Emokykla.lt
Naujienos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos naujienos

Viešoji konsultacija: kaip turėtų atrodyti 5 m. priešmokyklinuko diena ugdymo įstaigoje

2017-11-26
Susijusios temos: Priešmokyklinis ugdymas
Viešoji konsultacija: kaip turėtų atrodyti 5 m. priešmokyklinuko diena ugdymo įstaigoje
2017 m. lapkričio 7 d. Vilniuje LR Švietimo ir mokslo ministerija organizavo viešąją konsultaciją su visuomene „5 m. priešmokyklinuko diena ugdymo įstaigoje ugdytinių amžiaus ankstinimo kontekste“.
 
Kodėl vykdoma viešoji konsultacija?
 
Visoje Europoje pastebimos privalomo mokymosi laiko ilginimo tendencijos. Viena iš priemonių – privalomo dalyvavimo švietimo programose ankstinamas. Šie sprendimai priimami remiantis naujausiais smegenų tyrimų duomenimis, kurie teigia, kad pirmieji žmogaus gyvenimo metai yra ypatingai svarbus laikotarpis, kai per trumpą laiką ir labai intensyviai formuojasi „smegenų architektūra“ (iki 1 mln. naujų neuronų junginių per sekundę). Ir tai nėra tik genetika – ne mažiau svarbų vaidmenį vaidina ankstyvoji vaiko patirtis / santykis su šalia esančiais žmonėmis, aplinka ir tikslingas, padedantis vaikui optimaliai augti, ugdymas.
 
Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos (EBPO) ilgalaikių tyrimų duomenys taip pat rodo, kad kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas daro teigiamą poveikį visų vaikų, o ypač – augančių socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis, tolesnei socialinei ir emocinei raidai, padeda mažinti skurdą (Lietuvoje kas penktas vaikas nuo gimimo iki 5 m. gyvena skurdo sąlygomis). Taip pat kokybiškas ugdymas gali padėti spręsti daugelį socialinių problemų, gerinti mokinių pasiekimus mokykloje, daryti įtaką visam tolesniam gyvenimui, t. y., atlikti atskirties prevencijos funkciją.
 
Tarptautinių PISA, PIRLS tyrimų duomenys rodo, kad vaikų, kurie bent vienerius metus iki mokyklos lankymo pradžios dalyvavo kokybiškame instituciniame ugdyme, matematikos, skaitymo gebėjimai pastebimai geresni nei tų, kurie tokios galimybės neturėjo.
 
Įvertinusi problematiką, aktualią ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui visos švietimo sistemos kontekste, sekdama kokybišką ugdymą vykdančių užsienio valstybių praktikos pavyzdžiais, atsižvelgdama į EBPO rekomendacijas Lietuvai ir vykdydama LR Vyriausybės programą 2.2.1 darbą „Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų įteisinimas ir plėtra“, Švietimo ir mokslo ministerija ketina ankstinti priešmokyklinį ir pradinį ugdymą. Planuojama, jog priešmokyklinį ugdymą vaikai pradės lankyti nuo 5 m., o pradinį ugdymą – nuo 6 m.
 
Toks struktūrinis švietimo sistemos pokytis lems pasikeitimus daugelyje sričių, todėl norima sutarti dėl bendrų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tikslų ir galimų sprendimų.
 
Šiuo klausimu LR Švietimo ir mokslo ministerija organizavo viešąją konsultaciją su visuomene „5 m. priešmokyklinuko diena ugdymo įstaigoje ugdytinių amžiaus ankstinimo kontekste“.
 
Viešosios konsultacijos tikslas – suformuoti bendrą suinteresuotų šalių atstovų viziją, kaip turėtų atrodyti tipinė 5 m. amžiaus vaiko, dalyvaujančio priešmokyklininiame ugdyme, diena.
 
Tikslinės grupės – tėvai / globėjai ir jų atstovai, praktikai (pedagogai, vadovai), steigėjai, mokslininkai ir šios srities politikos formavimo, organizavimo institucijų atstovai. Diskusijos metu dalyviai buvo kviečiami aptarti, koks galėtų būti 5 m. amžiaus priešmokyklinuko ugdymo  organizavimo modelis (trukmė, vieta, ugdymo programa, personalas, finansavimas, galimos papildomos veiklos ir kt.).
 
Apibendrinus viešosios konsultacijos rezultatus bus siekiama panaudoti rengiant XVII LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytą perėjimo prie institucinio vaikų ugdymo (PMU nuo 5 m., PU – nuo 6 m.) modelį.
 
Su renginio rezultatais susipažinkite čia (ataskaita).
 
Viešoji konsultacija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos vykdomo projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“, finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis, dalis.
Šaltiniai: