Emokykla.lt

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kviečia dalyvauti konferencijoje „Ugdymo kokybė: kaip jos siekti?“

Renginio data: 2016 05 20 00:00 - 2016 05 20 00:00 Palydovo 29, Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr.
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kviečia dalyvauti konferencijoje „Ugdymo kokybė: kaip jos siekti?“
Gegužės 20 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kviečia dalyvauti tarptautinėje praktinėje-mokslinėje konferencijoje „Ugdymo kokybė: kaip jos siekti?“
 
Konferencijos paskirtis – suburti Lietuvos bei užsienio mokslininkus, praktikus ir kitus švietimu ir ugdymu suinteresuotus asmenis dialogui apie kokybišką ugdymą, dalytis įžvalgomis, patirtimi, inovacijomis.
 
Konferencijos potemės:
 • Kokybišką ugdymo procesą užtikrinantys veiksniai: ugdymo tikslai, turinys, metodikos, proceso dalyviai ir jų sąveika.
 • Edukacinės inovacijos įtraukiojo ugdymo ugdymo kontekste.
 • Novatoriško tarpinstitucinio bendradarbiavimo perspektyvų kūrimas ir įgyvendinimas.
Konferencijoje kviečiame dalyvauti:
 • pedagogus rengiančių bendruomenių narius, siekiančius vadovautis naujausiais Lietuvos švietimo ir ugdymo dokumentais, pasaulinėmis švietimo tendencijomis;
 • ugdymo praktikus (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, pradinių klasių ir bendrojo ugdymo dalykų mokytojus, socialinius ir specialiojo ugdymo pedagogus, kitus ugdytojus);
 • neformaliojo ugdymo organizatorius ir vykdytojus;
 • kitus ugdymo ir švietimo specialistus, politikus, švietimo ir ugdymo institucijų atstovus ir vadybininkus.
Mokslinis komitetas:
 • pirmininkė – doc. dr. Vitalija Gražienė (Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas),
 • prof. Carmel Borg (University of Malta),
 • prof. dr. James K. Daly (Seton Hall University, College of Education and Human Services),
 • prof. Irena Zaleskienė (Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas),
 • doc. dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė (Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas),
 • lekt. Aušra Simoniukštytė (Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas).
Dalyvius, norinčius rengti pranešimus (žodinius ar stendinius), registracijos formą prašytume užpildyti iki 2016 m. balandžio 4 d. (registruojantis būtina pateikti ir pranešimo anotaciją). Esant poreikiui stendinius pranešimus galime atspausdinti (kaina 20 €).
 
Pranešimų trukmė – 15–20 min. Apie pranešimus, atitinkančius konferencijos tikslą ir uždavinius, bus pranešta iki 2016 m. balandžio 15 d.
 
Pagal konferencijos pranešimus parengti straipsniai, atitinkantys mokslo straipsnių reikalavimus, bus skelbiami recenzuojamame mokslo žurnale „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“. Leidinys referuojamas tarptautinėje duomenų bazėje Index Copernicus. Straipsniai priimami iki 2016 rugsėjo 1 d.
 
Klausytojų registracijos laukiame iki gegužės 10 d.
 
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų. Jei pranešimas parengtas lietuvių ar rusų kalbomis, pristatomoji medžiaga pateikiama anglų kalba.
 
Konferencijos dalyvio mokestis – 10 €. Konferencijos mokestį prašome pervesti iki gegužės 10 d. į sąskaitą LT767044060001472160. Atliekant mokėjimo pavedimą būtina nurodyti mokėjimo paskirtį – Vardenio Pavardenio mokestis už dalyvavimą konferencijoje „Ugdymo kokybė: kaip jos siekti?“. 
 
Programą rasite čia.
 
Iškilus klausimams, galite kreiptis į renginio organizatorius el. paštu konferencija@pdf.viko.lt.
Šaltiniai: