Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Naujienos Nuo rugsėjo kiekvienoje savivaldybėje – sutelkta pagalba vaikams ir šeimoms

Nuo rugsėjo kiekvienoje savivaldybėje – sutelkta pagalba vaikams ir šeimoms

2017-09-01
Nuo rugsėjo 1 d. visa vaikams ir jų tėvams reikalinga švietimo, socialinė pagalba bus teikiama koordinuotai, bendradarbiaujant švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros įstaigoms. Tuo rūpinsis tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, kurio pareigybė kiekvienoje savivaldybėje atsiras nuo rugsėjo. Pagalbą bus galima gauti greičiau, vieno langelio principu. Tai ypač svarbu vaikams ir šeimoms, kurioms reikia kompleksinės skirtingų sektorių – švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros – pagalbos.
 
Nauja pareigybė nuo rugsėjo 1 d. įvedama sutarus Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijoms ir trims ministrams patvirtinus Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašą, kuriame įtvirtinta aiški pagalbos vaikui bei šeimai teikimo veiksmų seka ir atsakomybės.
 
„Norime į vieno žmogaus rankas sutelkti pagalbos vaikui ir jo šeimai priemones ir būdus, kad ši pagalba tikrai būtų veiksminga ir koordinuota, nepasiklystų, neišsiskaidytų tarp įvairių institucijų. Tikimės, kad sistemingas dėmesys vaikams ir šeimai mažins socialinę atskirtį, nepilnamečių iškritimo iš švietimo sistemos riziką, gerins tėvystės įgūdžius, vaikų psichikos ir fizinę sveikatą, padės įveikti mokymosi sunkumus, patiriamus dėl nepalankių aplinkos veiksnių“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.
 
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius bus atsakingas,  kad visi su vaiko, šeimos gerove susiję klausimai būtų sprendžiami laiku ir įstaigoms bendradarbiaujant. Jis kartu su savivaldybės vaiko gerovės komisija nustatys, kokios pagalbos reikia vaikams ar jų tėvams, rengs švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros savivaldybėje planą, suburs institucijas, įstaigas, organizacijas, veikiančias vaiko gerovės srityje, specialistus. Be kita ko, koordinatorius pirmininkaus ir savivaldybės vaiko gerovės komisijai.
 
Dėl koordinuotai teikiamos pagalbos savivaldybėje galės kreiptis įstaigos ir tėvai, kurių vaikams teiktos ar teikiamos pavienės švietimo, socialinės ar sveikatos paslaugos yra neveiksmingos, ir jas teikusieji specialistai rekomenduos koordinuotas paslaugas.
 
2017 m. nauja pareigybė lygiomis dalimis bus finansuojama iš trims ministerijoms skirtų valstybės biudžeto asignavimų, šiemet tam numatyta apie 335 tūkst. eurų. 2018 m. koordinatorių etatus finansuos Švietimo ir mokslo ministerija, planuojama skirti 1 mln. eurų.
 
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1197
El. p. info@smm.lt
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/users/ikimokyklinis/tmp) in Unknown on line 0