Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Besišypsančio veiduko galia

2020-09-16
Susijusios temos: Specialieji poreikiai
Besišypsančio veiduko galia
Genutė Raščiuvienė
Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialioji pedagogė
Virginijus Raščius
Kauno Prano Daunio ugdymo centro auklėtojas
Šis metodas leidžia vaikams pajausti, kad jų pastangos gerai elgtis, mokytis – pastebimos suaugusiųjų, kad jos įvertinamos, kad jie gali patirti sėkmę, ja džiaugtis.
Įsibėgėja naujieji mokslo metai. Su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) dėl regos sutrikimo, įvairiapusių raidos sutrikimų (Aspergerio sindromo, autizmo), kompleksinių raidos sutrikimų, dirbame daugiau kaip 35 metus. Mokiniai, kuriems nustatyti SUP, dėl minėtų priežasčių, šiandien mokosi ne tik specialiosiose klasėse, bet ir įprastose bendrojo ugdymo klasėse. Kolegos pedagogai pasakytų, kad daugumai šių vaikų, nepaisant kur jie mokosi, būdingas emocijų nestabilumas, dažniausiai pasireiškiantis netinkamu elgesiu, mokymosi motyvacijos stoka. O tai, be abejo, daro neigiamos įtakos mokymosi pažangai ir pasiekimams.
 
Jaučiamės sukaupę patirties, susijusios su didelių ir labai didelių SUP turinčių mokinių probleminio elgesio koregavimu bei mokymosi motyvacijos skatinimu, tad galinčios tapti naudinga ne tik mums, bet ir kitiems pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams), todėl nusprendėme ja pasidalinti su „Švietimo naujienų“ skaitytojais. Manome, kad šie pedagogų veiklos aspektai vieni aktualiausių ugdymo proceso ingredientų. Pasidalinti patirtimi mus paskatino Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) dėstytoja dr. Asta Lapėnienė, kuri su Pedagogikos programos studentais ne kartą lankėsi mūsų mokykloje, fiksavo edukacinės veiklos situacijas, ypatingą dėmesį skirdama šiai praktinės veiklos patirčiai, siekiant motyvuoti ir skatinti pozityvų autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų elgesį. Taip pat ir Teresa Aidukienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė, su ja kažkada drauge krimtome nelengvus specialiosios pedagogikos (ir tiflopedagogikos) mokslus.
 
Specialiojoje klasėje dirbančių pedagogų galvos skausmu jau tapęs mokinių probleminis elgesys, gana dažnai pasireiškiantis agresyvumu bendraujant su bendramoksliais, pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), netgi savęs žalojimas, neadekvatus aplinkos vertinimas, nenoras išgirsti pedagogų prašymų ir pastabų, į jas tinkamai reaguoti, motyvacijos mokytis ir socialinių įgūdžių stoka. Ilgą laiką ieškota veiksmingų šių problemų sprendimo būdų. Su vaikais kalbamasi, naudojamos simbolių instrukcijos, būdai priminti nežodines taisykles, jie įvairiai skatinami, vengiama stresinių situacijų.
Švelninti netinkamo elgesio apraiškas ir sužadinti norą mokytis labai padeda bendrų reikalavimų, darbotvarkės (dienos, savaitės) ir bet kurios veiklos struktūros laikymasis, skatinimo naudojimas, ypač veiksminga įkvėpimo sistema tapo veidukai, tad apie ją pasakojame plačiau.
 
Daugiau skaitykite svietimonaujienos.lt