Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

2022-07-05
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

      Švietimo įstatyme apibrėžta priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.​
      Priešmokyklinio ugdymo BP atnaujinama siekiant atliepti 5 – 6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes.​
      Priešmokyklinio ugdymo BP ugdymo turinys aprašomas vieneriems metams, o kompetencijos įsilieja į ugdymo turinį.​
      Priešmokyklinio ugdymo programa nėra struktūruojama atskirais dalykais – žinios įgyjamos integraliai, ugdant visas vaikų kompetencijas visose veiklose, kuriose vaikas dalyvauja, siekiant užtikrinti visų kompetencijų ugdymo pusiausvyrą ir dermę.​