Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Naujienos Švietimo, ugdymo naujienos

Ministerija sutarė su profesinėmis sąjungomis dėl kolektyvinės sutarties

2017-10-19
Ministerija sutarė su profesinėmis sąjungomis dėl kolektyvinės sutarties
Vėlų trečiadienio vakarą Švietimo ir mokslo ministerijoje, dalyvaujant Vyriausybės, Seimo atstovams, susitarta su švietimo darbuotojų profesinių sąjungų atstovais dėl šakos kolektyvinės sutarties visų punktų, kuriuos patikslinti buvo prašiusi Vyriausybė. Sutarties projektas bus teikiamas artimiausiam Vyriausybės posėdžiui ir sutartis neatidėliojant bus pasirašoma.
 
„Šis pasiektas susitarimas – tai išties istorinis įvykis, kuris tik dar kartą parodo, jog šios Vyriausybės prioritetas yra švietimas. Abi šalys ieškojo sprendimų ir darė kompromisus. Svarbiausias dalykas, kurį pavyko pasiekti, – ne vienkartinis, o ilgalaikis ir sisteminis sutarimas gerinti sąlygas Lietuvos mokytojams. Šio gerinimo ašis – etatinio mokytojo apmokėjimo įvedimas per dvejus metus. Tai vienas iš sutarimų, rodančių rimtą investiciją į mokytojų, dėstytojų, tyrėjų darbo sąlygų gerinimą. Tai pasižadėjome ir tai turėsime įrodyti, nes šis susitarimas taps dokumentu, įpareigojančiu ir valstybę, ir profesines sąjungas“, – sakė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.
 
Pagrindiniai sutarties punktai susiję su mokytojų etatinio darbo užmokesčio įvedimu. Numatoma, kad etatinis darbo apmokėjimas palaipsniui bus įvedamas nuo 2018 metų rugsėjo per dvejus metus. Valstybė etatiniui darbo užmokesčiui įvesti papildomai skirs 93 mln. eurų. Iki 2020 metų mokytojų atlyginimas sieks tūkstantį eurų. 2018–2022 m. numatyta sudaryti prielaidas didinti dėstytojų, mokslininkų algas, gerinti jų darbo sąlygas. 
 
Kolektyvinės sutarties projekte numatoma iki kiekvienų metų birželio 1 d., atsižvelgus į Vyriausybės programą ir šalies  ekonominę raidą, finansines galimybes, su sutartį pasirašiusiomis profesinėmis sąjungomis aptarti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimų didinimo galimybes, siekiant iki 2020 metų juos sulyginti su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo užmokesčiu.
 
Taip pat iki 2018 m. rugsėjo 1 d. sudaryti galimybes mokytojams mokyti kitus dalykus ir įgyti kitą pedagoginę specializaciją.
 
Sutarta skatinti mokyklų tinklo optimizavimą ir tobulinti mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles. Užtikrinant švietimo prieinamumą ir siekiant ugdymo kokybės, nustatyti tinkamą didžiausią ir mažiausią mokinių skaičių klasėje.
 
Švietimo ir mokslo ministerijos ir 6 profesinių sąjungų parengta kolektyvinė sutartis buvo pateikta Vyriausybei, kuri, pateikusi savo siūlymus, projektą grąžino tobulinti.
 
Šaltiniai:
Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1197
El. p. info@smm.lt