Emokykla.lt

Seminaras „Pedagogų tarpusavio partnerystė integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendruomenę“

Renginio data: 2016 03 18 09:30 - 2016 03 18 15:30 Žirmūnų g. 1B, Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr.
Seminaras „Pedagogų tarpusavio partnerystė integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendruomenę“
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kovo 18 d. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Pedagogų tarpusavio partnerystė integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendruomenę“. Seminare kviečiami dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus.
 
Siekiant integruoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendruomenę reikalinga visų ugdymo institucijoje esančių pedagogų ir pagalbos vaikui bei šeimai specialistų partnerystė. Galima išskirti tokias pagrindines pedagogų tarpusavio santykio formas: atsiskyrimas, konfliktas, partnerystė. Pedagogų tarpusavio partnerystė integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendruomenę turėtų prasidėti nuo abipusio atvirumo ir keitimosi informacija. Juk be intensyvaus bendradarbiavimo ir partnerystės ugdymo įstaiga galiausiai neatliks savo misijos – neužtikrins kokybiško vaiko ugdymo(-si). Todėl pastaraisiais metais Lietuvos ir pasaulio mokslininkai ieško būdų, kaip padėti pedagogams įgalinti bendruomenę priimti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus ir padėti jiems integruotis bendruomenėje ir visuomenėje. Ši programa yra aktuali ir reikalinga ugdymo institucijose dirbantiems pedagogams ir kitiems pagalbos vaikui specialistams, dirbantiems su vaikų grupe, kurioje yra specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų.
 
Seminaro lektorė – Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukologijos fakulteto Socialinio ugdymo katedros vedėja; VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė/lektorė doc.dr. Sigita Burvytė. Lektorės dėstomos temos: pozityvioji tėvystė, familistika, darbo su šeima metodikos, šeimos tyrimai Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Sigita Burvytė veda grupinius užsiėmimus ir teikia individualias konsultacijas tėvams, pedagogams ir kitiems ugdytojams vaikų ugdymo klausimais, organizuoja vasaros stovyklas tėvams su vaikais, rengia edukacines programas šeimoms ir atlieka švietėjišką veiklą visuomenėje, rašo straipsnius spaudoje ir kt.
 
Preliminari dienotvarkė
9.30–10.00 val. – Registracija.
10.00–13.00 val. – teorinė dalis: pedagogų tarpusavio partnerystės būdai ir formos atpažįstant ir integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendruomenę; pedagogų tarpusavio partnerystės ugdymo institucijose svarba ir geroji patirtis; pedagogų tarpusavio partnerystės ugdymosi ypatumai integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.
13.00–13.45 val. – Pietūs.
13.45-15.30 val. – praktinė dalis: aktyvios pedagogų tarpusavio partnerystės samprata, sėkmę lemiantys veiksniai ir realizavimo metodikos ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.
Numatomos 15 min. kavos / arbatos pertraukėlės.
 
Vieta ir laikas
Seminaras vyks Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B, Vilnius).
Seminaro pradžia kovo 18 d. (penktadienį) 10 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val. Numatoma seminarą baigti 15.30 val.
 
Apmokėjimas
Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Dalyvio mokestis 15 € mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
A.s. LT 76 7044 0600 0102 9937
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387
PVM kodas: LT100007095119.
Mokėjimo paskirtis: už seminarą „Pedagogų tarpusavio partnerystė integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendruomenę”.
Jei įstaiga pavedimą padarys tik po renginio, sąskaitos faktūros bus išrašomos tik pateikus įstaigos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ.
 
Registracija
Būtina išankstinė dalyvių registracija užpildant registracijos anketą.
Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kol yra laisvų vietų (dalyvių skaičius  ribotas).
Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti  negalėsite, prašytume informuoti  renginio vadovą.
 
Seminaro vadovė Jūratė Radzevičiūtė (tel. (8 5) 276 24 46), jurate.radzeviciute@lmnsc.lt
Šaltiniai: