Emokykla.lt

Stažuotės Čekijoje potyriai, skatinantys keisti požiūrį į vaiko ugdymą

2014-05-30
Susijusios temos: ES informacija Projektai
Stažuotės Čekijoje potyriai, skatinantys keisti požiūrį į vaiko ugdymą
Audra PAKŠTIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“
Apibendrinant ugdymo proceso Čekijos darželiuose potyrius, susidaro nuomonė, kad veiklos temą inicijuoja pedagogas, tačiau procesui vadovauja patys vaikai (renkasi priemones, veiklas ir pan.). Stebino vaikų laisvumas, savarankiškumas, įsijautimas į tai, ką jie tuo metu veikia.
2014 m. gegužės 4–10 dienomis teko dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ organizuotoje stažuotėje „Priešmokyklinio ugdymo turinio diegimo Čekijos Respublikoje praktinė patirtis“. Delegaciją iš Lietuvos sudarė 45 atstovai iš įvairių šalies miestų ir miestelių. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai, direktorių pavaduotojai ugdymui, metodinių būrelių pirmininkai, Ššvietimo ir mokslo ministerijos darbuotojai lankėsi Čekijos miestuose Nachode, Prahoje, Liberece. Stebėjome ugdomąsias veiklas vaikų darželiuose, susipažinome su ugdomąja aplinka, diskutavome su įstaigos personalu švietimo klausimais. Lankėmės valstybiniuose ir privačiuose vaikų darželiuose, pagrindinėje mokykloje, Pedagoginiame psichologiniame centre, Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerijoje. 
 
Privačiame darželyje „Kinder Garten"
 
Čekijoje gyvena apie 11 mln. gyventojų. Šiuo metu stebimas ikimokyklinių ugdymo įstaigų stygius, todėl sparčiai kuriasi privatūs vaikų darželiai. Vaikų priėmimas į ugdymo įstaigas vykdomas centralizuotai. Kiekvieną pavasarį, gegužės mėnesį, miestų savivaldybės nukreipia vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas pagal sąrašą. Tėvai per tam skirtas dvi dienas turi kartu su vaiku jose užsiregistruoti. 
 
Vaikų ugdymas Čekijos valstybiniuose vaikų darželiuose pradedamas, kai jiems sukanka treji metai. Į pirmąją pradinio mokymo klasę vaikai išleidžiami šešerių. Ugdymas iki trejų metų galimas tik privačiuose vaikų darželiuose. 
 
Priešmokyklinis ugdymas Čekijoje nėra privalomas. Vyrauja mišrios vaikų grupės, kurias lanko 24–27 vaikai. Dirba du pedagogai po 31 valandą per savaitę. Direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui yra privalomas darbas grupėje su vaikais kasdien po 3,5 valandos. Kiekvienas pedagoginis darbuotojas moka groti pianinu. Čekijoje vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, retai integruojami į bendrojo ugdymo grupes. Dažniausiai yra kuriamos atskiros grupės vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.  
 
Švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija yra parengusi priešmokyklinio ugdymo programą. Vadovaudamasi šia programa kiekviena ikimokyklinio ugdymo įstaiga susikuria savo metinį veiklos planą. Pedagogai veiklas planuoja mėnesiui ir kiekvieną dieną. Išskiriamos penkios ugdymo sritys – „Vaikas ir jo kūnas“, „Vaikas ir psichika“, „Vaikas ir žmonės“, „Vaikas ir visuomenė“, „Vaikas ir pasaulis“. 
 
Pedagogai kiekvieną dieną ir mokslo metų pabaigoje reflektuoja savo darbą. Pagrindinis ugdymo metodas vaikų darželiuose – žaidimas, o lavinimo instrumentas – pratybos. Dažnai organizuojamos išvykos, ekskursijos, teatro dienos. Čekijoje labai populiarūs papildomojo ugdymo būreliai (keramika, zumba, jodinėjimas, slidinėjimas, vaikų joga, laipiojimas uolomis, kopimas į kalnus), už kuriuos moka ugdytinių tėvai. Plačiai paplitusi ir aktyviai taikoma lauko pedagogika: bet kokiu oru kiekvieną dieną organizuojami užsiėmimai lauke ar už darželio ribų. 
 
Čekijoje vaikų darželiuose organizuojamos Raganų deginimo (panašiai kaip mūsų Užgavėnės), Kalėdų, Velykų, naujų vaikų priėmimo į bendruomenę šventės. Organizuojamos vaikų vasaros penkių dienų stovyklos kalnuose.
 
