Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dėmesio: keičiamas įtraukiojo ugdymo konsultacijų laikas

Dėmesio: keičiamas įtraukiojo ugdymo konsultacijų laikas

2020-10-15
Dėmesio: keičiamas įtraukiojo ugdymo konsultacijų laikas
Atsižvelgiant į vykstančių įtraukiojo ugdymo viešųjų konsultacijų dalyvių, ypač švietimo pagalbos specialistų, prašymą, keičiamas likusių konsultacijų laikas – iš ketvirtadienio 10 val. konsultacijos perkeliamos į trečiadienio 15 val.
 
Vyks šios konsultacijos:
spalio 21 d. 15 val. „Įtraukties principo švietimo įstaigose įgyvendinimas“;
spalio 28 d. 15 val. „Švietimo pagalbos specialistų darbo sąlygų pokyčiai“;
lapkričio 4 d. 15 val. „Nuostatų į įtrauktį švietime stiprinimas“.
 
Konsultacijos organizuojamos „Zoom“ aplinkoje su galimybe daliai žmonių atvykti į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Kolegijų salę. Nuoroda į viešąsias konsultacijas https://smm-lt.zoom.us/j/6289736970.
 
Konsultacijas nuo spalio 1 dienos iki lapkričio 4 dienos organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, mokyklų vadovais, mokslininkais, savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis diskutuojama, kas turi būti konkrečiai padaryta iki 2024 m. rugsėjo, kai įsigalios pakeistas Švietimo įstatymas, numatantis įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų teisę ugdytis pasirinktoje švietimo įstaigoje.
 
Per diskusijas aptariama, kaip mokyklose, darželiuose sukurti vaikams tinkamas edukacines aplinkas, kaip individualizuoti ugdymą, parengti mokyklos personalą, teikti švietimo pagalbą ir kitas reikalingas paslaugas etc. Taip pat iš anksto tariamasi ir dėl pedagogų darbo sąlygų gerinimo, mokinio padėjėjo, antro mokytojo pareigybių kuo spartesnio atsiradimo grupėse, klasėse.
 
Pasibaigus konsultacijoms bus parengtas detalus Švietimo įstatymo pakeitimų dėl įtraukties įgyvendinimo priemonių planas 2021–2024 m.
 
Viešųjų konsultacijų grafikas skelbiamas ministerijos interneto svetainėje čia.
 
ŠMSM inf.