Emokykla.lt

Forumas „Kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“

Renginio data: 2017 04 27 09:30 - 2017 04 27 15:00 Chemikų g. 33, Jonava, Jonavos r. sav., Kauno apskr.
Forumas „Kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“
Maloniai kviečiame dalyvauti respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų forume „Kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“, kuris vyks 2017 m. balandžio 27 d. Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Dobilas“.
 
Aktualumas
 
Seimas, pabrėždamas moksleivių lietuvių kalbos žinių prastėjimą, vertindamas lietuvių kalbos unikalumą ir originalumą ir siekdamas atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos, kaip kultūros paveldo, svarbą visuomenei, 2017-uosius metus paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais.
 
Forumo metu pedagogai formuosis nuostatas, kad gimtosios kalbos ir kultūros mokymas – vienas esminių kiekvienos valstybės švietimo sistemos vertinimo kriterijų, o viena svarbiausių kompetencijų yra raštingumas plačiąja prasme ir kultūrinis ugdymas(is).
 
Kalba yra pagrindinė žmogaus mąstymo, mokymosi ir bendravimo priemonė. Kalba vaidina esminį vaidmenį protinėje raidoje. Išlavinta kalba skatina kūrybingumą, vaizduotę, ugdo estetinį skonį, aktyvina vaiką, padeda išsiskleisti vaiko individualybei. Sklandžiai kalbantis vaikas ne tik lengvai bendrauja, bet ir aiškiai mąsto, lengvai įsimena informaciją. Išugdyta kalba yra vienas svarbiausių vaiko asmenybės brandos požymių. Tik komunikabilus, savarankiškas ir kūrybingas vaikas gebės atsirinkti šiuolaikiniame pasaulyje tai, kas jam yra priimtina, kas atitiks jo lūkesčius.
 
Organizuojamas forumas ne tik atkreips pedagogų dėmesį į kalbos vaidmenį šiandieninio vaiko gyvenime, bet bus pateikta patarimų, pasidalinta įgyvendinimo sėkmėmis ir iššūkiais, įžvalgomis, patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis, kaip stiprinti vaikų kalbos gebėjimus. Bus diskutuojama apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio pokyčius, metodų kaitą ir taikymą, plėtojant vaiko kalbą.
 
Tikslas – skatinti pedagogus dalytis darbo patirtimi, pasisemti inovatyvių idėjų, aptarti kūrybines paieškas, atradimus, plėtojant vaikų kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimus ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje.
 
Pranešimus skaitys, teorinėmis ir praktinėmis žiniomis dalysis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedai, pavaduotojai, vadovai.
 
Pranešimų tematika:
 • Šiuolaikinis ugdymas. Koks jis?
 • Vaiko kalbinis ugdymas(is). Kur slypi ugdymosi sėkmė?
 • Kūrybiškumo ir kalbos ugdymas(is) žaidžiant.
 • Ikimokyklinės įstaigos aplinkos erdvė bei kalbinės aplinkos kūrimas ugdant vaikų sakytinę ir rašytinę kalbą.
 • Metodinės priemonės vaiko kalbai ugdytis.
 • Komunikavimo kompetencijos plėtojimo galimybės vykdant projektines veiklas.
 • Metodų ir formų įvairovė, inovatyvios idėjos plėtojant kalbos kompetenciją.
 • Ugdomųjų situacijų kūrimas plėtojant vaikų kalbinius gebėjimus.
 • Kaip organizuoti pokalbius? Kokie tekstai skatina vaiką kalbėti?
 •  Veiklos, skatinančios vaikų žodinę kūrybą.
 • Skaitomų tekstų įtaka vaikų žodinei kūrybai.
 • Pedagogo kūrybiškumo raiška skatinant vaiką domėtis knygelėmis.
 • Netradicinės veiklos, skatinančios bendrauti.
 • Išmaniosios technologijos ir kalba.
 • Kalbos ugdymas pasitelkiant vaidybą, muziką, dailę.
 • Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas plėtojant vaikų kalbą.
 • Ugdymosi efektyvumo ir veiklos kokybės įtaka vaiko pasiekimams.
Pedagogai pamatys praktinių pavyzdžių, atskleidžiančių, kaip keičiasi vaikų rašto elementai, užrašai, simboliai ir kas sąlygoja jų kaitą. Forumo metu veiks vaikų savos kūrybos knygų paroda, pasirodys vaikų madų kolekcijos.
 
Forumui kviečiame parengti žodinius arba stendinius pranešimus. Žodiniai ir stendiniai pranešimai turi būti informatyvūs, atitikti skelbiamą temą. Juose turi atsispindėti praktinė pedagogo veikla.
 
Reikalavimai stendiniams pranešimams rengti:
 • stendinių pranešimų formatas neapibrėžiamas;
 • stendinis pranešimas turi turėti tvirtinimo detalę (pakabinimui ) arba atramą ( pastatymui);
 • ant pranešimo turi būti nurodyta: pranešimo pavadinimas, atlikusių asmenų vardas, pavardė, pareigos, įstaiga.
Forumo organizatoriai:
 • Danutė Kurauskienė, Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ direktorė;
 • Vanda Jadvyga Valentienė, Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Dijana Borisovienė, auklėtoja ekspertė, Jonavos r. ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų gimtosios kalbos ir bendravimo metodinio būrelio vadovė;
 • Milita Čelkonienė, auklėtoja metodininkė, Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ pedagogė.
Registracija:
Dalyvių skaičius ribotas. Susidarius pedagogų grupei, dalyviai nebus registruojami.
Dalyvių registracija pradedama nuo 8.50 val.
Forumo pradžia – 9.30 val.
Forumo dalyvio mokestis – 12 €. 
Forumo dalyviams ir pranešėjams bus išduodami JSŠC kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Sąskaitos-faktūros bus išrašomos atvykus į Jonavos vaikų lopšelį-darželį „Dobilas“.
 
Atsakingas asmuo: auklėtoja ekspertė Dijana Borisovienė. Tel. nr. pasiteirauti: 861693950