Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės – ką galėtume daryti geriau?

2013-09-26
Susijusios temos: Projektai
Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės – ką galėtume daryti geriau?
IPUP projekto informacija
 Metodines rekomendacijas dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės rasite portalo dalies „IPUP projektas“ skiltyje „Projekto rezultatai“ (dokumentas Nr. 10). 
2013 m. rugsėjo mėn. vykusio Metodinių rekomendacijų pristatymo metu, kalbėdama apie jų svarbą, ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė sakė: „Mes kalbame apie prieinamumo problemą, bet kartu kalbame ir apie tai, kad įstaigos vis dar sunkiai skinasi kelią įvairovės link. Dabartiniai šeimų ir vaikų ugdymosi poreikiai yra gana sunkiai atliepiami. Rajonuose vis dar vyrauja požiūris, kad darželiuose organizuojama labiau priežiūra nei ugdymas. Lietuvoje vis dar stipriai laikomasi standartinio požiūrio, kad darželis dirba nuo 7 val. ryto, įgyvendina ganėtinai apibrėžtą ugdymo turinio programą, išskyrus kelias specializaciją pasirinkusias įstaigas, ir baigia darbą ne vėliau kaip 18 val., išskyrus savaitines grupes turinčias įstaigas.
 
Norėčiau, kad įstaigos atsakytų sau į klausimą, kam jos tarnauja – ar jos tarnauja vaikui, šeimai, ar visuomenei, ir kas yra tas esminis veikėjas, dėl kurio kiekviena įstaiga gyvuoja. Ypač svarbu kalbėti apie tai, kokią naudą ikimokyklinis ugdymas suteikia vaikui, taigi ir visai šeimai.“
 
Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ vadovė Vigilija Gudauskytė pasakojo, kad Metodines rekomendacijas dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės paakino kurti projekto tikslai – ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas ir ugdymo kokybės gerinimas ir vienas iš šių tikslų uždavinių – skatinti ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovę: „Šio uždavinio įgyvendinimo veiklos yra priskiriamos projekto vadinamajam organizaciniam komponentui. Šio komponento rėmuose nuo 2012 m. buvo organizuojamos konsultacijos savivaldybėse dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių, 2013 m. pradžioje buvo paskelbtas konkursas įstaigoms teikti savo sugalvotus inovatyvius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius. Taigi, iš konsultacijų, iš konkurso metu kilusių klausimų, iš visos veiklų metu surinktos medžiagos atsirado Metodinės rekomendacijos.“
 
Metodines rekomendacijas dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės rengė UAB „Civitta“ ir Lietuvos edukologijos universiteto ekspertų komanda.
 
Metodinių rekomendacijų pristatymą rasite Virtualioje edukacinėje bibliotekoje (atsiprašome dėl garso kokybės, kurią nulėmė salės akustika).
Šaltiniai:
Daugiau informacijos: ipup @ ikimokyklinis.lt