Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Specialistai Specialisto puslapis
Irina Abromavičienė
El. paštas:  irinnai@yahoo.com
Kelmės "Kūlverstuko" lopšelis-darželis
Istorija
Darželis „Kūlverstukas“ įkurtas 1982 m. balandžio 12 d. Darželyje veikė 4 lopšelio ir 8 darželio grupės, įstaigoje dirbo 51 darbuotojas (22 auklėtojos, 12 auklėtojų padėjėjų, 2 muzikos vadovės, 2 pavaduotojos ugdymui, medicinos sesuo ir 12 aptarnaujančio personalo darbuotojų). Pirmoji darželio vedėja - V. Jankeliūnienė, darželiui vadovavusi 20 m.
 
1992 m. darželis reorganizuotas į darželį–mokyklą. Įstaigoje veikė 7 pradinės klasės ir 5 darželio grupės. Tėvų pageidavimu ir įstaigos darbuotojų pritarimu vaikai buvo ugdomi katalikiškos gyvensenos pagrindu. Nuo 2000 m. darželis–mokykla įtraukti į sveikatą stiprinančių Lietuvos mokyklų tinklą. Metams bėgant buvo mažinimas klasių skaičius. Nuo 2002 m. spalio 1d. įstaigai vadovauja direktorė L. Paradnikienė. 2007 m. sausio mėn. ugdymo  įstaigoje įkurta pirmoji rajone ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupė neįgaliems vaikams „Spinduliukai“.
 
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-67 „Dėl Kelmės „Kūlverstuko“ darželio-mokyklos organizacinės veiklos pakeitimo“ nuo 2013 m. rugsėjo 2 d. Kelmės „Kūlverstuko“ darželis-mokykla tampa Kelmės „Kūlverstuko“ lopšeliu-darželiu. Ugdymo įstaigoje veikia 9 ikimokyklinio ugdymo grupės, iš jų 2 ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupės neįgaliems vaikams, ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaigą lanko 200 ugdytinių.
Daugiau
Įstaigos paskirtis: Lopšelis-darželis
Įstaigos tipas: Ikimokyklinio ugdymo mokykla
Įstaigos pavadinimas: Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Adresas: A. Mackevičiaus g. 21, 86134 Kelmė.
Įstaigos kodas: 190113365.
Elektroninis paštas: kulverstukas.kelme@takas.lt
Tel./ faks. (8 ~ 427) 60265
Tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Mokymo kalba: lietuvių
Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio, vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programos.
Steigėjas: Kelmės rajono savivaldybė, kodas 111106461, Vytauto Didžiojo g. 58,  86143 Kelmė.
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė – Savivaldybės mokykla.
Pagrindinės veiklos rūšys: ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10; priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla, kodas 88.10.
Direktorė L.Paradnikienė, II vadybinė kvalifikacinė kategorija.