Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Projektų veiklos Pedagogai, dirbantys su socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančiais vaikais ir jų tėvais, tobulino kompetencijas

Pedagogai, dirbantys su socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančiais vaikais ir jų tėvais, tobulino kompetencijas

2013-10-24
Pedagogai, dirbantys su socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančiais vaikais ir jų tėvais, tobulino kompetencijas
Edita MAŠČINSKAITĖ,
IPUP projekto turinio specialistė
Pedagogai mokymuose analizavo pagalbos teikimo socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms teikimo principus ir galimybes, tobulino savo kompetencijas ugdyti vaikus, patiriančius ugdymosi sunkumų (ar kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai) dėl nepalankios socialinės ekonominės aplinkos.
Įgyvendinant projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo ir socialiniai pedagogai, dirbantys su socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančiais vaikais ir jų tėvais, buvo pakviesti į penkių dienų mokymus, kurių tikslas – tobulinti ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo ir socialinių pedagogų gebėjimus dirbti su socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančiais vaikais, juos atpažinti, bendradarbiauti su tėvais ir kitais švietimo pagalbos specialistais. Mokymuose savo kompetencijas tobulino 431 dalyvis.
 
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir socialiniai pedagogai mokymuose analizavo pagalbos teikimo socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms teikimo principus ir galimybes, tobulino savo kompetencijas ugdyti vaikus, patiriančius ugdymosi sunkumų (ar kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai) dėl nepalankios socialinės ekonominės aplinkos, bendradarbiaujant su ugdymo įstaigos, kurią lanko vaikas, specialistais ir pedagoginių psichologinių tarnybų socialiniais pedagogais.
 
Be to, dalyviai stiprino veiksmingo komandinio darbo ir konfliktų sprendimo įgūdžius, lavino tėvų informavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais, mokyklos vaiko gerovės komisija ir švietimo pagalbos specialistais įgūdžius, teikiant individualią pagalbą vaikui ir šeimai ir stiprinant pozityvios tėvystės įgūdžius. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir socialiniai pedagogai mokėsi įgytas žinias taikyti praktiškai, atlikdami savarankiškas užduotis, kurios vėliau buvo pristatomos ir analizuojamos mokymų metu.
 
Mokymus organizavo UAB „Projekona“, vedė UAB „Projekonos“ suburta mokslo ir studijų institucijų dėstytojų, mokslininkų, tyrėjų ir praktikų jungtinė lektorių komanda.
 
Dalyvių atsiliepimai apie mokymus:
 
„Ačiū už puikius netradicinius mokymus!“
„Kuo daugiau panašių seminarų. Labai ačiū. Labai patiko šiltas tarpusavio bendradarbiavimas.“
„Temos įdomios, aktualios, priverčiančios susimąstyti. Ačiū Jums už naujoves!“
„Per 24 pedagoginio darbo metus – tai pats įdomiausias, naudingiausias, labiausiai praktikoje pritaikomas seminaras. Daugiau tokių! Labai ačiū!“
„Kompetentingi lektoriai, puiki mokomoji medžiaga, puikiai pateikiami atsakymai į pateiktus klausimus. Gerai organizuotos kavos pertraukėlės, pietūs, labai ačiū!“
„Šiandien įstrigo psichologiniai pavyzdžiai, nes tokias problemas tenka spręsti yra ir mūsų grupėse.“
„Mokymai labai aktualūs, nes daug ką galima pritaikyti koreguojant ne tik vaikų, bet ir savo elgesį.“
„Šios dienos temos plečia žinias, nors atrodo jau ir žinai, tačiau kitos patirties „priėmimas“ dar labiau leidžia tobulėti, ieškoti kitų priėjimo būdų prie vaikų ir jų ugdytojų.“
„Patiko lektorių paprastumas, šiltumas. Yra labai kompetentingos. Įgijau daug žinių, nepajaučiau nuovargio, gerai ir naudingai praleidau laiką.“
 
Mokymų medžiaga
Su visais projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra" rezultatais susipažinti galite čia.
 
 
Šaltiniai:
Informaciją parengė
Edita Maščinskaitė,
projekto turinio specialistė
Mob. tel. +370 679 86720