Emokykla.lt

Modernios technologijos ir palanki aplinka užtikrina ugdymo kokybę

2014-07-03
Susijusios temos: ES informacija Ugdymo įstaigos
Modernios technologijos ir palanki aplinka užtikrina ugdymo kokybę
Genovaitė KAZIELIENĖ
www.gzeme.lt
Vykdant projektą modernizuotos, atnaujintos ne tik patalpos, bet gauta ir naujos įrangos: įrengtas metodinis kabinetas, įsigyta kompiuterių, nupirkta interaktyvi lenta, projektorius, daugiafunkcis aparatas. Šiomis informacinėmis kompiuterinėmis priemonėmis naudojamasi posėdžių, pasitarimų, susirinkimų metu.
Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ buvo įsteigtas 1972 metais Dukstynos mikrorajone. Per tą laiką pastatas, vidaus apdaila ir įranga fiziškai ir morališkai susidėvėjo bei paseno, tad neatitiko šiuolaikinių esminių statinio reikalavimų. Todėl buvo parašytas projektas dėl finansinės paramos skyrimo atlikti remontui, įsigyti įrangos. Praėjusių metų rudenį iš 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų buvo skirta 193 466 litai pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“.
 
Suremontuotos patalpos, nupirkta įranga
 
Lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Gvida Rinkevičienė pasakojo, kad įstaigoje veikia devynios – dvi ankstyvojo, šešios ikimokyklinio ir dvi priešmokyklinio amžiaus – grupės. Šiuo metu darželį lanko 170 vaikų.
 
„Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra labai svarbi švietimo sistemos dalis. Tolesnei vaiko raidai ypač didelės reikšmės turi jo pažintiniai gebėjimai, vertybinės nuostatos, savimonė. Kad šios savybės būtų ugdomos, būtina, jog ugdytojai turėtų žinių, o jų įgyti padeda naujos technologijos. Taip pat didelį vaidmenį vaidina ir aplinka. Todėl materialinės bazės trūkumai daro įtaką vaikų sveikatai, sumažėja galimybė teikti kokybiškas ugdymo paslaugas“, – pažymėjo direktorė.
 
Ji džiaugėsi, kad vykdant projektą modernizuotos, atnaujintos ne tik patalpos, bet gauta ir naujos įrangos. „Buvo įrengtas metodinis kabinetas, įsigijome kompiuterių, nupirkta interaktyvi lenta, projektorius, daugiafunkcis aparatas“, – vardijo G. Rinkevičienė. Šiomis informacinėmis kompiuterinėmis priemonėmis naudojamasi posėdžių, pasitarimų, susirinkimų metu.
 
Negalios vaikučiams – ypatingas dėmesys
 
Ji pasakojo, jog labai svarbu, kad projekto metu atnaujinta reabilitacinė grupė, skirta ugdytis vaikams, kuriems reikia sustiprėti po ligų ir turintiems sveikatos sutrikimų. „Šiems mažyliams ypač reikalinga palanki aplinka, papildoma priežiūra bei dėmesys. Ugdytinių sveikata šioje grupėje rūpinasi gydytoja, specia-liųjų poreikių vaikams teikiama logopedo ir specialiojo pedagogo pagalba, alergiškiems auklėtiniams organizuojamas maitinimas. Įvykdžius projektą specialistams pagerėjo darbo sąlygos – ne tik pagražėjo patalpos, nupirkta papildomų, būtent tokių poreikių vaikų ugdymui reikalingų priemonių, bet ir yra galimybė pasinaudoti internetu, kur darbuotojai randa įvairios mokslinės, medicininės informacijos“, – sakė vaikų lopšelio-darželio vadovė.
 
Vykdant projektą nepamirštos ir kitos grupės – ten nupirktos ir naudojamos trijų aukštų lovytės su čiužiniais. Anot G. Rinkevičienės, įstaigoje ypač didelis dėmesys skiriamas auklėtinių savimonės, įvairiapusiško pažinimo ugdymui. Šiems tikslams pasiekti lopšelyje-darželyje vyksta muzikos, dailės, šokių užsiėmimai, dalyvaujama įvairiose programose.
 
„Tai, kas įskiepyta nuo mažens, išlieka visam gyvenimui. Todėl stengiamės jau ankstyvame amžiuje ugdyti tautinį tapatumą, skatinti mylėti savo tėvynę. Tam įkūrėme lietuvių liaudies muziejų-svetainę, kurio patalpos projekto dėka buvo suremontuotos“, – pasakoja vadovė.
 
Pagerėjo sąlygos ir darbuotojams
 
Direktorė sako, jog kiekvienai įstaigai labai svarbu sukurti teigiamą įvaizdį. Tai pasiekti padeda suremontuotos patalpos, spalvingi baldai, modernios technologijos.
 
Įrengus metodinį kabinetą, čia vyksta tėvų susirinkimai, rajono ikimokyklinių įstaigų pavaduotojų ugdymui pasitarimai, priimami svečiai. „Šiose patalpose taip pat gali pailsėti, tarpusavyje pabendrauti, pasidalinti mintimis darželio darbuotojai. Tai gerina kolektyvo mikroklimatą, kas teigiamai veikia darbo rezultatus“, – įsitikinusi G. Rinkevičienė. 
 

G. Rinkevičienė džiaugiasi įsigytais naujais kompiuteriais.


Išgražėjo lietuvių liaudies muziejaus-svetainės patalpos.
 

Metodiniame kabinete sumontuota moderni įranga.
 

Įvykdžius projektą pagerėjo auklėtinių ugdymo sąlygos.
 
Dainiaus VYTO nuotraukos
Šaltiniai: