Emokykla.lt

Seminaras „Kalbos, kūrybingumo ir kritinio mąstymo ugdymo galimybės darželyje“

Renginio data: 2019 05 07 13:00 - 2019 05 07 17:00 Chemikų g. 33, Jonava, Jonavos r. sav., Kauno apskr.
Seminaras „Kalbos, kūrybingumo ir kritinio mąstymo ugdymo galimybės darželyje“
2019 m. gegužės 7 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai kviečiami dalyvauti seminare „Kalbos, kūrybingumo ir kritinio mąstymo ugdymo galimybės darželyje“, kuris vyks Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Dobilas“.
 
Aktualumas
Švietimo sistemoje nuolat vykstant pokyčiams, pedagogai susiduria su vaikų ugdymo(si) iššūkiais, todėl ypač aktualu diskutuoti apie ugdymo(si) proceso veiksmingumą ir efektyvumą, inovatyvumą, vaikams aktualią veiklą, naujus ugdymo(si) būdus bei formas. Seminare bus pateikta patarimų, pasidalinta sėkmėmis, įžvalgomis, patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis, kaip ugdyti vaikų kalbos gebėjimus, kūrybingumą ir kritinį mąstymą, kaip pasiekti aukštesnių ugdymosi rezultatų.
 
Tikslas
Tobulinti pedagogų profesines kompetencijas, kaip kūrybiškai ugdyti vaikų kalbos gebėjimus, kritinį mąstymą, kaip patirti sėkmę, skatinti ir palaikyti motyvaciją ugdymosi procese.
 
Pranešimų tematika:
 • Šiuolaikinis vaikas ir ugdymas. Koks jis?
 • Ikimokyklinio ugdymo turinio pokyčiai.
 • Vaiko kalbinis ugdymas(is). Kur slypi ugdymosi sėkmė?
 • Stimuliuojančios aplinkos kūrimas ir žaismingas metodinių priemonių taikymas.
 • Gebėjimas užmegzti pokalbį šiuolaikiniame vaiko ugdyme(si).
 • Kūrybiškas ugdomojo proceso kūrimas kartu su vaikais, plėtojant vaikų kalbą ir kritinį mąstymą.
 • Bendradarbiavimo galimybės  vykdant projektinę veiklą.
 • Knyga kaip inovatyvi vaikų ugdymo pasiekimų fiksavimo priemonė.
 • Diskusija „Kaip gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymąsi: sėkmės, problemos, įžvalgos . 
Seminarą ves auklėtoja ekspertė Dijana Borisovienė.
 
Seminaro organizatoriai:
 • Jurgita Macionienė, Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ direktorė;
 • Neringa Petrusevičienė, Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Dijana Borisovienė, auklėtoja ekspertė, Jonavos r. ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų gimtosios kalbos ir bendravimo metodinio būrelio vadovė;
 • Monika Zaveckienė, auklėtoja.
Registracija:
 • paraišką dėl dalyvavimo seminare prašytume pateikti iki 2019 m. gegužės 3 d. el.paštu dborisoviene@gmail.com.
 • kilus neaiškumams skambinti  tel. 861693950. 
Dalyvių skaičius ribotas. Susidarius klausytojų grupei, dalyviai nebus registruojami.
Seminaro dieną dalyviai laukiami nuo 12.20 val.
Seminaro pradžia – 13.00 val.
Seminaro dalyvio mokestis – 15 €. 
Seminaro dalyviams  bus išduodami JSŠC kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Sąskaitos-faktūros bus išduodamos atvykus į Jonavos vaikų lopšelį-darželį „Dobilas“.
 
Atsakingas asmuo: auklėtoja ekspertė Dijana Borisovienė. Tel. nr. pasiteirauti: 861693950