Emokykla.lt

Bus paskelbtas Meilės Lukšienės premijos laureatas

Renginio data: 2014 10 03 09:00 - 2014 10 03 11:00 Kolegijų salė, A.Volano g. 2, Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr.
Bus paskelbtas Meilės Lukšienės premijos laureatas
Spalio 3 d.  9 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje (A.Volano g. 2) vyks Meilės Lukšienės premijos skyrimo komisijos posėdis. Jame 25 kandidatai premijai gauti ir premijos skyrimo komisijos nariai diskutuos apie mokytoją, kaip autoritetą ir moralinį lyderį, apie mokytojo misiją, kaip drąsios ir kūrybingos asmenybės pašaukimą.
 
Diskusijai pasibaigus,  bus paskelbtas 2014 m. Meilės Lukšienės premijos laureatas. Premijos įteikimo ceremonija vyks spalio 6 d.  11  val. Prezidentūroje.
 
Į premiją gali pretenduoti asmenys ne vyresni nei 35 metų. Premijos skyrimo komisija vertina kandidato pedagoginio darbo pradžią ir tolesnę veiklą, orientuotą į ugdymo demokratizavimą ir modernizavimą, sėkmingus edukacinius projektus, atsižvelgia į palankius esančių ir buvusių mokinių, tėvų atsiliepimus, sėkmingą bendradarbiavimą su kolegomis, lyderystę.
 
Premijos dydis – 120 BSI (šiuo metu 15600 Lt). Premija skiriama kiekvienais metais.
 
Kandidatūras premijai teikė patys asmenys, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos.
 
Meilės Lukšienės premiją pedagogams už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą 2010 m. įsteigė Švietimo ir mokslo ministerija.

2013 metais premijos laureatu tapo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos fizikos mokytojas Tomas Kivaras.
 
Švietimo ir mokslo ministerija, įprasmindama habil.dr. Meilės Lukšienės mokslinę ir visuomeninę veiklą, 2013 m. įsteigė  Meilės Lukšienės premiją mokslininkams, aukštųjų mokyklų dėstytojams už ryškiausius edukologijos, kultūrologijos ir lituanistikos mokslo darbus, taip pat ir už reikšmingą viso gyvenimo mokslinę veiklą. Pirmąja šios premijos laureate tapo Lietuvos edukologijos universiteto Edukologijos katedros prof. habil. dr. Marijona Barkauskaitė.