korekcijos užsiėmimai, vedamos mankštos. Psichologas padeda spręsti vaikams ir tėvams kylančius sunkumus, stiprinti vaiko psichines ir pažintines galias, ugdyti emocinį intelektą.
 
Visi specialistų užsiėmimai derinami su vaiko ir tėvelių galimybėmis atvykti į poskyrį. Poskyryje besimokantiems vaikams ir jų tėvams organizuojami vaikų pasirodymai,  bendruomenės šventės ir išvykos, kurių metu visi gali pabūti kartu, pabendrauti, plėsti akiratį.
 
Metodinė pagalba bei konsultacijos pedagogams
 
Integracijos ir konsultavimo poskyryje teikiama metodinė pagalba ir konsultacijos ne tik vaikų tėvams bet ir bendrojo ugdymo įstaigų pedagogams, dirbantiems su integruotai besimokančiais vaikais, turinčiais klausos sutrikimą. Čia organizuojami švietimo renginiai, seminarai, metodinės dienos, teikiamos rekomendacijos apie vaikų, turinčių klausos sutrikimą, specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą, mokymosi būdų, aplinkos ir priemonių pritaikymą. Poskyrio surdopedagogai vyksta į bendrojo ugdymo įstaigas, kuriose ugdomi vaikai, turintys klausos sutrikimą ir individualiai konsultuoja pedagogus konkretaus vaiko ugdymo klausimais.
 
Jei Jūsų vaikas turi klausos sutrikimą, esate laukiami Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro Integracijos ir konsultavimo poskyryje, kuriame suteiksime ne tik reikiamą informaciją bet ir kvalifikuotą švietimo pagalbą Jums ir Jūsų vaikui.
 
Daugiau informacijos apie Integracijos ir konsultavimo poskyrio veiklą ir integruotai besimokančių vaikų, turinčių klausos sutrikimą, ugdymą:
Integracijos ir konsultavimo poskyris
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Uosio g. 7, LT-50145, Kaunas
Tel. 8-683 67 873 arba el.paštu renata.ramuckiene@gmail.com