Emokykla.lt

Kviečiame į metodinę ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferenciją „Kūrybiškas metodų taikymas ugdymo procese"

Renginio data: 2015 02 24 10:00 - 2015 02 24 15:30 Architektų g. 162, Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr.
Kviečiame į metodinę ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferenciją „Kūrybiškas metodų taikymas ugdymo procese"
Kviečiame į metodinę ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferenciją „Kūrybiškas metodų taikymas ugdymo procese".
 
Konferencijos data: 2015 m. vasario 24 d. 
Konferencijos vieta: Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje „Rytas“, Architektų g. 162, Vilnius.
Dalyvių registracija nuo 10.00 val. Konferencijos trukmė nuo 10.30 val. iki 15 val.
 
Konferencijos tikslas:
Sudaryti sąlygas gerosios patirties sklaidai, kuriant bendradarbiavimo ir partnerystės tinklą tarp ikimokyklinį ugdymą organizuojančių įstaigų, tėvų, akademinės bendruomenės.
 
Uždaviniai:
  1. Skatinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų aktyvumą, profesionalumą.
  2. Skatinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų, tėvų, akademinės bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą.
  3. Suteikti žinių  apie kūrybišką metodų taikymą  ugdymo (-si) procese. 
Konferencijos organizacinis komitetas:
  • Vidmanta Kibirkštienė, Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vyriausioji specialistė
  • Jurgita Ylienė, Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Rytas“ direktorė
  • Doc. dr. Sigita Burvytė, Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinio ugdymo katedros vedėja, VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė 
Konferencijai kviečiame parengti žodinius (Power Point programa) arba stendinius pranešimus ( A-1 formato lape). Pranešimai turi būti informatyvūs, atitinkantys skelbiamą temą ir pateikti iki 2015 m. vasario 18 d. el. paštu: konsultacijos.tėvams@gmail.com Sigitai Burvytei.
Visus prelegentus dėl pranešimo atrinkimo informuosime 2015 m. vasario 20 d.
 
Konferencijos dalyvius prašome  registruotis iki 2015 m. vasario 22 d. el. paštu konsultacijos.tėvams@gmail.com arba telefonais  8 655 64853
Konferencijos mokestis: 9 EUR (31 LT)
Bendrą informaciją ir susijusią su pranešimų turiniu bei rengimu teikia Sigita Burvytė el. paštu: konsultacijos.tėvams@gmail.com arba tel. 8 615 10650
Konferencijos dalyviams ir pranešėjams bus išduodami pažymėjimai.
 
P.S. Visų konferencijos dalyvių laukia staigmena.