Emokykla.lt

Konferencija „Naujos ugdymo strategijos ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų mąstymo gebėjimus“

Renginio data: 2017 05 17 10:00 - 2017 05 17 16:00 Žemynos g. 13, Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr.
Konferencija „Naujos ugdymo strategijos ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų mąstymo gebėjimus“
Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ 2017 m. gegužės 17 d. kviečia dalyvauti respublikinėje mokslinėje metodinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencijoje „Naujos ugdymo strategijos ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų mąstymo gebėjimus“.
 
Vaikystėje bet kokia patirtis yra nauja, pavyzdžiui, mokymasis vaikščioti, kalbėti arba važiuoti dviračiu. Savo žodžiais ir veiksmais galime padrąsinti arba sumenkinti vaikų pastangas pažinti bei tyrinėti juos supantį pasaulį, skatinti arba slopinti vaikų mąstymo gebėjimų ugdymąsi.
 
Konferencijos metu bus dalijamasi mokslinėmis įžvalgomis ir metodiniais atradimais, ugdant vaikų mąstymo gebėjimus. Reaguojant į ugdytojams kylančius naujus iššūkius lavinant vaikų mąstymo gebėjimus, mokslininkai ir praktikai telkiasi draugėn ieškoti ir kurti naujus sumaniosios edukacijos metodus, kuriais siekiama skatinti vaikų mąstymo gebėjimų ugdymąsi.
 
Konferencijos tikslas – pasidalyti darbo patirtimi, keistis inovatyviomis idėjomis, ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikų mąstymo gebėjimus.
 
Uždaviniai:
  • Aptarti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų mąstymo gebėjimų ugdymo prielaidas,  būdus, metodus ir priemones;
  • Pasidalinti naujomis mokslinėmis įžvalgomis ir praktinėmis idėjomis ugdant vaikų mąstymo gebėjimus;
  • Apibendrinti ir reflektuoti įvairias mąstymo gebėjimų ugdymo galimybes ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse.
Konferencijos mokslinis ir organizacinis komitetas:
  • Jolanta Danilevičienė, Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Žemyna“ direktorė (idėjos iniciatorė); 
  • Ramutė Žemaitienė, Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Žemyna“ direktorės pavaduotoja ugdymui;
  • Doc. dr. Sigita Burvytė, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedros vedėja, VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė.
Konferencijos globėjai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius.
Konferencijos vieta – Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Žemyna“, Žemynos g. 13, Vilnius.
Dalyvių registracija pradedama 10 val.
 
Dalyvavimo konferencijoje sąlygos
 
Pageidaujantys skaityti žodinius pranešimus paraišką pateikia iki 2017-05-10 el. paštu konsultacijos.tevams@gmail.com, nurodydami pranešimo, projekto, tyrimo medžiagos ir kt. temą (paraiškos forma). 
Pranešime turi atsispindėti konferencijos tema – vaikų gebėjimo mąstyti ugdymas(is) ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje.
Žodiniai pranešimai gali būti pristatyti PowerPoint programa, filmuko, žaidimo, vaidinimo ar kita sumania pristatymo forma.
Žodinio pranešimo trukmė 10 min.
Žodinis pranešimas turi būti pristatytas suderinimui el. paštu: konsultacijos.tevams@gmail.com iki 2017-05-10 d.
 
Norintys dalyvauti metodinių priemonių parodoje paraišką pateikia iki 2017-05-10 (paraiškos forma
Elektroninį mokymo priemonės aprašą (aprašo forma) pristatyti iki 2017-05-10 d. el. paštu: konsultacijos.tevams@gmail.com
Priemones su atspausdintu aprašu pristatyti viena valanda prieš konferencijos pradžią.
 
Klausytojai, dalyvaujantys konferencijoje, pateikia  užpildytą dalyvio anketą.
Konferencijos darbotvarkė bus nurodyta programoje, kurią organizatoriai įteiks kiekvienam dalyviui prieš konferenciją.
Konferencijos dalyvius prašom registruotis iki 2017 m. gegužės 16 d. el. paštu konsultacijos.tėvams@gmail.com arba tel. 8 655 64 853.
 
Pranešimo tezių ir metodinių priemonių su aprašais pagrindu ruošiamasi parengti metodinį leidinį ugdytojams. Jame bus nurodyta kiekvieno rengėjo autorystė, patvirtinanti sumaniosios edukacijos raišką kasdieniniame darbe su vaikais, siekiant visapusiškos jų raidos, ugdant ir stiprinant vaikų kalbinius gabumus.
 
Konferencijos dalyvių ir pranešėjų mokestis 10 €. Galima išrašyti išankstinio apmokėjimo sąskaitą (informuokite apie tai el. paštu: konsultacijos.tevams@gmail.com). Konferencijos mokestį galima sumokėti ir prieš konferenciją
 
Daugiau informacijos: Sigita Burvytė, tel. 8 615 10 650
Konferencijos dalyviams ir pranešėjams bus išduoti pažymėjimai.