Emokykla.lt

Antroji tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra“

Renginio data: 2013 09 27 00:00 - 2013 09 28 00:00 Donelaičio g. 52-603, LT-44244 Kaunas, Kauno m. sav., Kauno apskr.
Antroji tarptautinė mokslinė konferencija „Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra“
Konferencijos tikslas – suburti tyrėjus, tarptautinius ekspertus, kalbų mokymo profesionalus bei kitus socialinius dalininkus pasidalinti savo įžvalgomis apie daugiakalbystę, žvelgiant iš įvairių mokslo sričių perspektyvų: kalbos politika, kalbos didaktika, mokymasis ir įsisavinimas, užsienio kalbos mokymas, kalbotyra, literatūra, kultūra, švietimas, istorija,filosofija, psichologija, vertimas, verslas ir kitos mokslo šakos bei sritys.
 
Konferencijos sesijos:
 • PLENARINIAI POSĖDŽIAI
 • APSKRITOJO STALO DISKUSIJA „Individualios daugiakalbystės plėtojimas daugiakalbio pasaulio iššūkiams“
 • ŽODINIŲ, STENDINIŲ IR VIRTUALIŲ PRANEŠIMŲ SESIJOS
 • KALBŲ FORUMAI
Konferencijos dalyviai kviečiami patys inicijuoti kalbų forumus ir diskutuoti bei dalintis patirtimi, sprendžiant jų mokomos kalbos problemas.
Reikalavimai pranešimams:
 • Žodinio pranešimo trukmė – iki 20 min. (įskaitant 5 min., skirtas diskusijai);
 • Stendiniams pranešimams rekomenduojame naudoti du A3 arba vieną A2 formato lapus;
 • Virtualiems pranešimams prašome parengti PowerPoint skaidres su komentarais arba filmuotą / įgarsintą medžiagą, kurioje pranešėjas komentuoja patektas skaidres. Virtualius pranešimus atsiųsti iki rugsėjo 22 d.
Konferencijos tematika:
 • Kalbų politika ir ES strategija „Europa 2020“
 • Kalbos didaktika daugiakalbėjė aplinkoje
 • Kalbotyra ir daugiakalbystė
 • Iššūkiai kultūrai
 • Iššūkiai identitetui
 • Literatūra ir daugiakalbystė
 • Vertimas daugiakalbėje aplinkoje
 • Daugiakalbystė verslui ir versle
 • Daugiakalbystė ir mokymosi mobilumas
 • Neformalus ir savaiminis individualios daugiakalbystės kompetencijų ugdymas
 • IKT kalbos mokyme/si
 • Integruotas užsienio kalbos ir dalyko mokymas
 • Kalbos specialiesiems tikslams
Svarbios datos:
Registruotis ir pranešimo anotaciją prašome atsiųsti iki 2013 m. liepos mėn. 15 d.
Apie pranešimo priėmimą informuosime iki 2013 m. liepos mėn. 31 d.
Dalyvio mokestis (konferencijos medžiaga, mokslinių straipsnių rinkinys, kavos pertraukėlės konferencijos metu):
 • iki 2013 m. rugpjūčio mėn. 27 d. –150 Lt
 • po 2013 m. rugpjūčio mėn. 27 d. –180 Lt
 • Mokestis studentams iki 2013 m. rugpjūčio mėn. 27 d. – 75 Lt
 • Mokestis studentams po 2013 m. rugpjūčio mėn. 27 d. – 90 Lt
 • Mokestis už virtualų pranešimą (nedalyvaujant konferencijoje) – 100 Lt
 • Mokestis už dalyvavimą konferencijoje be pranešimo – 50 Lt
Dalyvio mokestį prašome sumokėti į šią VDU sąskaitą AB SEB banke:
BANKAS: AB SEB bankas
SWIFT KODAS: CBVILT2X
SĄSKAITOS NUMERIS: LT04 7044 0600 0284 8625
MOKĖJIMO PASKIRTIS: Dalyvio mokestis už VDU UKI konferenciją
 
Publikacijos:
 • Konferencijos programa ir santraukų medžiaga su ISBN kodu.
 • Elektroninis konferencijos straipsnių rinkinys su ISBN kodu.
 • Atrinkti straipsniai bus publikuojami referuojamame moksliniame žurnale „DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ / SUSTAINABLE MULTILINGUALISM“
  • Spausdintinė žurnalo kopija: ISSN 2335-2019
  • Elektroninė žurnalo kopija: ISSN 2335-2027
  • Žurnalo tinklapis: http://uki.vdu.lt/sm
 • Straipsniai publikavimui pateikiami iki 2013 m. spalio mėn. 15 d.
Konferenciją iš dalies finansuoja Lietuvos Mokslo taryba.
 
Wolfgang Mackiewicz, Europos kalbų tarybos (Conseil europeen pour les langues / European Language Council -CEL/ELC) prezidentas ir Europos Komisijos verslo platformos daugiakalbystei pirmininkas ir
Karen M. Lauridsen, Danijos Aarhus universiteto Verslo mokyklos Kalbų ir verslo komunikacijos katedros docentė, Europos kalbų tarybos (Conseil europeen pour les langues / European Language Council -CEL/ELC) tarybos narė