Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Projektų veiklos Inovatyvaus ugdymo organizavimo modelio įgyvendinimas Panevėžio lopšelyje-darželyje „Pasaka“

Inovatyvaus ugdymo organizavimo modelio įgyvendinimas Panevėžio lopšelyje-darželyje „Pasaka“

2014-06-10
Diana KUDŽMIENĖ, psichologė
Kristina ŠAMŠONIENĖ, auklėtoja
Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“
Šiandien palyginę vaikus, kokie jie atėjo ir kokie yra dabar, matome jų pažangą. Ji nėra sieksniais matuojama, bet žingsnelį į priekį žengė visi. Ir tai yra mūsų didžiausias džiaugsmas.
Autizmas – įvairiapusis raidos sutrikimas, kuriam būdingi sutrikimai, pasireiškiantys trijose veiklos srityse: socialinės sąveikos, verbalinės ir neverbalinės komunikacijos bei elgesio. Išsamių duomenų apie tai, kiek Lietuvoje yra vaikų, pasižyminčių įvairiapusiais raidos sutrikimais, nėra, tačiau, privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenimis, jų skaičius nuo 2003 m. išaugo trigubai.
 
Vilniaus universiteto Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centras, vaikų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos, pedagoginės psichologinės tarnybos vertina vaikų poreikius ir pateikia rekomendacijas tolesniam vaikų, pasižyminčių įvairiapusiais raidos sutrikimais, ugdymui. Tačiau Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigose tokių vaikų poreikiai nėra kvalifikuotai tenkinami, nors tyrimais įrodyta, kad šie vaikai gali vystytis ir tobulėti, jei tik jiems suteikiama ankstyva kompleksinė pagalba.
 
Laimėtas finansavimas inovatyvių ikimokyklinio ugdymo modelių konkurse (projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“, II etapas) mūsų įstaigai suteikė galimybę įkurti grupę įvairiapusių raidos sutrikimų  turintiems vaikams ir teikti jiems pritaikytą ugdymą, o tėvams – galimybę atrasti vieniems kitus, susiburti, pasidalyti savo išgyvenimais.
 
Darbą pradėjome remdamiesi pagrindiniais šių vaikų ugdymo principais, kurių svarbiausias – struktūrinis mokymas. Mūsų ugdytiniai yra unikalūs, tad pažinę juos sudarėme kiekvienam vaikui atskirą programą, pagal kurią lavinami ne tik jutiminiai ir pažintiniai vaiko gebėjimai, bet ir formuojami socialiniai-buitiniai įgūdžiai, kad vaikas taptų savarankiškesnis.
Šiuo metu mūsų grupę lanko 6 vaikai. Su jais dirba visa specialistų komanda: auklėtoja, logopedė, psichologė, masažuotoja, judesio ir muzikos pedagogės. Kiekviena diena pradedama „Ryto ratu“(vaikai sėdi ratu ir paeiliui atlieka tam tikras užduotis). Ši pasikartojanti veikla vaikus ne tik nuramina , padeda sutelkti dėmesį, bet ir formuoja tinkamo elgesio (palaukti, neliesti kito, pasiimti, jei nukrito kas nors, paduoti ir pan.) įgūdžius. 
 
Veiklą grupėje organizuojame pagal ugdymo plano temas (pavyzdžiui: „Aš ir mano kūnas“, „Mano namas“, „Aš ir mano šeima, kiti aplinkiniai žmonės“, „Emocijos ir jausmai“ ir t. t.), tačiau dažnai mūsų planus pakoreguoja vaikai. Taikome įprastines veiklas, tačiau joms skiriame gerokai daugiau laiko – nuo dviejų savaičių iki vieno mėnesio, o turinį labiau orientuojame į socialinių įgūdžių formavimą.
 
Įgyvendinome nemažai ugdymo projektų pagal metų švenčių temas: Kalėdų, Užgavėnių, Velykų. Šiuo metu vykdome projektą „Mano mama – geriausia auklėtoja“. Projekto idėja – kiekviena mama sugalvoja veiklą (blynų kepimas, kiaušinių marginimas, burbulų pūtimas, išvyka į miesto parką ir kt.) ir mums padedant ją įgyvendina. Esame labai dėkingi vaikų tėveliams, kurie palaiko mūsų idėjas ir prisideda įgyvendinant jas.
 
Šiandien palyginę vaikus, kokie jie atėjo ir kokie yra dabar, matome jų pažangą. Ji nėra sieksniais matuojama, bet žingsnelį į priekį žengė visi. Ir tai yra mūsų didžiausias džiaugsmas.
Daugiau apie Panevėžio lopšelį-darželį „Pasaka“: