Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Specialistai Specialisto puslapis
Aldona Kurlavičienė
Ikimokyklinis ugdymas
El. paštas:  aldonake@gmail.com
Elektrėnų mokykla-darželis "Žiogelis"
Elektrėnų lopšelis–darželis „Žiogelis“ savo veiklą pradėjo 1985 m. sausio 1 d. 1993 m. rugsėjo 1 d. pakeistas įstaigos statusas į mokyklą-darželį. Atidarytos dvi pirmosios klasės. Pradinės klasės įstaigoje veikė iki 2004 m. gegužės 31 d. 2002 m. rugsėjo 1 d. buvo įkurta lavinamoji klasė didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikams nuo 6 iki 21 metų. Nuo veiklos pradžios iki šiol įstaigai vadovauja direktorė Irena Meškauskienė.
 
Mokykla-darželis „Žiogelis“ yra bendrosios paskirties Elektrėnų savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurioje vaikai ugdomi 11-oje grupių: 1-oje lopšelio grupėje nuo 1,5 m. iki 3 m., 7-iose darželio grupėse nuo 3 m. iki 5(6) m. ir 3-jose priešmokyklinio ugdymo grupėse nuo 5(6) iki 7 m. Specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi 1-oje jungtinėje lavinamojoje klasėje. Šiuo metu mokykloje-darželyje „Žiogelis“ ugdomi 228 vaikai.
 
Įstaigoje dirba 33 pedagogai: 1 mokytojas, 18 auklėtojų, logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas, judesio korekcijos ir 2 vadovai. Įstaigoje yra atestuoti metodininko kategorijai: 3 pedagogai, vyr. auklėtojo – 14 pedagogų, auklėtojo – 3 pedagogai.
 
Visi pedagogai turi didelę darbo su vaikais patirtį, yra įgiję kvalifikacines kategorijas ir nuolat tobulina savo profesines kompetencijas. 2007 m. parengta ir įgyvendinama mokyklos-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo programa, o priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Lavinamųjų klasių mokiniai ugdomi pagal pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijas, skirtas specialiųjų poreikių mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą.
 
Mokyklos-darželio „Žiogelis“ veikla vykdoma planingai, vadovaujantis strateginiu planu, kalendorinių metų veiklos programa bei savaitiniais veiklos planais.
 
MISIJA
Mokyklos misija – būti švietimo institucija, organizuojančia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą. Vadovautis filosofija, kad žmogaus auklėjimas prasideda vos gimus: jis dar nekalba, dar neklauso, o jau mokosi, patirtis ankstesnė už mokymąsi. Daugiau dėmesio skirti ugdomajai aplinkai įprastos raidos ir specialiųjų poreikių vaikams augti, ugdyti (-s), tyrinėti, pažinti pasaulį, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje ir su suaugusiais. Daug dėmesio skiriama kūrybiškumo ugdymui (-si) tiek sprendžiant socialines problemas, tiek siekiant padėti ugdytiniui įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui (-si) mokykloje būtinų kompetencijų.
 
VIZIJA
Mokykla – savarankiška, atvira kaitai, sąveikaujanti su šeima, propaguojanti institucinį ugdymą, teikianti švietėjišką, psichologinę ir specialiąją pagalbą, ugdanti vaiką nuo gimimo iki mokyklos lankymo pradžios ir ruošianti specialiųjų poreikių turinčius vaikus integruotis į visuomenę.
Daugiau
Įstaigos paskirtis: Bendrojo ugdymo mokykla
Įstaigos tipas: Pradinė mokykla