Emokykla.lt

Seminaras „Kitokie vaikai mūsų tarpe: kaip juos ugdyti?“

Renginio data: 2017 03 21 10:00 - 2017 03 21 15:30 Žirmūnų g. 1B, Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr.
Seminaras  „Kitokie vaikai mūsų tarpe: kaip juos ugdyti?“
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2017 m. kovo 21 d. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo seminarą  „Kitokie vaikai mūsų tarpe: kaip juos ugdyti?“. Seminare kviečiame dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus.
 
Šiandieniniame edukaciniame kontekste ir viešajame diskurse daug dėmesio skiriama vaikų iš skirtingų kultūrų pažinimui, supratimui ir ugdymui. Akcentuojama kiekvieno vaiko teisė į visavertį ugdymą(si) (http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm), į lygias ugdymosi galimybes užtikrinančią švietimo politiką (Žalimienė, Lazutka, Gruževskis, 2013, 2014, 2015) ir praktiką (Klanienė, Rupšienė ir kt., 2013). Švietimo įstatymas taip pat akcentuoja pagrindines įtraukiojo ugdymo nuostatas, užtikrinančias pagarbą ir toleranciją visiems ir visokiems vaikams. Mokslininkai ir tyrėjai (Gražienė, 2014; Monkevičienė, 2015;) pabrėžia tolerancijos, pakantumo, ankstyvosios stereotipų įveikos svarbą, siekiant išvengti patyčių kultūros paplitimo tarp šio amžiaus vaikų.
 
Tai ir nulemia seminaro tematikos šiuolaikinį aktualumą ir reikalingumą pedagogams. Juolab, kad seminaro metu pagrindinis dėmesys ir bus telkiamas tolerantiškos aplinkos kūrimui ugdymo institucijoje.
 
Seminaro lektorė – prof. dr. Irena Zaleskienė, edukologė, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedros profesorė, socialinių mokslų daktarė, Universiteto Senato, įvairių studijų programų komitetų narė ir ekspertė. 2015 m. laimėjo prestižinę Fulbrighto stipendiją ir stažavosi (tyrinėjo edukacines ir mokytojų rengimo sistemas, dėstė studentams) Seton Hall universitete, JAV. Dalyvauja 5 mokslo žurnalų redakcinių kolegijų darbe Lietuvoje ir užsienyje, publikavo virš 100 edukologinės ir socialinės tematikos straipsnių. Profesorės veikla glaudžiai susijusi su saugios ir palankios vaikų ugdymo (si) aplinkos kūrimu, inicijavimu. Bendradarbiauja su įvairių užsienio šalių ekspertais, dalyvauta Lietuvos ir tarptautinių asociacijų veikloje.
 
Seminaras vyks Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B, Vilnius).
Seminaro pradžia 10 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val. Planuojama seminarą baigti 15.30 val.
Dalyvio mokestis 15 € mokamas pavedimu į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sąskaitą:
A.s. LT 76 7044 0600 0102 9937
AB SEB bankas, b. k. 70440
Įm. kodas: 302848387
Pvm kodas: LT100007095119.
Pavedime būtina nurodyti mokėjimo paskirtį: už seminarą „Kitokie vaikai mūsų tarpe: kaip juos ugdyti?“.
 
Jei įstaiga pavedimą padarys po renginio, sąskaitos faktūros bus išrašomos tik pateikus įstaigos direktoriaus pasirašytą GARANTINĮ RAŠTĄ.
 
Būtina išankstinė dalyvių registracija užpildant registracijos anketą.
Registracija baigiama likus dienai iki seminaro arba kol yra laisvų vietų (dalyvių skaičius  ribotas).
Dalyviams bus išduoti akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
 
Pasikeitus aplinkybėms, jei į renginį atvykti  negalėsite, prašytume informuoti  renginio organizatorę Jūratę Radzevičiūtę tel. (8 5) 276 24 46, jurate.radzeviciute@lmnsc.lt.
 
Daugiau informacijos: www.lmnsc.lt