Apibendrinant ugdymo proceso Čekijos darželiuose potyrius, susidaro nuomonė, kad veiklos temą inicijuoja pedagogas, tačiau procesui vadovauja patys vaikai (renkasi priemones, veiklas ir pan.). Stebino vaikų laisvumas, savarankiškumas, įsijautimas į tai, ką jie tuo metu veikia.
 
Specialios vaikų pasiekimų vertinimo sistemos nėra. Vaikų pasiekimai vertinami du kartus per metus, pedagogas informuoja tėvus apie vaikų pažangą individualiai. Vaikų knygoje kaupiami kūrybiniai darbeliai, pratybų užduočių lapai. Vaikų darbai demonstruojami ant įvairios tekstūros tinklo grupėse ir įstaigos erdvėse.
 
Priešmokyklinio amžiaus vaikų brandumą mokyklai vertina psichologas ir teikia rekomendacijas tėvams. Net 18 proc. priešmokyklinio amžiaus vaikų Čekijoje yra nepasirengę mokytis pirmoje klasėje. Tuomet, tėvams sutikus, mokyklos lankymas atidedamas vieneriems metams. 
 
Labai didelės, estetiškos, funkcionalios grupių patalpų erdvės, ypač palankios tenkinti vaikų judėjimo poreikius. Veiklos zonos atskiriamos širmomis. Mažieji Čekijos gyventojai grupėse miega ant čiužinių, kurie tvarkingai sudėti jiems skirtuose stovuose. IKT taikymas vaikų darželio grupėse nėra populiarus. 
Čekijos vaikų darželių aplinka
 
Socialiai remtini vaikai už maitinimą moka visą kainą (t. y. 100 proc.), tačiau yra atleidžiami nuo ugdymo mokesčio. Mėnesio mokestis už vaikų išlaikymą valstybiniuose vaikų darželiuose yra apie 1 700 Čekijos kronų (daugiau kaip 200 Lt).
 
Čekijoje ypač daug dėmesio skiriama vaikų saugumui – rakinami vartai ir durys, pagrindinių durų rankenos įmontuotos taip, kad vaikas jų nepasiektų. 
 
Privatūs vaikų darželiai be išimties yra akredituojami kasmet. Mokestis už vaiko išlaikymą juose yra nuo 10 000 iki 18 000 Čekijos kronų (apie 2 000 tūkst. Lt) per mėnesį. Privačiose įstaigose itin daug dėmesio skiriama gabių vaikų ugdymui. 
 
Čekijoje vadovų ir pedagogų atestacijos nėra. Dirba kvalifikuoti ar turintys aukštąjį išsilavinimą pedagoginiai darbuotojai. Vadovas renkamas šešeriems metams. Po kadencijos steigėjas sprendžia, ar vadovo kompetencija atitinka švietimo politikos reikalavimus, ir siūlo dirbti toliau. Jei vadovo gebėjimais abejojama, sutartis tiesiog nutraukiama. 
 
Turėjome retą galimybę vaikščioti vieno iš gražiausių pasaulio senamiesčio gatvėmis. Prahoje grožėjomės  Šv. Vito katedra, Karolio tiltu, garsiuoju Senamiesčio rotušės bokštu, Orloj laikrodžiu ir kt. architektūros šedevrais. Nuostabi naktinė Praha, kai plaukėme Vltavos upe, mintimis nukėlė mus į didikų, kunigaikščių, karalių valdymo laikus. 
 
Karlovi Varų kurortas, pasaulyje geriau žinomas senuoju pavadinimu – Karlsbadas – vardu. Tai didžiausias mineralinių šaltinių kurortinis miestas Čekijoje, apsuptas miškingų kalvų ir parkų. Nuo viduramžių Karlovi Varai garsėja dvylika apsuptų kolonadomis karštų mineralinių šaltinių, naudojamų gydymui. Ragavome karščiausio pasaulyje šaltinio (geizerio) vandenį, grožėjomės nenusakomo grožio parkais. 
 
Vertinga, neišdildomą įspūdį padariusi kelionė po Čekiją turėjo ir kitą prasmę. Kiekvienos dienos refleksija, diskusijos, pasisakymai ir kolegų mintys tarsi naujai įkvėpė kūrybiniam darbui, kaitai, galbūt kitokiam požiūriui į vaiko ugdymą. 
Čekijos vaikų darželių aplinka