Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
PROJEKTAS „ŽALINGIEMS ĮPROČIAMS „NE“ – PREVENCIJA DARŽELYJE“

PROJEKTAS „ŽALINGIEMS ĮPROČIAMS „NE“ – PREVENCIJA DARŽELYJE“

2021-12-16
PROJEKTAS „ŽALINGIEMS ĮPROČIAMS „NE“ – PREVENCIJA DARŽELYJE“
         Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ dalyvavo projekte „Žalingiems įpročiams „Ne“ – prevencija darželyje“, finansuojamame iš Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2021 m. programos.
Įgyvendinant šį projektą dalyvavo „Pelėdžiukų“ ir „Žvaigždučių“ grupių ugdytiniai. Ypatingas dėmesys skirtas gyvenimo įgūdžių ugdymui. Nuo mažens vaikai mokomi, kad emocinė ir fizinė sveikata leidžia gyventi saugiai, sveikai ir laimingai, todėl derinant emocinių ir fizinių priemonių kompleksą projekto metu buvo formuojami vaikų įgūdžiai gyventi saugiai ir sveikai.
        Projekto tikslas – ugdyti vaiką, motyvuotą sveikai ir saugiai gyventi be žalingų įpročių. Projekto metu buvo organizuotos sveikatos valandėlės ugdytiniams, sporto varžybos ir žaidimai: „Sporto olimpiada“, „Žvalus ir sveikas auga mūsų vaikas“, „Sveiki, greiti ir vikrūs“. Buvo rodomi ir aptariami filmukai, atliekamos kūrybinės užduotėlės, kurios padėjo vaikams sužinoti, kaip vengti kenksmingų medžiagų ir rizikingo elgesio buityje, formuoti įgūdžiai laikytis saugaus ir sveiko gyvenimo būdo. Sportuodami ir žaisdami vaikai kaupė įvairią fizinės veiklos patirtį, lavino kūno galias ir stiprino organizmo atsparumą.
       Stiprinant emocinį vaikų atsparumą neigiamiems poveikiams buvo organizuotos emocinio suvokimo valandėlės, improvizacijos, kurios išmokė vaikus geriau pažinti save, suvokti savo jausmus, drąsiai reikšti savo nuomonę, atsispirti žalingiems aplinkos veiksniams. Žaisdami su didaktiniais žaidimais „Mano jausmai, emocijos. Kaip galiu padėti sau ir kitiems?“, „Mano geri ir blogi jausmai“, „Emocijos“, „Veidai“, „Kaip išvengti pavojų?“ ugdytiniai mokėsi atpažinti emocijas,  jausmus, papasakoti apie tinkamą ir netinkamą elgesį. Diskusijų bei pamokėlių metu sužinota, kokie galimi pavojai gali nutikti dėl neatsargaus vaistų ar kitų cheminių medžiagų vartojimo. Įgyvendinant socialinio emocinio lavinimo programą prevencijos tikslais įsigyta „Kimochi“ ugdymo programa, skirta emociniam intelektui ugdyti, skatinti pozityviam elgesiui, lavinti vaiko charakterį ir bendradarbiavimo įgūdžius. „Kimochi“ ugdymo programa skirta per įvairias gyvenimiškas situacijas pažinti jausmus, sužinoti, kaip nedera elgtis, kaip ištaisyti nemalonias situacijas. Mokytojams buvo organizuotas specialus seminaras „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą“, kurį vedė Gintarė Visockė-Vadlugė VšĮ "Prasminga vaikystė" vadovė.
       Buvo atliktas tyrimas „Vaikų sveikatos stiprinimas kasdienių veiklų ir žaidimų metu“, kuris padėjo įvertinti vaikų žinias projekto pradžioje ir projekto pabaigoje. Tyrimas parodė, kaip projekto vykdymo metu praturtėjo vaikų žinios, patobulėjo savikontrolės, savimonės ir atsakomybės įgūdžiai.
        Projekto metu bendradarbiaujant su tėvais, buvo išleisti lankstinukai „Mokykime vaikus pasakyti – „Ne“, „Kaip išsiugdyti gerus įpročius“. Lankstinukuose buvo pateikta informacija apie šeimoje formuojamas vertybes. Ugdytinių tėvams siųstos prevencinių pamokėlių nuotraukos ir filmuota medžiaga. Prevencinėje programoje dalyvavę tėvai rodė teigiamą asmeninį pavyzdį, mokė vaikus apsisaugoti nuo žalingų įpročių, gyventi saugiai ir sveikai bei išmokti atsispirti neigiamai aplinkos įtakai.
         Projekto rezultatas - vaikai įgijo žinių apie žalingus įpročius, jų daromą neigiamą žalą sveikatai. Vykdomų įvairių prevencinių veiklų metu įgytos žinios padėjo ugdytiniams suvokti, kad reikia mokėti atsispirti įvairioms pagundoms. Vaikai išmoko savikontrolės, sprendimų priėmimo, problemų sprendimo ir kitų svarbių gebėjimų, kurie jiems vėliau gali padėti priimti tinkamus sprendimus, atsispirti neigiamiems reiškiniams. Panaudojant įvairiapusiškus ugdymo metodus vaikai pradėjo labiau pasitikėti savimi, išmoko spręsti iškilusias problemas, suvokė, kaip įveikti įvairias stresines situacijas, sužinojo į ką reikia kreiptis pagalbos. Tikimės, kad panaudotos prevencinės priemonės padėjo efektyviai motyvuoti vaiką mokėti atsispirti pagundoms, atsisakyti žalingų įpročių. Šis prevencinis švietimas, pradėtas ankstyvąjame amžiuje yra labai naudingas ugdytiniams ir tikimės, kad jis  bus tęsiamas ateityje.
Ačiū Visagino savivaldybės administracijai, kuri parėmė šį projektą iš Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiosios programos lėšų.
Projekto vadovė
Visagino vaikų lopšelio-darželio
„Auksinis raktelis“ mokytoja metodininkė
Irena Romanovskaja