Emokykla.lt

Respublikinė konferencija „Pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams ikimokyklinio ugdymo įstaigose: pasiekimai ir problemos”

Renginio data: 2012 03 22 10:30 - -1 11 30 00:00 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (Herkaus Manto g. 77, Klaipėda)., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos apskr.
Respublikinė konferencija „Pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams ikimokyklinio ugdymo įstaigose: pasiekimai ir problemos”
Kviečiame rengti pranešimus ir dalyvauti respublikinėje konferencijoje „Pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams ikimokyklinio ugdymo įstaigose: pasiekimai ir problemos”.
 
Konferencija vyks 2012 m. kovo mėn. 22 d. 10.30 val.
 
Vieta: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (Herkaus Manto g. 77, Klaipėda).
 
Dalyviai: logopedai, specialieji pedagogai, Pedagoginių-psichologinių tarnybų atstovai, Švietimo skyrių darbuotojai, atsakingi už specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą.
Konferencijos tikslas: aptarti pagalbos teikimo specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams, aspektus, gerąją darbo patirtį ikimokyklinio ugdymo įstaigose, ieškoti iškylančių problemų sprendimo būdų.
 
Konferencijos probleminės sritys:
  • Komandinės veiklos ypatumai ir galimybės įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos sutrikimus.
  • Logopedinės pagalbos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje poreikis, prioritetai, teikimo būdai ir rezultatai.
  • Kompleksinė pagalba negalės vaikams, turintiems regos, klausos, judesio ir padėties, įvairiapusius raidos sutrikimus.
Darbo formos: pranešimai, stendiniai pranešimai, diskusijos, metodinių darbų paroda.
 
Reikalavimai pranešimams:
  • Pranešimo tematika turi būti skirta pasirinktai probleminei sričiai pristatyti.
  • Iš anksto parengiamos ir konferencijos rengėjams pateikiamos pranešimų tezės.
  • Pranešimų trukmė - 10 min.
  • Stendiniai pranešimai pristatomi žodžiu.
Konferencijos pranešimų tezes iki 2012 m. kovo mėn. 9 d. siųsti el. p.  silvija.simpukiene@gmail.com
Konferencijos klausytojai registruojasi iki kovo 20 d. tel. (846 351273, 861497002 arba nurodytu elektroniniu paštu). Konferencijos kaina 38 Lt.             
Pranešėjams bus išduodami Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, klausytojams -  kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
 
Konferencijos organizatoriai:
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius.
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.
Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis.
Šaltiniai: